Cách tính phạt nộp chậm thuế 2014

Cách tính phạt nộp chậm thuế 2014

Theo yêu cầu của các bạn học viên kế toán ATP và các bạn trên face. Hôm nay trung tâm đăng tải cách tính phạt nộp chậm thuế cho các bạn tham khảo nhé: