Xử lý hóa đơn sau khi chuyển địa chỉ công ty

Doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh dẫn đến thay đổi địa chỉ công ty, nhưng hóa đơn chưa sử dụng hết thì xử lý thế nào? Thông tư nào quản lý và quy định về hóa đơn GTGT => Thông tư 39/2014/TT-BTC =>Cùng Kế toán ATP xem nhé

Chú ý: Các bạn nhớ thay đổi thông tin trên đăng ký kinh doanh thì có thể nhờ bên luật nhé, sau khi thủ tục thay đổi địa điểm công ty thành công sẽ có đăng ký kinh doanh mới và bắt đầu là việc của kế toán chúng ta.

 

1.. Sử dụng tiếp hóa đơn sau khi chuyển địa điểm kinh doanh nếu thay đổi địa chỉ nhưng KHÔNG thay đổi CƠ QUAN THUẾ quản lý:

– Làm thông báo điều chỉnh thông tin trên hóa đơn lên cơ quan thuế => Các bạn vẫn gửi tờ khai qua mạng nhé => Mẫu thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn TB04/AC => Mở HTKK chọn phần Hóa Đơn là có nha.

Untitled

 

– Khắc dấu vuông địa chỉ mới và đóng dấu vào chỗ dễ nhìn trên tiêu thức địa chỉ đã in

2.. Sử dụng tiếp hóa đơn sau khi chuyển địa điểm kinh doanh nếu thay đổi địa chỉ  dẫn đến thay đổi CƠ QUAN THUẾ quản lý:

– QUYẾT TOÁN HÓA ĐƠN VỚI CHI CỤC THUẾ CHUYỂN ĐI:

            + Nộp báo cáo hóa đơn quý cuối cùng đang hiện hành cho dù chưa đến kỳ báo cáo (ví dụ: chuyển vào 20-7 thì phải làm bc quý 2 và quý 3)

            + Nộp báo cáo chốt số hóa đơn chưa dùng mẫu BC26/AC và đính kèm Mẫu 3.10 để ghi số hóa đơn còn lại và Cơ quan thuế chuyển đến.

– Nộp Mẫu thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn TB04/AC như trường hợp 1

CHÚ Ý: Vì đây là thay đổi thông tin, không phải phát hành hóa đơn nên được dùng ngay khi làm thông báo!

3.. Không muốn sử dụng hóa đơn sau khi chuyển địa điểm

– Nếu doanh nghiệp không muốn sử dụng hóa đơn còn lại thì phải tiêu hủy hết các hóa đơn còn lại và làm thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế => Mẫu thông báo kết quả hùy hóa đơn TB03/AC

– Sang địa chỉ mới nếu doanh nghiệp muốn in hóa đơn mới thì tiến hành in và thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế nơi đến nhé!

 

Các bạn công ty mới thành lập chưa biết thủ tục thuế ban đầu, thủ tục đặt in há đơn như thế nào có thể tham khảo: Kế toán cho công ty mới thành lập

Facebook