Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O

Rate this post

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O do trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong biên soạn nhằm hướng dẫn học sinh viết và cân bằng phản ứng oxi hóa khử. Hi vọng với phần hướng dẫn chi tiết các bước cân bằng trên, các em sẽ biết cách vận dụng làm các dạng bài tập tương tự. Vui long tham khảo thông tin đo.

1. Phương trình phản ứng của Al với HNO3 loãng

2. Chi tiết quá trình cân bằng Al phản ứng với HNO3 loãng

Xác định sự thay đổi số oxi hóa

Al0 + HN+5O3 —-> Al+3(NO3)3 + N+42O + H2O.

Bạn đang xem: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O

Chúng tôi có quy trình cho – nhận:

8×|| Al → Al3+ + 3e

3×|| 2N+5 + 8e → 2N+4 (N2O)

(vì N+5 ngoài vai trò là chất oxi hóa còn được lưu giữ dưới dạng môi trường NO3):

8Al + HNO3 —-> 8Al(NO3)3 + 3N2O + H2O.

Lưu nguyên tố Nitơ ⇒ hệ số của HNO3 là 30.

Nguyên tố lưu trữ hydro ⇒ hệ số của H2O là 15.

⇒ 8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

3. Điều kiện phản ứng giữa Al với HNO3 loãng

Cho Al phản ứng với HNO3 loãng ở nhiệt độ thường

4. Bài tập tương tự

Câu hỏi 1. Cho phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O

Trong phương trình phản ứng trên, khi hệ số của Al là 8 thì hệ số của HNO3 là

B.30

C. 26

mất 15

Câu 2. Khí không màu nâu trong không khí là

A. N2O

B. KHÔNG

C. NH3

D. NO2

B. Tôn giáo

C. Ag

D. Cu

Câu 4. Trong phản ứng: Al + HNO3 (loãng) → Al(NO3)3 + N2O + H2O, tỉ lệ giữa số nguyên tử Al bị oxi hóa và số phân tử HNO3 bị khử (số nguyên, tối thiểu) là:

A.8 và 6.

B. 4 và 15.

C.4 và 3.

D. 8 và 30.

Câu 5. Nhúng thanh Al vào dung dịch HNO3 loãng, không thấy khí thoát ra. Kết luận nào đúng?

A. Al không phản ứng với dd HNO3 loãng

B. Al bị thụ động hóa trong dung dịch HNO3 loãng

C. Al tác dụng với HNO3 tạo muối amoni

D. A và B đúng

Câu 6. Hòa tan hoàn toàn hh X gồm 8,1 gam Al và 29,25 gam Zn bằng dung dịch HNO3 12,6% (vừa đủ) thu được V lit N2O (dktc, khí duy nhất) và dd Y chứa 154,95 gam muối tan. Giá trị của V là:

A. 3,36

B. 5,04

C. 4,48

D. 6,72

Câu 7. Cryolite (còn gọi là thạch băng) có công thức phân tử Na3AlF6, được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy để tạo ra nhôm. Chất nào sau đây không có tác dụng criolit?

A. Làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 nóng chảy

B. Hạ nhiệt độ nóng chảy của Al2O3

C. Tạo hàng rào bảo vệ Ali nóng chảy

D. Bảo vệ điện cực khỏi bị ăn mòn

Câu 8. Trộn bột kim loại X với bột oxit sắt (gọi là hỗn hợp thermite) để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng để hàn đường ray xe lửa. Kim loại X là:

A. Ag

B. Tôn giáo

C. Al

D. Cu

Câu 9. Cho a gam Al vào 200 ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 0,3M và AgNO3 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được b gam chất rắn R. Nếu cho b gam R phản ứng với dung dịch HCl dư thì thu được 0,672 lít khí (dktc). Giá trị của ea và b lần lượt là:

A. 2,16 và 10,86

B. 1,08 và 5,43

C. 8,10 và 5,43

D. 1,08 và 5,16

Câu 10. M là hỗn hợp hai kim loại Ca và Al. Hoà tan m gam M vào nước dư thu được 8,96 lít H2 (đkc). Cũng hòa tan m gam X trong dung dịch KOH dư thì thu được 12,32 lít khí H2 (dktc). Giá trị của em là:

MỘT.12.1

B. 21,8

C. 13,7

D. 24,2

Câu 11. Hòa tan hoàn toàn 6,21 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 0,672 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí Y với khí H2 là 18. Làm bay hơi dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của tôi là

A. 38,34 gam

B. 34,08 gam

C. 106,38 gam

D. 53,19 gam

Câu 12. Cho 1,62 gam Al phản ứng với 1000 ml dung dịch X chứa Fe(NO3)2 0,1M và Cu(NO3)2 0,09M. Sau khi phản ứng xong thu được m gam chất rắn. Giá trị của em là:

A. 2,88.

B. 2,68.

C. 5,76.

D. 5,68.

—————————

Mời các bạn tham khảo các tài liệu liên quan khác

THPT Lê Hồng Phong gửi đến các bạn đề thi Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O do trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong biên soạn. Nội dung tài liệu giúp các bạn biết cách viết và cân bằng phương trình phản ứng khi Al tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, từ đó nhận biết hiện tượng xảy ra sau phản ứng.

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm một số tài liệu liên quan, hữu ích trong quá trình học tập như: Bài giải Hóa 12, Bài giải Toán 12, Bài giải Vật Lý 12, ….

Đăng bởi: THPT Lê Hồng Phong

Thể loại: Giáo dục

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *