Bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời

Rate this post

Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn biết được nội dung kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời. Hãy cùng ACC theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Phê bình đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời
Phê bình đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời

Quá trình dịch chuyển tạm thời

Được áp dụng trong các trường hợp sau: “Khi đảng viên thay đổi nơi cư trú, nơi công tác từ 03 tháng đến dưới 01 năm, khi được cử đi học tại trường địa phương từ 03 tháng đến 02 năm, sau đó trở lại trường. Nếu về đơn vị cũ thì phải làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời từ đảng bộ hoặc chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt đảng chính thức về chi bộ nơi công tác, học tập, sinh hoạt. cái mới. địa điểm.

Quá trình thực hiện:

Khi đảng viên di chuyển

– Chi ủy (kể cả cấp ủy cơ sở) nơi đảng viên chuyển đến tạm chuyển sinh hoạt đảng, sau khi đã kiểm tra kỹ (quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên đi công tác, học tập… , điểm tự kiểm tra) và sổ đảng viên) ghi vào ô số. nếu là đảng bộ cơ sở thì giới thiệu đảng viên về đảng ủy cơ sở hoặc chi bộ cơ sở nơi đảng viên đến sinh hoạt đảng tạm thời.

– Đảng bộ cơ sở nơi đảng viên chuyển đi đánh dấu và ghi vào ô số 2 giới thiệu đảng viên với đảng bộ cơ sở hoặc chi bộ cơ sở nơi đảng viên sẽ đến sinh hoạt đảng tạm thời.

– Đảng bộ cơ sở nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt đảng tạm thời: đánh dấu và ghi vào ô số 3 tiếp nhận và giới thiệu đảng viên cho chi bộ của chi bộ kết nghĩa;

Khi các thành viên trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ, họ trở về

– Chi ủy, hoặc chi bộ cơ sở nơi đảng viên cư trú kiểm tra, tạm thời nhận xét bản tự kiểm điểm của đảng viên, tiếp vào ô số 5 để giới thiệu đảng viên cho đảng ủy cơ sở; nếu là chi bộ cơ sở thì trình diện đảng viên với đảng ủy cơ sở hoặc chi bộ cơ sở nơi đảng viên sẽ về.

– Chi ủy nơi đảng viên sinh hoạt tạm thời kiểm tra, ghi vào ô số 6 giới thiệu đảng viên về chi bộ cốt cán, hoặc chi bộ nòng cốt nơi đảng viên sẽ về sinh hoạt.

– Đảng bộ cơ sở nơi đảng viên về kiểm tra, ghi vào ô số 7 chờ nhập lại đảng viên vào chi bộ kết nạp.

– Chi bộ hoặc đảng ủy cơ sở kết nạp đảng viên vào ô 8 đối với đảng viên sinh hoạt tại chi bộ, đồng thời chuyển bản sinh hoạt đảng của đảng viên cho đảng ủy cơ sở quản lý theo quy định.

– Trường hợp cần kéo dài thời gian sinh hoạt đảng tạm thời, đảng viên phải báo cáo với cấp ủy nơi đảng viên đó tạm thời sinh hoạt để xin tiếp tục sinh hoạt đảng, đồng thời báo cáo với tổ chức đảng nơi ở. buổi tiệc sống chính thức.

Nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên sinh hoạt tạm thời:

“Ở nơi sinh hoạt chính thức, đồng chí thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quy định tại Điều 2 và các quyền quy định tại Điều 3 Điều lệ Đảng; ở nơi tạm trú, trừ quyền bầu cử, ứng cử và biểu quyết”.

Mẫu bản điều chỉnh đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời

………………, ngày …. tháng…. năm…….

BẢNG KIỂM TRA ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN

Kính thưa:

  • Chi ủy………………………………………………………
  • Đảng bộ…………………………………………………….

– Tên tôi là: ……………………………………………

– Ngày sinh………………………………………………………..

– Chỗ ở hôm nay:…………………………………………………………………

– Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày …………. Có thể……………………………

– Tại chi nhánh: ………………………………………………………………

Về tư tưởng chính trị

– Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Chấp hành nghiêm chỉnh, chấp hành quan điểm, chỉ thị, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

– Luôn trau dồi kiến ​​thức, tự học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác truyền thông đại chúng của bản thân.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Bản thân luôn có lối sống trong sạch, lành mạnh, giữ vững tính tiên phong, gương mẫu về đạo đức của người Đảng viên, nhà giáo.

Có tinh thần chống tham ô, quan liêu lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, thực hành và vận động gia đình, nhân dân thực hiện lối sống cần kiệm, thường xuyên tham gia và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Quy định của Bộ Chính trị về những điều Đảng viên không được làm.

– Luôn có ý thức xây dựng khối đoàn kết tập thể trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan Đảng, luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.

– Tạo quan hệ thân thiện, hoà nhã với nhân dân sở tại, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trách nhiệm với nhiệm vụ được giao

– Trong quá trình làm việc, tôi luôn ý thức được trách nhiệm công việc và nhiệm vụ được giao, có tinh thần tự giác, nhiệt tình trong công việc. Riêng về giảng dạy bản thân tôi luôn cố gắng trau dồi chuyên môn, đọc sách báo để tích lũy kiến ​​thức chuyên môn.

Đến lớp đúng giờ, soạn giáo án đầy đủ, tôn trọng quy chế chuyên môn. Với công việc tập thể tôi luôn nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm với công việc được giao. Luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và báo cáo kết quả kịp thời theo quy định của cấp trên.

– Xây dựng mối quan hệ thân thiện, hòa nhã, đúng mực với chi ủy, đảng bộ cơ sở và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân của khu phố.

– Thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Kỷ luật trong đảng

– Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nhiệm vụ và sự điều động của tổ chức, cấp quản lý có thẩm quyền.

Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể.

Về hạn chế và nhược điểm

– Chưa hiểu hết tâm tư, tình cảm của học sinh trong lớp

– Đôi khi không dám góp ý cho các thành viên trong nhóm

Biện pháp khắc phục khuyết điểm, thiếu sót:

Quan tâm hơn nữa đến từng đảng viên trong chi bộ để tìm cách giúp đỡ họ và cả tập thể tốt hơn. Mạnh dạn hơn khi góp ý cho đồng nghiệp.

Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng ở chi bộ và đảng bộ. Nay do xin chuyển sinh hoạt đảng cho ………… nên…………………….

Kính mong Đảng ủy, Chi bộ …………………………………………………….. tạo điều kiện để tôi được chuyển sinh hoạt đảng đến đơn vị mới. Em xin hứa sẽ luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

TÍNH CÁCH CON NGƯỜI (Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN QUỸ AN TOÀN

……………………………………………………

……………………………………………………

…….., ngày tháng năm……..BAN T/MSỰ AN TOÀNBÊN …………………… XÁC NHẬN………….Chữ ký của bạn bè:……………………., ngày tháng năm……..ỦY BAN ĐẢNG T/MSỰ AN TOÀN

Trên đây, ACC đã giúp bạn tìm hiểu về việc xét Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời. Trong quá trình tra cứu, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ website Công ty Luật ACC để được giải đáp.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp trọn gói cho khách hàng trên toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh Các thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng để chúng tôi có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng tốt và cung cấp giải pháp để doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh hay các hoạt động khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *