Biên bản sinh hoạt chuyên đề chi bộ [Mới nhất 2023]

Rate this post

Biên bản họp chi bộ 2022 trong sinh hoạt chi bộ là biên bản bắt buộc phải có sau mỗi cuộc họp. Sau đây là kỷ yếu sinh hoạt chuyên đề của chi đoàn [Mới nhất 2022]

Ví dụ về biên bản sinh hoạt chi bộ năm 2022 gần nhất?

Có hai loại biên bản sinh hoạt chi nhánh:

Biên bản sinh hoạt chuyên đề của chi đoàn

383

Biên bản sinh hoạt chi bộ định kỳ

384

Chuẩn bị cho đại hội chi bộ năm 2022?

Căn cứ điểm 1.1 tiểu mục 1 mục II hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2018 quy định về việc chuẩn bị thu chi hoạt động chi hội như sau:

– Bí thư hoặc phó bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt, dự thảo quyết định (nếu có) hoặc dự kiến ​​kết luận cuộc họp.

– Họp chi uỷ (bí thư, phó bí thư ở những nơi chưa có chi uỷ) để thống nhất nội dung sinh hoạt, đánh giá kết quả công tác quản lý chi bộ trong tháng và dự kiến ​​nhiệm vụ tháng sau; xác định những nội dung trọng tâm cần thảo luận, tranh luận và biểu quyết ở chi bộ; góp ý dự thảo nghị quyết (nếu có).

– Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt chi bộ cho Đảng viên và cấp trên được phân công theo dõi chi bộ. Chi bộ có điều kiện gửi trước cho Đảng viên tài liệu sinh hoạt để nghiên cứu, chuẩn bị nội dung phát biểu ý kiến.

Đối với sinh hoạt chuyên đề

– Hàng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề để tổ chức thực hiện, báo cáo Đảng ủy cấp trên trực tiếp để theo dõi, chỉ đạo.

– Chi bộ phân công đảng viên có khả năng biên tập, am hiểu nội dung liên quan đến chủ đề để chuẩn bị viết. Đối với chi bộ do điều kiện khó khăn không thể chuẩn bị chủ đề sinh hoạt bằng văn bản, cấp ủy cấp trên sẽ chỉ đạo, lãnh đạo cách thức sinh hoạt nhưng phải đảm bảo chất lượng.

– Bí thư chi bộ trao đổi về mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp thực hiện chuyên đề với các đảng viên được chỉ định. Dự thảo chủ đề phải được chi ủy hoặc bí thư thông qua và gửi cho đảng viên trước khi tổ chức sinh hoạt.

Các bước tổ chức cuộc họp chi nhánh vào năm 2022?

Căn cứ điểm 1.2 tiểu mục 1 Mục II Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2018 quy định các bước thu chi hoạt động chi nhánh năm 2022 như sau:

– Tuyên bố lý do, trình bày của đại biểu (nếu có).

– Cử thư ký ghi sổ sinh hoạt chi bộ.

– Thông báo đảng viên: Số đảng viên có mặt, vắng mặt (có lý do, không có lý do).

– Thông qua nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ.

Thực hiện các hoạt động

– Đối với các hoạt động thường xuyên

+ Bí thư chi bộ báo cáo các nội dung hoạt động do chi ủy chuẩn bị và gợi ý nội dung thảo luận.

+ Đảng viên phát biểu ý kiến, tập trung trao đổi, thảo luận những nội dung chính liên quan trực tiếp đến hoạt động của chi bộ; tự kiểm điểm về việc thực hiện một số nhiệm vụ; góp ý, phê bình đối với đảng viên trong chi bộ.

+ Bí thư chi bộ nêu mục đích, yêu cầu của buổi sinh hoạt chuyên đề.

+ Đảng viên được phân công chuẩn bị và trình bày bản thảo chuyên đề.

+ Đảng viên phát biểu thể hiện nhận thức cá nhân về chủ đề và tác dụng của nó đối với bản thân; liên hệ với các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; chia sẻ, đóng góp ý kiến ​​để bản thảo chủ đề được hoàn thiện hơn.

+ Đảng viên được phân công chuẩn bị chuyên đề tiếp thu ý kiến ​​đóng góp của học viên để hoàn thiện. Đề tài sau khi hoàn thành gửi cho đảng viên trong chi bộ (đảng viên đông có thể gửi cho tổ đảng) nghiên cứu, học tập và báo cáo cấp trên trực tiếp.

KẾT THÚC

– Đối với các hoạt động thường xuyên

Bí thư chi đoàn thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

+ Tổng hợp các ý kiến ​​phát biểu trong cuộc họp; các ý kiến ​​tiếp thu để bổ sung, bổ sung vào nội dung sinh hoạt chi bộ; Giao nhiệm vụ cho đảng viên và ghi rõ thời gian hoàn thành.

+ Định hướng tư tưởng cho đảng viên; giải quyết hoặc phản ánh trước cơ quan có thẩm quyền về tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến ​​nghị của đảng viên.

+ Thông qua nghị quyết hoặc kết luận.

+ Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt.

+ Thư ký trình bày biên bản sinh hoạt chi bộ.

– Đối với sinh hoạt chuyên đề

+ Bí thư chi bộ đánh giá công tác chuẩn bị, chất lượng chuyên đề; Ý nghĩa, tác dụng của chuyên đề đối với chi bộ và đảng viên. Kết luận những nội dung cần tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện dự thảo chuyên đề.

+ Không tổ chức sinh hoạt chuyên môn lồng ghép với các hoạt động của chi đội. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề không thay thế sinh hoạt định kỳ của chi bộ; Nếu chi bộ khó khăn về thời gian, địa điểm có thể kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt định kỳ trong cùng một buổi nhưng phải thực hiện có nền nếp, sinh hoạt định kỳ xong trước sinh hoạt chuyên đề hoặc ngược lại.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp trọn gói cho khách hàng trên toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh Các thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng để chúng tôi có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp và cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt giải pháp để doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh hay các hoạt động khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Biên bản sinh hoạt chuyên đề chi bộ [Mới nhất 2023] , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *