Tra cứu thông tin hóa đơn ảo

Tra cứu thông tin hóa đơn ảo

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA THÔNG TIN HÓA ĐƠN ẢO Với kế toán tổng hợp, việc phải cân đối chi phí thuế cho DN là việc làm thường gặp, với các bạn mới vào nghề,…
Mẫu gia hạn thẻ bảo hiểm y tế 2016

Mẫu gia hạn thẻ bảo hiểm y tế 2016

Hàng năm đến cuối tháng 11 cơ quan bảo hiểm sẽ chốt số lượng lao động để in thêm thẻ bảo hiểm y tế cho năm mới. Vậy nên hàng năm đến cuối tháng…