Blog chia sẽ kinh nghiệm kiến thức chuyên sâu gtvttw4.edu.vn

Rate this post

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 28 (Có đáp án): Thế năng nghỉ

Bộ 7 câu trắc nghiệm Sinh học 11 bài 28: Thế năng nghỉ có đáp án, các câu hỏi trắc nghiệm chọn lọc ở các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm và củng cố kiến ​​thức đạt điểm cao môn Sinh 11 điểm thi tự chọn.

Câu hỏi 1. Điện thế nghỉ được hình thành chủ yếu do sự khuếch tán của các ion

A. Tính đồng nhất, độ linh động của ion và tính thấm chọn lọc của màng tế bào đối với các ion

B. Tính bất thường, sự di chuyển ion và tính thấm không chọn lọc của màng tế bào đối với các ion

C. Sự di chuyển không đều, ra bên ngoài của các ion và tính thấm chọn lọc của màng tế bào đối với các ion

D. Sự di chuyển ion không đều, và tính thấm chọn lọc của màng tế bào đối với các ion

Câu 2. Trạng thái điện thế nghỉ, bên ngoài màng mang điện thế dương do

B. K+ khi ra khỏi màng thì bị hút tĩnh điện vào bên trong màng nên ở sát màng.

C. K+ khi ở ngoài màng làm cho mặt trong màng mang điện tích âm

D. Khi K+ ở ngoài màng nồng độ cao hơn trong màng

Câu 3. Đối với các trường hợp sau:

(1) Cổng K+ và Na+ cùng đóng

(2) Cổng K+ mở và cổng Na+ đóng

(3) Cổng K+ và Na+ cùng mở

(4) Cổng K+ đóng và cổng Na+ mở

A. (1), (3) và (4) B. (1), (2) và (3)

C. (2) và (4) D. (1) và (2)

Câu 4. Điện thế nghỉ là hiệu điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào

A. Không bị kích thích, bên trong màng tích điện dương, bên ngoài tích điện âm

B. Đang bị kích thích, bên trong tích điện dương, bên ngoài màng tích điện âm

C. Không bị kích thích, bên trong màng tích điện âm, bên ngoài tích điện dương

D. Khi bị kích thích, phía trong màng tích điện âm, phía ngoài màng tích điện dương

Câu 5. Ở điện thế nghỉ, nồng độ K+ và Na+ giữa trong và ngoài màng tế bào là bao nhiêu?

C. Bên trong tế bào, K+ có nồng độ cao hơn và Na+ có nồng độ thấp hơn bên ngoài tế bào

D. Bên trong tế bào K+ và Na+ có nồng độ thấp hơn bên ngoài tế bào

Câu 6. Để duy trì điện thế nghỉ, bơm Na-K hoạt động như thế nào?

A. Vận chuyển K+ từ trong tế bào ra ngoài tế bào giúp duy trì nồng độ K+ cao ở gần phía ngoài màng tế bào và tiêu tốn năng lượng

B. Vận chuyển K+ từ ngoài tế bào vào trong tế bào giúp duy trì nồng độ K+ cao bên trong tế bào và không tiêu tốn năng lượng

C. Vận chuyển K+ từ ngoài tế bào vào trong tế bào giúp duy trì nồng độ K+ cao bên trong tế bào và tiêu hao năng lượng

D. Vận chuyển Na+ từ trong tế bào ra ngoài tế bào giúp duy trì nồng độ Na+ thấp ở gần phía ngoài màng tế bào và tiêu tốn năng lượng

Câu 7. Để duy trì điện thế nghỉ, bơm Na-K được biến đổi

A. Na+ từ ngoài tế bào vào trong tế bào

B. Na+ từ trong tế bào ra ngoài tế bào

C. K+ từ trong tế bào ra ngoài tế bào

D. K+ từ ngoài tế bào vào trong tế bào

Câu 8: Điện thế nghỉ được hình thành chủ yếu do sự khuếch tán của các ion

A. Bằng nhau giữa hai bên màng

B. Không đều và không thay đổi giữa hai bên màng

C. Sự di chuyển không đều, thụ động của các ion qua màng

D. Sự chuyển dịch không đều, chủ động và thụ động của bơm Na-K

Câu 9: Điện thế nghỉ được hình thành chủ yếu do yếu tố nào?

A. Sự phân bố ion đều, độ linh động của ion và tính thấm ion chọn lọc của màng tế bào.

B. Sự phân bố ion không đều, độ linh động của ion và tính thấm của màng tế bào đối với các ion không chọn lọc.

C. Sự phân bố ion không đều, sự di chuyển của các ion theo hướng ra ngoài và tính thấm chọn lọc của màng tế bào đối với các ion.

D. Sự phân bố ion không đều, ion di chuyển, ion di chuyển theo hướng đi vào và tính thấm chọn lọc của màng tế bào đối với các ion.

Câu 10: Ở điện thế nghỉ, nồng độ K+ và Na+ giữa bên trong và bên ngoài màng tế bào là bao nhiêu?

A. Bên trong tế bào, K+ có nồng độ thấp hơn và Na+ có nồng độ cao hơn bên ngoài tế bào

B. Trong tế bào nồng độ K+ và Na+ cao hơn ngoài tế bào

C. Bên trong tế bào, K+ có nồng độ cao hơn và Na+ có nồng độ thấp hơn bên ngoài tế bào

D. Bên trong tế bào K+ và Na+ có nồng độ thấp hơn bên ngoài tế bào

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự hình thành điện thế nghỉ?

A. Khi tế bào ở trạng thái nghỉ, nồng độ K+ bên trong màng tế bào nhỏ hơn bên ngoài màng tế bào.

B. Khi tế bào ở trạng thái nghỉ, K+ ở bên ngoài màng di chuyển vào bên trong màng tế bào.

C. K+ di chuyển ra ngoài và nằm gần mặt ngoài của màng tế bào làm cho mặt ngoài của màng mang điện tích dương so với mặt trong mang điện tích âm.

D. Khi tế bào đứng yên, nồng độ K+ bên trong màng tế bào lớn hơn bên ngoài màng tế bào.

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cơ chế hình thành điện thế nghỉ?

A. Khi tế bào ở trạng thái nghỉ, nồng độ K+ bên trong màng tế bào nhỏ hơn bên ngoài màng tế bào.

B. Khi tế bào ở trạng thái nghỉ, K+ ở bên ngoài màng di chuyển vào bên trong màng tế bào.

C. K+ di chuyển ra ngoài và nằm gần mặt ngoài của màng tế bào làm cho mặt ngoài của màng mang điện tích dương so với mặt trong mang điện tích âm.

D. Khi tế bào đứng yên, nồng độ K+ bên trong màng tế bào lớn hơn bên ngoài màng tế bào.

Câu 13: Giá trị điện thế nghỉ của tế bào thần kinh mực khổng lồ là:

A. -50mV

B. -60mV.

C. -70mV.

D. -80mV

Câu 14: Trị số điện thế màng trong tế bào thần kinh tiểu não của chó là -90m V, nghĩa là

A. Hiệu điện thế giữa bên trong màng tích điện âm và bên ngoài màng tích điện dương là 90 mV.

B. Hiệu điện thế giữa bên trong màng tích điện âm và bên ngoài màng tích điện dương là – 90 mV.

C. Hiệu điện thế giữa bên trong màng tích điện dương và bên ngoài màng tích điện âm là 90 mV.

D. Hiệu điện thế giữa bên trong màng tích điện dương và bên ngoài màng tích điện âm là – 90 mV.

Câu 15: Cho các trường hợp sau:

(1) Cổng K+ và Na+ cùng đóng

(2) Cổng K+ mở và cổng Na+ đóng

(3) Cổng K+ và Na+ cùng mở

(4) Cổng K+ đóng và cổng Na+ mở

Điều nào sau đây không đúng khi tế bào đứng yên:

A. (1), (3) và (4)

B. (1), (2) và (3)

C. (2) và (4)

D. (1) và (2)

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11 có đáp án ôn thi THPT quốc gia khác:

  • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
  • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 30: Thông tin liên lạc qua Xinap
  • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 31: Tập tính ở động vật
  • Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 32: Tập tính của động vật (tiếp theo)
  • Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Tập Chương 2

Ngân hàng đề thi lớp 11 tại Khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu hỏi trắc nghiệm toán 11 có đáp án
  • Hơn 50.000 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 có đáp án chi tiết
  • Gần 40.000 câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý 11 có đáp án
  • Kho của đơn vị khác

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Blog chia sẽ kinh nghiệm kiến thức chuyên sâu gtvttw4.edu.vn , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *