Câu ghép là gì? Các loại câu ghép? Cách đặt câu ghép?

Rate this post

Chúng ta đã thấy trong cấu trúc câu rằng một câu ghép là hai (hoặc nhiều) mệnh đề độc lập được nối với nhau bằng liên từ kết hợp hoặc dấu chấm phẩy. Vì vậy, một câu ghép giống như hai hoặc nhiều câu đơn giản đặt lại với nhau. Một câu ghép không chứa mệnh đề phụ thuộc. Vậy khái niệm câu ghép là gì? Các loại câu ghép? Cách tạo câu ghép? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giải thích câu ghép là gì? Các loại câu ghép? Cách tạo câu ghép?

Tư vấn pháp luật trực tuyến Miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

1. Thế nào là câu ghép?

Câu ghép là câu nối hai mệnh đề độc lập, thường bằng liên từ phối hợp như và hoặc nhưng. Chúng là cách tốt nhất để kết hợp hai hoặc nhiều câu độc lập và có liên quan với nhau thành một câu thống nhất.

Câu ghép tăng tốc độ viết của bạn và nối các ý liên quan, nhưng chúng có một số quy tắc hơn so với câu tiêu chuẩn.

Như chúng tôi đã đề cập trong hướng dẫn viết câu hay hơn, câu ghép kết hợp hai hoặc nhiều mệnh đề độc lập. Chìa khóa ở đây là các mệnh đề độc lập, là những mệnh đề có thể đứng một mình như những câu riêng biệt. Về cơ bản, một câu ghép là một tập hợp các câu riêng biệt, có liên quan được nối thành một.

(Nếu bạn không quen thuộc với các thuật ngữ này, vui lòng xem hướng dẫn của chúng tôi về các mệnh đề bằng tiếng Anh, giúp xác định rõ hơn những gì cấu thành một mệnh đề.)

Các câu ghép rất dễ xác định vì chúng thường sử dụng các liên từ phối hợp mà bạn có thể nhớ là FANBOYS: For, And, Nor, But, Or, Tuy nhiên, và So. Tuy nhiên, câu ghép cũng có thể sử dụng dấu chấm phẩy để nối hai mệnh đề, trong trường hợp đó không cần liên từ.

2. Các kiểu câu ghép:

Trên thực tế, chúng ta đã chia câu ghép thành 5 loại cơ bản, bao gồm: câu ghép chính phụ, câu ghép đẳng lập, câu ghép hỗn hợp, câu ghép phản ứng và câu ghép phản ứng. Mỗi loại câu ghép khác nhau sẽ được xác định là có mục đích và cách sử dụng khác nhau. Để giúp các bạn nhanh chóng biết cách sử dụng câu ghép hiệu quả và phục vụ tốt hơn cho mục đích sử dụng ngôn ngữ của mình, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về từng loại câu ghép mà tác giả vừa nêu, cụ thể như sau:

– Thứ nhất, câu ghép đẳng lập

Hay nhin nhiêu hơn: Trạng ngữ là gì? Các loại trạng ngữ? Ý nghĩa và cách phân biệt?

Câu ghép có một khái niệm quen thuộc là câu được cấu tạo bởi hai vế câu có mối quan hệ bình đẳng và độc lập với nhau. Các câu trong câu ghép đẳng lập được nối với nhau bằng quan hệ từ đẳng lập nên mối quan hệ giữa chúng khá lỏng lẻo.

Ví dụ: Hoa nấu cơm hoặc Minh nấu cơm

Giống như câu ghép đơn giản, câu ghép đẳng lập cũng được phân thành các loại câu ghép đẳng lập sau:

Thứ nhất, câu ghép đẳng lập có quan hệ đếm

– Các câu sẽ biểu thị các quá trình, sự vật, hiện tượng, tính chất cùng loại với nhau cho từng vế câu

– Các mệnh đề được liên kết với nhau bằng quan hệ từ thể hiện phép chia, chủ yếu dùng từ “và”

– Ví dụ: Cây xanh trái ngọt

Hay nhin nhiêu hơn: Những thứ là gì? Tên cho sự vật? Ví dụ về từ chỉ sự vật?

Thứ hai, câu ghép đẳng lập có liên từ lựa chọn

– Mỗi mệnh đề của câu biểu thị khả năng xảy ra của sự việc

– Mệnh đề liên kết thể hiện quan hệ lựa chọn với nhiều khả năng khác nhau, thường là từ “hoặc, hoặc” để biểu thị rằng ít nhất một trong các khả năng đã nêu sẽ trở thành hiện thực.

– Ví dụ: Bạn nói hay tôi nói

Thứ ba, câu ghép đẳng lập có quan hệ tiếp diễn

Thứ tư, câu ghép đẳng lập có quan hệ tương quan

Hay nhin nhiêu hơn: từ đồng âm là gì? Phân loại từ đồng âm trong tiếng Việt?

Giữa các câu thể hiện tính chất đối lập, tương hỗ với nhau. Từ quan hệ dùng để nối các vế câu sẽ thể hiện quan hệ tương phản, tương phản, đó là từ “nhưng, nhưng, nhưng”.

Ví dụ: Anh ấy không làm bài tập về nhà, nhưng bố mẹ anh ấy cũng không nói với anh ấy.

Thứ hai, câu ghép chính phụ

Những câu ghép có quan hệ với nhau bằng quan hệ từ hoặc một cặp từ đối đáp được coi là câu ghép chính phụ. Trong câu ghép chính phụ, biết là cũng có hai vế như câu ghép đẳng lập, nhưng các vế trong câu ghép chính phụ phụ thuộc lẫn nhau, liên kết với nhau bằng quan hệ từ chính phụ. Mối quan hệ trong loại câu ghép này thường rất chặt chẽ.

Bạn có thể lấy rất nhiều ví dụ về câu ghép tương tự như ví dụ chúng tôi đã đưa ra: If you learn hard, your period exam results will be very good.

Trong câu ghép chính và phụ sẽ bao gồm các quan hệ từ sau:

– Lý do

– Mục đích

Hay nhin nhiêu hơn: Một danh từ là gì? Cụm danh từ là gì? Phân loại và ví dụ trường hợp?

– Tình trạng

– Nhượng bộ và tiến bộ

Để diễn đạt các quan hệ trên, chúng ta thường dùng các từ nối hoặc các cặp từ nối (từ ghép). Nếu ai đó hỏi bạn mối quan hệ bổ trợ là gì? thì bạn có thể xác nhận chắc chắn rằng đó là mệnh đề chính và mệnh đề phụ phức hợp.

Thứ ba, câu ghép trả lời

Bạn có biết định nghĩa của một câu trả lời ghép? Câu ghép đối ứng hay còn được gọi với cái tên khác là câu ghép đối ứng, câu ghép phản ứng được định nghĩa là câu ghép mà trong đó luôn có quan hệ phản ứng giữa hai vế câu. Mối quan hệ giữa các câu này rất chặt chẽ, không thể tách các câu thành câu đơn.

Để nối các câu thành câu ghép, bạn có thể dùng:

– Trạng từ: chưa…tôi có, chỉ…chỉ, như…như, ri…tôi có…

– Các cặp đại từ: every…all, how…so many…

Hay nhin nhiêu hơn: từ đồng nghĩa là gì? Cách phân loại và ví dụ về từ đồng nghĩa?

Có thể lấy ví dụ về loại câu ghép này như sau: As the person is, so is object.

Thứ tư, chuỗi câu

Bạn có biết định nghĩa nối chuỗi là gì không? Thực chất câu ghép có hai bộ phận trở lên được định nghĩa là câu ghép có xâu. Giữa các vế câu của loại câu ghép này có mối liên hệ móc xích nên ta có thể đặt tên cho loại câu ghép này như vậy.

Các câu được ngăn cách nhau bằng dấu câu, đó là dấu chấm (.), dấu phẩy (,) và dấu hai chấm (:). Và chúng cũng chỉ liên quan đến nhau, không dùng từ quan hệ.

Đọc ví dụ sau để hiểu rõ hơn: trời quang, trong xanh, gió lạnh.

Giống như câu ghép đơn giản, câu ghép có dây cũng được phân thành các loại câu nối sau:

– Thứ nhất, câu ghép chính phụ và câu ghép có quan hệ bổ sung cho nhau: Mưa tạnh, tia nắng khuất phía chân trời.

– Thứ hai, câu ghép đúng có quan hệ điều kiện – hệ quả: Nếu bạn không học tiếng Anh, bạn sẽ không đủ điều kiện để xin việc ở một công ty nước ngoài.

Hay nhin nhiêu hơn: một âm tiết là gì? âm tiết là gì? Cách nhận biết và cho ví dụ?

– Thứ ba, câu ghép chính phụ nguyên nhân: Trời nắng gắt, cúp điện, nhà không bật quạt.

Thứ tư, câu ghép chính phụ và phụ có quan hệ đối lập: Lani ốm, Lani vẫn không chịu uống thuốc.

Thứ năm, câu ghép

Câu ghép hỗn hợp được nhận biết thông qua đặc điểm nhận biết đó là:

Giữa các vế câu trong câu ghép hỗn hợp có mối quan hệ về thứ bậc và có nhiều kiểu quan hệ về mặt ngữ pháp. Ví dụ: Dù tôi đã khuyên anh ấy học hành cẩn thận nhưng anh ấy không nghe lời tôi, nên bây giờ anh ấy vẫn thất nghiệp. Trong ví dụ này có ba mệnh đề, giữa các mệnh đề đó có hai loại quan hệ ngữ pháp trở lên.

4. Cách đặt câu ghép:

Khi tạo câu ghép, có hai quy tắc chấm câu cần ghi nhớ:

– Đặt dấu phẩy trước liên từ phối hợp.

– Nếu bạn không sử dụng liên từ phối hợp, hãy đặt dấu chấm phẩy giữa mỗi mệnh đề.

Hay nhin nhiêu hơn: Từ trái nghĩa có nghĩa là gì? Từ trái nghĩa của từ? Một ví dụ về một từ trái nghĩa?

Như mọi khi, bạn sử dụng một ký tự chữ thường để bắt đầu mệnh đề độc lập thứ hai. Vì câu ghép là câu đơn nên chỉ có chữ cái đầu tiên của vế đầu câu được viết hoa.

Nắm vững các quy tắc dấu câu này là điều cần thiết để tạo câu ghép. Không có chúng, câu của bạn sẽ trở thành một câu đáng sợ. Trong văn viết, câu dẫn không chỉ sai ngữ pháp mà còn gây khó hiểu cho người đọc.

Để tránh câu phức và câu dài gây nhầm lẫn, hãy cố gắng hạn chế số lượng mệnh đề trong một câu xuống còn hai hoặc ba. Trong những tình huống mà bạn cần nhiều hơn ba mệnh đề, hãy giữ chúng càng ngắn càng tốt bằng cách loại bỏ những từ không cần thiết. Hãy nhớ rằng, các câu ngắn hơn sẽ dễ hiểu hơn và tăng tốc độ viết của bạn.

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Câu ghép là gì? Các loại câu ghép? Cách đặt câu ghép? , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *