Blog chia sẽ kinh nghiệm kiến thức chuyên sâu gtvttw4.edu.vn

Rate this post

Bài học: Bài tập chính về kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và nhôm – Ms. Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và giải pháp

– Mỗi nguyên tố đều có số điện tích hạt nhân (Z) và khối lượng mol (M) nhất định. Do đó, tùy bài toán mà tìm cách xác định: Z hay M.

Lưu ý: Nếu đề thiếu dữ liệu (giả sử chưa biết hóa trị của kim loại) thì tìm sự phụ thuộc của M vào hóa trị n, rồi dùng điều kiện n (số nguyên, 1 ≤ n ≤ 3) để tìm M.

– Ở những bài tập có hai hay nhiều chất có cùng thành phần hóa học, phản ứng giống nhau có thể thay chúng bằng một chất có công thức chung, như vậy phép tính sẽ giảm được ẩn số.

Phân tử khối trung bình của một hỗn hợp là khối lượng của 1 mol hỗn hợp đó:

Hình minh họa

Bài 1: Cho 3,1 g hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc hai chu kỳ kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn phản ứng hết với nước thu được 1,12 lít H2 (đkc). Xác định hai kim loại kiềm và tính thành phần % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp?

Hướng dẫn:

⇒ x = 0,1 mol

vì 2 kim loại kiềm ở 2 chu kỳ kế tiếp

⇒ 2 kim loại là Na (23) và K (39).

Bài 2: Cho 8,8 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại ở 2 chu kì liên tiếp nhóm IIA phản ứng hết với dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít khí hiđro. Xác định hai kim loại.

Hướng dẫn:

Đặt công thức chung của hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp và thuộc phân nhóm IIA cần tìm là M-.

Vậy khối lượng mol trung bình của hai kim loại là:

Ở nhóm IIA có Mg = 24

Hướng dẫn:

Gọi kim loại cần tìm là M, có hóa trị n.

Công thức của muối clorua là MCln

Công thức của muối nitrat là M(NO3)2. Có số mol của x

Theo đề bài ta có hệ pt:

M là Mg

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 2,9 g hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó vào nước thu được 500 ml dd chứa dung dịch có nồng độ 0,04 M và 0,224 l khí H2 (xác định). Kim loại M là:

A. NÀY

D. Ca

Bài 2: Cho 19 gam hỗn hợp gồm các kim loại M (có hóa trị không đổi) và Zn (có tỉ lệ mol 1,25:1) vào bình chứa 4,48 lít khí Cl2 (đkc), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn X Cho X tan hết trong dung dịch HCl (dư) thấy có 5,6 lít khí H2 (dktc) thoát ra. Kim loại M là

A. Mg

B. Al

C.Ca

D.Na

Bài 3: Hòa tan hết 10,1 gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kỳ liên tiếp vào nước thu được 3 lít dung dịch có pH = 13. Hai kim loại kiềm đó là:

A. Na, Kỳ

B. Lý, Na

C. K, Rb

D. Rb, Cs

Bài 4: Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm X và kim loại kiềm thổ Y phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl loãng dư, sinh ra 5,6 lít khí (dktc). Kim loại X và Y là:

A. Natri, magie

B. Liti và berili

C. Liti và berili

D. Kali, bari

Bài 5: Hòa tan hoàn toàn 6,645g hỗn hợp muối clorua của 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp vào nước thu được dd X. Hai kim loại kiềm trên là:

A. Na, Kỳ

B. Rb, Cs

C.Lý, Na

ĐK, Rb

Bài 6: Hỗn hợp X gồm M2CO3, MHCO3, MCl với M là kim loại kiềm. Nung nóng 20,29 gam hỗn hợp X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại 18,74 gam chất rắn. Cũng cho 20,29 gam hỗn hợp X tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 1M thì thoát ra 3,36 lít khí (dktc) và dung dịch Y. Cho Y phản ứng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 74,62 gam kết tủa . Kim loại M là

A.Na

B. Lý

C. NÀY

D.Cs

Bài 7: Cho 10 g kim loại kiềm thổ phản ứng hết với H2O thu được 6,11 lít khí H2 (ở 25℃ và 1 atm). Xác định tên kim loại kiềm thổ đã dùng.

A. Mg B. Ca C. Ba D. Be

Bài 8: Điện phân nóng chảy hoàn toàn 1,9 gam muối clorua của một kim loại hoá trị II thu được 0,48 gam kim loại ở catot. Xác định tên của kim loại.

A. Sr BC Ba D. Mg

Bài 9: Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kì liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (đkc). Tìm tên hai kim loại đã dùng.

A. Ca và Mg B. Ca và Sr. C. Mg và Ba D. Ba và Sr

Bài 10: Cho 2g kim loại nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 5,55g muối clorua. Kim loại nào sau đây?

A. Be B. Mg C. Ca. D. Bá

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc Gia khác:

 • Hình thức 1: Tính chất chung của kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm
 • Mẫu 2: Dãy phản ứng hóa học của kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm
 • Mẫu 3: Nhận biết và điều chế kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm
 • Mẫu 5: CO2, SO2 phản ứng với dung dịch kiềm
 • Mẫu 6: Tính lưỡng tính của nhôm
 • Mẫu 7: Phản ứng nhiệt của nhôm
 • Mẫu 8: Các dạng bài tập về muối cacbonat
 • Mẫu 9: Các loại bài tập nước cứng

Ngân hàng đề thi thử THPT quốc gia miễn phí tại Khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu hỏi toán trắc nghiệm có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa học có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án
 • Kho của đơn vị khác

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Blog chia sẽ kinh nghiệm kiến thức chuyên sâu gtvttw4.edu.vn , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *