Bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng

Rate this post

bản kiểm điểm sinh hoạt đảng

Đảng viên khi sinh hoạt Đảng sẽ phải tham gia vào một bộ phận lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng trong quá trình sinh hoạt, học tập và công tác, Đảng viên có thể chuyển công tác trong một thời gian hoặc vì lý do khác mà không thể tiếp tục sinh hoạt tại đơn vị mình lãnh đạo. Như vậy, để được tiếp tục sinh hoạt Đảng tại nơi Đảng viên có nguyện vọng chuyển đi thì một trong những thủ tục cần thiết là tiến hành xét chuyển sinh hoạt Đảng.

Thông qua bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn hiểu rõ và cách soạn bản kiểm điểm trên.

Phong trào Đảng là gì?

Sinh hoạt Đảng thay đổi là Đảng viên không còn khả năng tiếp tục sinh hoạt trong Đảng bộ do mình lãnh đạo. Vì vậy, khi đến nơi sinh hoạt mới, nơi công tác mới, đảng viên sẽ chịu sự quản lý của tổ chức đảng mới.

Những trường hợp đảng viên phải chuyển sinh hoạt đảng:

– Được chuyển sinh hoạt Đảng chính thức khi chuyển đến đơn vị mới, khi Đảng viên nghỉ hưu, mất sức, thôi việc, phục vụ hoặc thay đổi nơi thường trú.

– Chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời trong thời gian thay đổi nơi cư trú, công tác từ 03 tháng đến dưới 01 năm; khi thì được cử đi học 3 tháng – 2 năm rồi trở về đơn vị cũ.

– Thay đổi nội dung sinh hoạt Đảng khi chi bộ hoặc chi bộ được chuyển giao, thành lập mới, chia tách, sáp nhập.

– Chuyển sinh hoạt Đảng khi tổ chức Đảng bị giải thể hoặc bị giải thể do vi phạm kỷ luật.

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………, ngày …. tháng…. năm…….

BẢNG KIỂM TRA ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN

Kính thưa:

· Chi nhánh……………………

– Tên tôi là: ……………………………………………

– Ngày sinh………………………………………………………..

– Chỗ ở hôm nay:…………………………………………………………………

– Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày …………. Có thể……………………………

– Tại chi nhánh: ………………………………………………………………

– Ngày chính thức:……………………. tại chi nhánh:……………………………………………………………….

– Tôi hiện đang công tác, sinh hoạt tại chi bộ:…………………….. Căn cứ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của đảng viên, tôi tự nhận xét như sau:

Về tư tưởng chính trị

Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

– Luôn trau dồi kiến ​​thức, tự học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác báo chí cho bản thân.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Bản thân luôn có lối sống trong sạch, lành mạnh, giữ vững tính tiên phong, gương mẫu về đạo đức của người Đảng viên, nhà giáo. Có tinh thần chống tham ô, quan liêu lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, thực hành và vận động gia đình, nhân dân thực hiện lối sống cần kiệm, thường xuyên tham gia và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Quy định của Bộ Chính trị về những điều Đảng viên không được làm.

– Luôn có ý thức xây dựng khối đoàn kết tập thể trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan Đảng, luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.

– Tạo quan hệ thân thiện, hoà nhã với nhân dân sở tại, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trách nhiệm với nhiệm vụ được giao

– Trong quá trình làm việc, tôi luôn ý thức được trách nhiệm công việc và nhiệm vụ được giao, có tinh thần tự giác, nhiệt tình trong công việc. Riêng về giảng dạy bản thân tôi luôn cố gắng trau dồi chuyên môn, đọc sách báo để tích lũy kiến ​​thức chuyên môn. Dự giờ thăm lớp, soạn giáo án đầy đủ, thực hiện đúng quy chế chuyên môn. Với công việc tập thể tôi luôn nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm với công việc được giao. Luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và báo cáo kết quả kịp thời theo quy định của cấp trên.

– Xây dựng mối quan hệ thân thiện, hòa nhã, đúng mực với chi ủy, đảng bộ cơ sở và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân của khu phố.

– Thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Kỷ luật trong đảng

– Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nhiệm vụ và sự điều động của tổ chức, cấp quản lý có thẩm quyền.

Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể.

Về hạn chế và nhược điểm

– Chưa hiểu hết tâm tư, tình cảm của học sinh trong lớp

– Đôi khi không dám góp ý cho các thành viên trong nhóm

Biện pháp khắc phục khuyết điểm, thiếu sót:

Quan tâm hơn nữa đến từng đảng viên trong chi bộ để tìm cách giúp đỡ họ và toàn đội tốt hơn. Mạnh dạn hơn khi góp ý cho đồng nghiệp.

Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng ở chi bộ và đảng bộ. Nay do xin chuyển sinh hoạt đảng cho ………… nên…………………….

Kính mong Đảng ủy, Chi bộ …………………………………………………….. tạo điều kiện để tôi được chuyển sinh hoạt đảng đến đơn vị mới. Em xin hứa sẽ luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

TÍNH CÁCH CON NGƯỜI (Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN QUỸ ĐẢNG

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………….., ngày tháng năm…….. BAN T/M SỰ AN TOÀN

BÊN …………………… XÁC NHẬN…………. Chữ ký của người bạn: ………………………………………………………….

……………., ngày tháng năm…….. ỦY BAN ĐẢNG T/M SỰ AN TOÀN

bản kiểm điểm sinh hoạt đảng

Sự tan vỡHướng dẫn cách viết bản kiểm điểm sinh hoạt đảng

– Đối với phương pháp trình bày

Bản tự kiểm điểm này không chỉ gửi cho Chi bộ nơi đảng viên hiện đang lãnh đạo mà còn gửi cho Chi bộ nơi Đảng viên sẽ sinh hoạt, nên việc trình bày như thế nào là rất quan trọng.

Nhưng lưu ý những trường hợp in trực tiếp sẽ không in chữ ký, phải đóng dấu.

– Phần dữ liệu cá nhân

Ở phần này, cũng như mẫu trên, Đảng viên phải điền đầy đủ và chính xác các thông tin. Để tránh sai sót trong quá trình chuyển đơn xin chữ ký, nhận xét của ngành quản lý và trả hồ sơ thủ tục.

– Về tư tưởng chính trị

Đảng viên phải kê khai các thông tin trong quá trình công tác tại Đảng bộ hiện nay, các phẩm chất như:

+ Vị trí, tư tưởng của đảng viên trong đường lối của Đảng; mục tiêu quốc gia; Và hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí Minh

+ Đối với quá trình tôn trọng đường lối, chủ trương của Đảng trong quá trình hoạt động

+ Có ý thức tự giác học tập, trau dồi kiến ​​thức để theo kịp thời đại cũng như nâng cao năng lực bản thân để vận dụng vào quá trình sinh hoạt Đảng

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống

Đây là một bộ phận quan trọng đối với mỗi đảng viên, đảng viên là tấm gương cho quần chúng, đảng viên phải có tư cách trong sạch, đạo đức để phát huy, tinh thần tuyên truyền tư tưởng cách mạng cho quần chúng.

Ở phần này, Đảng viên phải thể hiện tư cách, phẩm chất đạo đức. Ngoài ra, cũng cần kê khai những biểu hiện cụ thể, ở đây đảng viên cần trung thực liệt kê những biểu hiện tích cực và tiêu cực nếu có.

Những biểu hiện tích cực của Đảng viên không chỉ là phẩm chất đạo đức hàng ngày mà còn được thể hiện qua các hoạt động, hướng dẫn của Đảng đối với Đảng viên như các cuộc thi, các cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của Đảng.

– Trách nhiệm với công việc được giao

Trong công tác và sinh hoạt đảng, đảng viên phải tự kiểm điểm trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao. Xét về ý thức tự giác thực hiện, mức độ thực hiện và cách thức thực hiện.

Khi Đảng viên có trách nhiệm hơn với công việc, nhiệm vụ của mình thì họ sẽ cống hiến hết mình cho công việc, có sự sáng tạo và phương pháp làm việc để đạt hiệu quả cao nhất.

– Kỷ luật trong Đảng

Khi bạn tham gia một tổ chức, điều làm nên thành công của tổ chức chính là tính kỷ luật.

Ở phần này, Đảng viên sẽ phải tự kiểm điểm về ý thức chấp hành kỷ luật Đảng nghiêm minh. Thái độ và trách nhiệm của Đảng viên khi chấp hành kỷ luật và nhiệm vụ của Đảng.

– Đối với những hạn chế, kiến ​​nghị và biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Từ sự tự soi xét trên và thực tế sinh hoạt Đảng, các Đảng viên sẽ rút ra những hạn chế, yếu kém của mình trong quá trình sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ, bên cạnh đó cần nêu những biện pháp hoàn thiện trong Đảng. ủy ban. được coi là mục tiêu mà bản thân đảng viên đặt ra khi chuẩn bị chuyển giao vào Đảng bộ mới.

Khi nào thì sinh hoạt chính thức của Đảng được thay đổi?

Điều 6 Điều lệ Đảng quy định, thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng do Trung ương quy định. Vì vậy, quy định này được cụ thể hóa tại điểm 6.3 Điều 6 Quy định 29-QĐ/TW năm 2016.

Cụ thể, Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng trong các trường hợp sau:

– Chuyển sinh hoạt chính thức của Đảng.

– Thay đổi sinh hoạt Đảng tạm thời.

– Chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài: Đảng viên dự bị chỉ sinh hoạt ở nước ngoài.

– Thay đổi sinh hoạt Đảng khi chuyển, thành lập, chia, sáp nhập chi bộ, đảng bộ: Khi cấp có thẩm quyền quyết định chuyển, thành lập mới, chia, sáp nhập chi bộ, đảng bộ từ đảng bộ này sang đảng bộ khác trong nội bộ. hoặc ngoài Tỉnh ủy (và tương đương).

– Thay đổi nội dung sinh hoạt Đảng khi tổ chức Đảng bị giải thể, giải thể.

Thủ tục, trình tự chuyển sinh hoạt Đảng chính thức?

– Huyện ủy có Đảng viên chuyển đi làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng nếu Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng ra ngoài Huyện ủy, Tỉnh ủy; Nếu là đảng uỷ viên, chi bộ cơ sở trực thuộc tỉnh uỷ thì ban tổ chức tỉnh uỷ thực hiện thủ tục này.

– Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày đến trình diện, Đảng viên phải nộp bản trình bày sinh hoạt Đảng cho cấp ủy chi bộ nơi đến dự sinh hoạt Đảng. Nếu chậm phải thông báo rõ lý do để xem xét, xử lý.

– Hồ sơ của Đảng viên được niêm phong và mang đến báo cáo với tổ chức Đảng để làm thủ tục ra mắt và tiếp nhận sinh hoạt Đảng.

– Đảng viên đang trong thời gian bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo nhưng chưa chuyển sinh hoạt Đảng chính thức.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Trần và Liên danh về việc kiểm điểm Đảng viên khi sinh hoạt Đảng. Nếu còn thắc mắc hay muốn biết thêm thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *