Bài tập luyện tập Este và Chất béo

Rate this post

Với bài viết dưới đây, chúng ta sẽ củng cố kiến ​​thức về cấu tạo, phân loại, tính chất hóa học của este và chất béo.

I. Kiến thức cần nhớ về este, chất béo

– Về khái niệm este và chất béo

Este và khái niệm về chất béo Este

– Khi thay nhóm OH của nhóm cacboxylic trong phân tử axit cacboxylic bằng nhóm OR ta được hợp chất este (R là gốc hiđrocacbon).

Chất béo – Thử nghiệm axit béo chuỗi dài với glycerol

Về công thức cấu tạo của este và chất béo

– Trong phân tử este của axit cacboxylic có nhóm COOR.

– Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2 với n≥2. Ví dụ: CH3COOCH3 Metyl axetat.

Mập

– Công thức cấu tạo: R1COOCH2-CH2(OOCR2)-CH2(OOCR3)

Ví dụ: (C17H35COO)3C3H5 Tristearin.

– Về tính chất hóa học của este và chất béo

Tính chất hóa học của este và chất béo Este

– Phản ứng thủy phân trong môi trường axit H+ (xúc tác axit).

– Phản ứng với lửa

Mập

– Phản ứng thủy phân trong môi trường axit H+ (phản ứng với nước).

– Phản ứng thủy phân trong kiềm OH- (phản ứng xà phòng hóa).

– Hydro hóa (thêm hydro) chất béo lỏng.

II. Bài Tập Bài Tập Este, Chất Béo

* Bài 1 trang 18 SGK Hóa 12: So sánh chất béo và este về: thành phần nguyên tố, cấu tạo phân tử và tính chất?

>> Lời giải bài 1 trang 18 SGK hóa học 12

* Bài 3 trang 18 SGK Hóa học 12: Khi thủy phân (xúc tác axit) một este thu được glixerol và hỗn hợp axit stearic (C17H35COOH) và axit palmitic (C15H31COOH) theo tỷ lệ mol 2:1. Este có thể có công thức cấu tạo nào sau đây?

bài 3 trang 16 sgk lớp 12

>> Giải bài 3 trang 18 SGK Hóa 12

* Bài 4 trang 18 SGK Hóa học 12: Làm bay hơi 7,4 gam một este đơn chức A sinh ra thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

a) Tìm công thức phân tử của A.

b) Thực hiện phản ứng xà phòng hóa 7,4 gam A bằng dung dịch NaOH đến phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được sản phẩm có 6,8 gam muối. Tìm công thức cấu tạo và gọi tên A.

>> Chọn bài 4 trang 18 SGK Hóa 12

* Bài 5 trang 18 SGK Hóa học 12: Khi thủy phân m gam một este X thu được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam muối linoleat C17H31COONa và m gam muối natri oleat C17H33COONa.

Tính giá trị của ea, m. Viết các công thức cấu tạo có thể có của X.

>> Giải bài 5 trang 18 SGK Hóa 12

* Bài 6 trang 18 SGK Hóa học 12: Khi thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức mạch hở X bằng 100 ml dung dịch KOH 1 M (vừa đủ) thu được 4,6 gam ancol Y. Tên gọi của X là:

A. etyl fomat.

B. etyl propionat.

C. etyl axetat.

D. propyl axetat.

>> Chọn bài 6 trang 18 SGK Hóa 12

* Bài 7 trang 18 SGK Hóa 12: Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam este đơn chức X thu được 3,36 lít CO2 và 2,7 gam H2O. Công thức phân tử của X là:

A. C2H4O2 B. C3H6O2

C. C4H8O2 D. C5H8O2

>> Chọn bài 7 trang 18 SGK Hóa 12

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Bài tập luyện tập Este và Chất béo , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *