Bài 25: Thường biến

Rate this post

Xem tất cả tài liệu Lớp 9: đây

Xem thêm sách tham khảo liên quan:

  • SGK Sinh học lớp 9
  • Giải Sinh học lớp 9
  • Giải Vở bài tập Sinh học lớp 9
  • sách giáo khoa sinh học lớp 9
  • sách bài tập sinh học lớp 9

Giải bài tập Sinh học 9 – bài 25: Thói quen giúp học sinh giải quyết vấn đề, cung cấp cho học sinh những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và sinh vật trong tự nhiên. :

Bài tập 1 trang 56 VBT Sinh học 9: Quan sát hình 25 SGK, trả lời các câu hỏi sau:

a) Sự biểu hiện kiểu hình của một kiểu gen phụ thuộc vào những yếu tố nào? Yếu tố nào trong số những yếu tố này được coi là không thay đổi?

b) Thường biến là gì?

Trả lời:

a) Sự biểu hiện ra kiểu hình của một kiểu gen phụ thuộc vào các yếu tố: kiểu gen, điều kiện chăm sóc, môi trường sống (đất, nước, khí hậu,…), chất dinh dưỡng cung cấp,… Yếu tố được coi là bất biến là kiểu gen

b) Thường biến là những biến đổi về kiểu hình của kiểu gen phát sinh trong suốt đời sống của cá thể dưới tác động trực tiếp của môi trường.

Bài tập 2 trang 56 VBT Sinh học 9: Hãy trả lời những câu hỏi sau đây:

b) Mức phản ứng là gì?

Trả lời:

a) Giới hạn năng suất của giống lúa DR2 do giống lúa quy định.

b) Mức độ phản ứng là phạm vi bình thường của một kiểu gen (hoặc một gen hoặc nhóm gen) trong các môi trường khác nhau.

Bài tập 1 trang 57 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Các biến thông thường là những thay đổi trong ………………………. phát sinh trong quá trình sống của một cá thể dưới tác động trực tiếp của môi trường. Thường biến thường biểu hiện……………………theo một hướng xác định, tương ứng với các điều kiện bên ngoài, không di truyền.

Trả lời:

Thường biến là những biến đổi về kiểu hình phát sinh trong quá trình sống của một cá thể dưới tác động trực tiếp của môi trường. Thường biến thường biểu hiện theo một hướng nhất định, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh và không có tính di truyền.

Bài tập 2 trang 57 VBT Sinh học 9: Tỷ lệ phản hồi là gì? (Hay chọn đap an đung nhât)

A. Giới hạn biến đổi của một kiểu gen (gen hoặc nhóm gen) trước các phản ứng của các môi trường khác nhau.

C. Là mức độ biểu hiện của kiểu hình trong những điều kiện sống khác nhau

D. Cả B và C

Trả lời:

Chọn câu trả lời A. Là giới hạn tần số của một kiểu gen (gen hoặc nhóm gen) trong các môi trường khác nhau.

Dặn dò: dựa vào nội dung phần Ghi nhớ SGK trang 73

Bài tập 1 trang 57 VBT Sinh học 9: Phân biệt bình thường với đột biến.

Trả lời:

Thường biến là những biến đổi về kiểu hình phát sinh trong quá trình sống của cá thể dưới tác động của môi trường, thường biểu hiện thống nhất và không di truyền được.

Đột biến là những thay đổi về cấu trúc hoặc số lượng gen do tác động của các tác nhân gây đột biến. Đột biến xảy ra ngẫu nhiên và có tính di truyền.

Bài tập 2 trang 57 VBT Sinh học 9: Cho ví dụ về tốc độ phản ứng ở thực vật.

+ Thời gian sinh trưởng các tỉnh phía Bắc vụ xuân thường 125-130 ngày, vụ mùa 100-105 ngày; các tỉnh trở ra Đà Nẵng thu hoạch đông xuân 105-110 ngày, hè thu 100-105 ngày ⇒ thời gian sinh trưởng của cùng một giống lúa trong điều kiện môi trường (văn hóa, dinh dưỡng, chất đất, khí hậu,…) là khác nhau

+ Qua quá trình SX thử nghiệm cho thấy năng suất lúa cũng khác nhau khi trồng ở các vùng: Nam Định (92,6 tạ/ha), Bắc Giang (73,3 tạ/ha), Thái Bình (72,8 tạ/ha).

Bài tập 3 trang 58 VBT Sinh học 9: Hiểu biết về ảnh hưởng của môi trường đối với locus tính trạng số lượng đã được áp dụng như thế nào vào mức độ phản ứng để cải thiện năng suất cây trồng?

Trả lời:

Kiến thức về ảnh hưởng của môi trường đến các tính trạng số lượng và đáp ứng được áp dụng để đảm bảo điều kiện sống thích hợp nhất cho cây trồng: lựa chọn biện pháp canh tác, loại đất, loại cây trồng, bón phân hợp lý, chế độ chăm sóc phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây trồng, xen canh, tăng vụ , v.v để nâng cao năng suất cây trồng.

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Bài 25: Thường biến , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *