Mẫu 08-MST theo TT95 mới nhất

Mẫu 08-MST theo TT95 mới nhất

Thông tin về tài khoản ngân hàng là một trong những thông tin về thuế của đơn vị (bao gồm: doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện…). Theo quy định trong vòng…