Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Đại số 9

Rate this post

Tài liệu gồm 1004 trang, tuyển tập các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Đại số 9, giúp các bạn học sinh lớp 9 ôn tập để chuẩn bị cho kì thi HSG môn Toán 9 cấp trường, cấp quận/huyện, cấp tỉnh/thành phố. thành phố.

CHỦ ĐỀ I. Phép biến đổi đại số 2 . Loại 1. Rút gọn biểu thức đại số và đánh giá biểu thức 3. Loại 2. Câu hỏi liên quan đến giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một biểu thức đại số 10. Loại 3. Tìm điều kiện để biểu thức biểu thức của giá trị nguyên 15. Loại 4. Bài toán tổng hợp 16 .CHỦ ĐỀ II. CHỨC NĂNG CHÍNH, CHỨC NĂNG CHÍNH2. CHỦ ĐỀ 1. HÀM SỐ BẬC NHẤT 2. Dạng 1. Một số bài toán trong mặt phẳng tọa độ 3. Dạng 2. Ứng dụng của hàm số bậc nhất trong chứng minh bất phương trình và tìm GTLN, GTNN 7. CHỦ ĐỀ 2 Hàm số bậc hai 8. Dạng 1. Một số bài toán trong nhập môn về hàm số bậc hai 9. Dạng 2. Một số bài toán nâng cao liên quan đến phương trình bậc hai 12. Dạng 3. Vận dụng điều kiện có nghiệm của phương trình bậc hai vào giải toán quy về phương trình bậc hai, dạng toán 18. Dạng 4. Định lý Vi-et với phương trình bậc hai 22. Dạng Các bài toán về giao điểm của đường thẳng và parabol 31. Dạng 6. Ứng dụng của phương trình bậc hai trong giải toán 46.CHỦ ĐỀ III. HỆ PHƯƠNG TRÌNH2. CHỦ ĐỀ 1. HỆ HAI VẬT 2. CHỦ ĐỀ 2. MỘT SỐ LOẠI HỆ PHƯƠNG TRÌNH KHÁC 11. Loại 1. Hệ đối xứng loại I 11. Loại 2. Hệ đối xứng loại II 14. Loại 3. Hệ số tương đương của hệ yếu 14 .Phương pháp biến đổi đẳng thức 20.Dạng 5.Phương pháp đặt dấu 26.Dạng 6.Phương pháp đưa về đẳng thức 29.Dạng 7.Khi hệ chứa phương trình bậc hai có ẩn x, y 32.Dạng 8.Phương pháp đánh giá 33.CHỦ ĐỀ IV. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BAN ĐẦU 2. CHỦ ĐỀ 1. BIỂU THỨC XÂY DỰNG CƠ BẢN 2. Dạng 1. Dạng cơ bản 2. Loại 2. Đặt đầy ẩn phụ quy về phương trình một ẩn 3. Loại 3. Đặt đầy ẩn phụ quy về hệ nghịch biến loại 2 6. CHỦ ĐỀ 2 .MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHÂN BIỆT 17. Dạng 1. Giải phương trình vô tỉ bằng biểu thức liên hợp 17. Dạng 2. Đặt ẩn phụ dựa vào phương pháp đẳng cấp 24. Dạng 3. Giải phương trình vô tỉ bằng cách đặt không đầy đủ 33. CHỦ ĐỀ 3. SỬ DỤNG CÁC TÍNH CHẤT ĐỂ GIẢI Phương trình 39. CHỦ ĐỀ 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 43.CHỦ ĐỀ VI. TỐI THIỂU – TỐI ĐA VÀ THÀNH CÔNG 2. CHỦ ĐỀ 1. BIẾN SỐ MỤC TIÊU 2. CHỦ ĐỀ 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH AM–GM 11. CHỦ ĐỀ 3. MỘT SỐ KỸ THUẬT GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH AM–GM 20. Dạng 1. Dự đoán dấu đẳng thức để phân biệt các số hạng của GAMm–.20 và áp dụng . Kỹ thuật ghép cặp đối xứng 28. Dạng 3. Kỹ thuật AM–GM ngược dấu 31. Dạng 4. Phương pháp ẩn phụ 33. CHỦ ĐỀ 4 Bất đẳng thức CAUCHY–SCHWARZ 39. Dạng 1. Làm quen với bất đẳng thức Cauchy–Schwarz 39. Kỹ thuật phân tích 2 .Dạng 3 .Kỹ Thuật Cộng Trừ 49. Dạng 4. Phương Pháp Ẩn 53. Dạng 5. Kỹ Thuật Đối Xứng 54. CHỦ ĐỀ 5. MỘT SỐ KỸ THUẬT XỬ LÝ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẰNG GIẢI TÊN BIẾN TÊN MỖI KHOẢNG 55. CÁC CHỦ ĐỀ THƯỜNG XUYÊN KHÁC 7.4. bất phương trình 78. CHỦ ĐỀ 8. Căn thức và ứng dụng của ABEL 83 .CHỦ ĐỀ VII. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT 2. Dạng 1. Dựa vào tính chất chia hết, đưa về bài toán tính chất chia hết của một số nguyên 2. Dạng 2. Phát biểu ẩn số bằng hàm số dư rồi dùng tính chất chia hết của 4. Dạng 3. Phương pháp tính tổng hợp tính chất phần dư của số nguyên tố, hoàn hảo bình phương 5. Dạng 4. Phương pháp bất phương trình 9. Dạng 5. Sử dụng các tính chất của chính phương, sinh các chính phương, hoặc lập các bình phương liên tiếp 10 Dạng 6. Phương trình bậc hai hai ẩn 12. Dạng 7. Phương trình bậc hai hai ẩn 13 Dạng 8. Phương trình chứa lũy thừa 15 .CHỦ ĐỀ VIII. SỐ CHÍNH CHỦ, SỐ CHÍNH CHỦ2. CHỦ ĐỀ 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN SỐ ƯU 3. CHỦ ĐỀ 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN SỐ CHÍNH CHỦ 14. CHỦ ĐỀ 3. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN SỐ CHÍNH CHỦ 26.CHỦ ĐỀ IX. HỆ THỐNG VIỆT NAM.CHỦ ĐỀ X. SỐ NGUYÊN TỔNG HỢP 2. Dạng 1. Chứng minh một số là nguyên tố hoặc hợp số 3. Dạng 2. Thử một số bài toán liên quan đến tính chất của số nguyên tố 4. Dạng 3. Tìm số nguyên tố thỏa mãn điều kiện cho trước 5. Dạng 4. Nhận biết các số đơn giản, các phân bố của các số nguyên tố trong tập hợp các số tự nhiên 8. Dạng 5. Chứng minh rằng tồn tại vô số số nguyên tố dạng ax + b (với x ϵ N và (a,b) = 1) 10. Dạng 6. Sử dụng công thức Dirichlet nguyên hàm trong bài toán số nguyên tố 11. Dạng 7. Ứng dụng của định lý Fermat 13.CHỦ ĐỀ XI. CÁC VẤN ĐỀ SỬ DỤNG NGUYÊN TỬ CUỐI CÙNG.CHỦ ĐỀ XII. NGUYÊN TẮC THÔNG TIN TRONG LẮP RÁP.

Tải tài liệu

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Đại số 9 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *