Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Rate this post

I. CÁC KHÁI NIỆM VỀ MÃ

Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng kích thước (chiều dài, đường kính, chiều rộng) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.

– Ví dụ: Tăng số lượng lá của cây, kéo dài rễ, tăng kích thước của cánh hoa, v.v. Cây đậu tương lúc đầu cao 3 cm, sau hai tuần có thể cao 30 cm.

(Ảnh: Internet)

II. Sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp ở thực vật

1. Mô phân sinh

Mô phân sinh là một nhóm các tế bào chưa biệt hóa có khả năng trải qua quá trình nguyên phân.

Khi đã qua giai đoạn sinh sản, sự phát triển ở thực vật đa bào bị giới hạn ở mô phân sinh.

– Mô phân sinh gồm: mô phân sinh đỉnh, mô phân sinh bên và mô phân sinh kẽ.

+ Mô phân sinh ngọn: nằm ở đầu thân và rễ, có chức năng hình thành quá trình sinh trưởng sơ cấp của cây, làm tăng chiều dài của thân và rễ. Mô phân sinh đỉnh có ở cả cây một lá mầm và cây hai lá mầm.

+ Mô phân sinh kẽ: nằm ở các mắt của vỏ thân, có tác dụng làm tăng chiều dài của lóng (hoặc các vị trí khác có chóp thân). Mô phân sinh liên đốt chỉ có ở thực vật một lá mầm.

2. Sinh trưởng sơ cấp

– Xảy ra ở thực vật thuộc lớp Một lá mầm và lớp Hai lá mầm.

Sinh trưởng sơ cấp là sự tăng chiều dài của thân và rễ do hoạt động của các mô phân sinh đỉnh thân và rễ.

3. Sinh trưởng thứ cấp

Nó xảy ra chủ yếu ở thực vật hai lá mầm.

Sinh trưởng thứ cấp là sinh trưởng theo đường kính của thân, làm tăng chiều rộng (dày) của thân và rễ do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh bên. Hai mô phân sinh bên bao gồm chất nền mạch máu và chất nền vỏ não.

Sinh trưởng thứ cấp tồn tại trên những cây lâu năm và tạo thành những thân gỗ lớn có nhiều vòng và một lớp bần bên ngoài gọi là vỏ cây.

– Cấu tạo thân cây:

Lớp vỏ bao quanh cơ thể.

– Vòng gỗ hằng niên: do có mạch gỗ nên nhiều mạch gỗ xếp thành vòng đồng tâm, dày mỏng khác nhau.

III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG.

1. Yếu tố bên trong

– Đặc điểm di truyền: Cây một lá mầm chỉ sinh trưởng sơ cấp, cây hai lá mầm có cả sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp.

– Các giai đoạn sinh trưởng của giống, loài.

Hoocmon thực vật điều hòa sinh trưởng.

2. Yếu tố bên ngoài

– Nhiệt độ: Ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng của cây trồng, tùy từng loại cây trồng mà nhiệt độ thích hợp là khác nhau. Ví dụ cây vụ đông (su hào, bắp cải,..) thích hợp với điều kiện mát hơn.

– Hàm lượng nước: Tế bào thực vật phát triển tốt với độ ẩm cao, trên 90%.

– Ánh sáng: Ảnh hưởng đến quá trình quang hợp, do đó ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây, có thể làm cây bị biến đổi hình thái (vàng lá,..)

– Oxy: Oxy ảnh hưởng đến hoạt động hô hấp do đó ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trồng.

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *