Bài 55 trang 38 SBT Toán 8 Tập 1

Rate this post

Bài 9: Biến đổi biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân số

Bài 55 trang 38 SBT Toán 8 Tập 1: Tìm x, biết:

Câu trả lời:

a) Điều kiện x ≠ −1, x ≠ 1 .

2x+​ 1(x−1)2− 2x+​ 3(x+1) (x−1)= (2x+​ 1) (x+​ 1)−(2x+ ​3) (x−1)(x−1) 2 (x+1)

=2×2+​ 2x+x+​ 1−(2×2−2x+​ 3x− 3)(x−1)2 (x+​ 1)

=2×2+​ 3x+​ 1−(2×2+​ x− 3)(x−1)2 (x+​ 1)

=2×2+​ 3x+​ 1−2×2−​ x+ 3(x−1)2 (x+​ 1)=2x+ 4(x−1)2 (x+1) .

Ta có: 2x + 4 = 0 khi x = – 2 (thỏa mãn điều kiện).

Vì x = – 2 thỏa mãn điều kiện nên mẫu có giá trị khác 0.

Vì vậy, với x = – 2, giá trị của biểu thức là 0.

b) Điều kiện x ≠ −3, x ≠ 3 .

3x− 3 + 6xx2− 9 ​ + xx+​ 3

=3 (x+3)(x− 3) (x+3) + 6x(x+​ 3) (x−3) ​+x (x−3)(x+​ 3) (x−3)

=3 (x+​ 3)+ 6x+x (x−3)(x+3) (x−3)=x2+ 6x+ 9(x+ 3) (x−3)

=(x+ 3)2(x+ 3) (x−3)=x+3x−3 .

Ta có: x + 3 = 0 nên x = – 3 (không thỏa mãn điều kiện)

Vậy không có giá trị nào của x để biểu thức bằng 0.

Các bài giải Sách bài tập Toán 8 (SBT Toán 8) khác:

 • Bài 44 (trang 36 SGK Toán 8 Tập 1): Chuyển các biểu thức sau thành phân số…

 • Bài 45 (trang 36 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hiện các phép tính sau…

 • Bài 46 (trang 36 SGK Toán 8 Tập 1): Tìm trạng thái của biến để giá trị của phân số xác định…

 • Bài 47 (trang 36 Sách bài tập Toán 8 tập 1): Tìm nhân tử của các phân số sau và tìm…

 • Bài 48 (trang 37 SGK Toán 8 Tập 1): Bạn đã nói rằng phân số …

 • Bài 49 (trang 37 SGK Toán 8 Tập 1): Một. Tìm một phân số (một biến) có giá trị xác định…

 • Bài 50 (trang 37 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Bạn có thể tìm một cặp phân số của biến x mà khi giá trị của phân số đó…

 • Bài 51 (trang 37 SGK Toán 8 Tập 1): Tìm giá trị của biểu thức…

 • Bài 52 (trang 37 SGK Toán 8 Tập 1): Tìm các số hạng của các biến trong mỗi phân số sau…

 • Bài 53 (trang 37 SGK Toán 8 Tập 1): Bạn có thể tìm giá trị của ex sao cho giá trị của phân số…

 • Bài 54 (trang 37 SGK Toán 8 Tập 1): Dựa vào biểu thức…

 • Bài 55 (trang 38 Sách bài tập Toán 8 tập 1): Tìm x, biết…

 • Bài 56 (trang 38 Sách bài tập Toán 8 tập 1): Với giá trị nào của x thì giá trị của mỗi biểu thức sau bằng 0…

 • Bài 57 (trang 38 SGK Toán 8 Tập 1): Tìm giá trị nguyên của biến x để giá trị của mỗi biểu thức…

 • Bài 9.1 (trang 39 SGK Toán 8 Tập 1): Biết rằng Q =…

 • Bài 9.2 (trang 39 SGK Toán 8 Tập 1): Đối với mỗi biểu thức sau, hãy tìm giá trị của ex trong…

Xem thêm loạt bài Để học tốt toán lớp 8 hay khác:

 • Giải toán 8
 • Các dạng bài tập toán 8 (có đáp án)
 • 75 Đề Toán 8 Có Đáp Án

ngân hàng đề thi lớp 8 trong Khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu hỏi trắc nghiệm toán, văn, tiếng anh lớp 8 có đáp án

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Bài 55 trang 38 SBT Toán 8 Tập 1 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *