Danh hiệu khen thưởng học sinh theo Thông tư 22 mới nhất

Rate this post

Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 22 thay đổi cách kiểm tra, đánh giá học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới, bắt đầu từ lớp 6. Vì vậy, chỉ áp dụng khen thưởng học sinh giỏi, học sinh xuất sắc. Tốt. Có thể thấy, Thông tư 22 đã có một số thay đổi quan trọng. Vậy danh hiệu khen thưởng cho học sinh theo Thông tư 22 mới nhất là gì? Sau đây mời các bạn cùng đọc và theo dõi bài viết Thông tư 22 tuyên dương học sinh mới nhất để giải đáp thắc mắc.

Xem thêm: Đánh giá khen thưởng học sinh theo Thông tư 22

1. Học phí theo Thông tư 22 mới nhất

Điều 15 Thông tư 22 quy định:“Điều 15. Khen Hiệu trưởng trao giấy khen cho học sinha) Khen cuối năm học– Khen danh hiệu “Học sinh giỏi” cho những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá đạt loại tốt, kết quả học tập cả năm học được đánh giá đạt loại khá trở lên và có từ 06 (sáu) điểm trở lên. nhận xét kết hợp cho điểm với điểm trung bình từ 9,0 trở lên.– Khen thưởng danh hiệu “Học sinh giỏi” cho những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá từ loại khá trở lên và kết quả học tập cả năm học được đánh giá từ loại Khá trở lên.b) Biểu dương học sinh có thành tích xuất sắc trong rèn luyện và học tập trong năm học. Những học sinh có thành tích đặc biệt được nhà trường xem xét, đề nghị cấp trên khen thưởng”.

Xem thêm: Cách viết giấy khen theo thông tư 22

Thang 12/2019, Chu tich Hoi dong Nghi dinh 91, 2017 UBND Huong Dan Luat Thi dua khen thuong

2. Phiếu đánh giá

*Phiếu đánh giá Đánh giá có nhận xét) Giáo viên sử dụng phiếu nhận xét bằng lời hoặc bằng văn bản để nhận xét về việc thực hiện nhiệm vụ rèn luyện, giảng dạy của học sinh; nhận xét những tiến bộ, ưu điểm nổi bật và hạn chế chủ yếu của học viên trong quá trình rèn luyện, học tập; đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của sinh viên b) Sinh viên sử dụng hình thức nói hoặc viết để tự đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ rèn luyện và học tập, sự tiến bộ, ưu điểm và hạn chế còn tồn tại. c) Cha mẹ học sinh, cơ quan, tổ chức, cá nhân của học sinh có liên quan đến quá trình giáo dục của học sinh nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh d) Đánh giá bằng nhận xét kết quả rèn luyện và học tập của học sinh được sử dụng trong đánh giá thường xuyên; đánh giá định kỳ thông qua hình thức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh phù hợp với đặc điểm bộ môn. Cho điểm a) Giáo viên dùng điểm để đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh. môn học.3. Phiếu đánh giá các môn) Đánh giá bằng nhận xét đối với các môn: Thể dục, Mĩ thuật, Âm nhạc, Mỹ thuật, Nội dung giáo dục địa phương, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Kết quả học tập theo các môn học được đánh giá bằng nhận xét theo 01 (một) trong 02 (hai) mức: Đạt, Không đạt Chương trình giáo dục phổ thông, trừ các môn học quy định tại điểm a điểm này; Kết quả học tập theo môn học được chấm theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10. Điểm xếp loại là số nguyên hoặc số thập phân lấy đến chữ số thập phân. Đầu tiên sau khi làm tròn.*Đánh giá thường xuyên Đánh giá thường xuyên được thực hiện thông qua: vấn đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập. Đối với một môn học, mỗi học sinh được kiểm tra, đánh giá nhiều lần, trong đó lựa chọn hàng loạt bài kiểm tra, đánh giá phù hợp với tiến độ dạy học theo kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn, kết quả đánh giá được ghi vào biên bản. Tỷ lệ được ghi vào sổ theo dõi, đánh giá học sinh (theo lớp) để sử dụng trong đánh giá kết quả học tập môn học quy định tại điểm 1 Điều 9 của Thông tư này như sau: a) Đối với đánh giá môn học Đánh giá bằng nhận xét (trừ chuyên đề nhóm): chọn 02 (hai lần) mỗi học kỳ.học kỳ), chọn số điểm đánh giá thường xuyên (gọi tắt là “Đánh giá chất lượng”) trong mỗi học kỳ như sau: – Môn học có 35 điểm – Môn học có trên 35 tiết/năm học đến 70 tiết/năm học: 03 tiết.- Môn học trên 70 tiết/năm học: 04 tiết. Đối với nhóm chủ đề học tập của môn học ở cấp trung học phổ thông, mỗi học sinh được kiểm tra, đánh giá theo từng chủ đề học tập, trong đó lựa chọn kết quả kiểm tra, đánh giá 01 (một) chủ đề học tập. nhóm chủ đề. Kết quả đánh giá một nhóm chủ đề dạy học của khóa học được tính là kết quả của 01 (một) lần đánh giá định kỳ của khóa học đó và được ghi vào Sổ theo dõi, đánh giá học viên (theo lớp) để sử dụng trong đánh giá kết quả học tập theo quy định tại điểm 1, điều 9 của thông tư này.* Đánh giá định kỳ Đánh giá định kỳ (không áp dụng cho học nhóm), bao gồm đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ, được thực hiện thông qua: bài kiểm tra (bài hoặc máy tính), bài tập thực hành. , dự án học tập.- Thời gian làm bài kiểm tra (bằng giấy hoặc trên máy tính) đối với các môn học (trừ nhóm học) có từ 70 tiết/năm trở xuống là 45 phút, đối với các môn học (trừ nhóm học tập) trên 70 tiết. /năm học, từ 60 phút đến 90 phút; đối với môn chuyên tối đa 120 phút.- Đối với bài thi (giấy hoặc máy tính) đánh giá bằng điểm, đề thi được xây dựng trên cơ sở ma trận, quy cách bài thi và đáp án theo tiêu chí. Các yêu cầu cần đạt được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông – Đối với các bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính) được đánh giá bằng nhận xét, bài tập thực hành và dự án học tập phải có hướng dẫn và các tiêu chí đánh giá theo yêu cầu của bộ môn quy định tại chương trình giáo dục phổ thông trước khi thực hiện. Trong mỗi học kỳ, mỗi khóa học được đánh giá nhận xét với 01 (một) lần đánh giá giữa kỳ và 01 (một) lần đánh giá cuối kỳ. Trong mỗi học kỳ, mỗi môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp cho điểm bằng 01 (một) điểm đánh giá giữa kỳ (gọi tắt là Điểm) và 01 (một) điểm đánh giá cuối kỳ (gọi tắt là ĐGck). Sinh viên không tham gia kiểm tra, đánh giá đủ số lần quy định tại điểm 2 và 3 điều này, nếu có lý do bất khả kháng thì có thể được kiểm tra, đánh giá ngoài để đạt yêu cầu tương đương. trong kiểm tra, điều tra, đánh giá còn thiếu sót. Kiểm tra và đánh giá bù được thực hiện mỗi học kỳ. Trường hợp học sinh không tham gia kiểm tra, đánh giá bù quy định tại điểm 4 Điều này thì bị đánh giá ở mức không đạt hoặc bị 0 (không) điểm đối với bài kiểm tra, đánh giá thiếu.

Xem thêm: Cách Ghi Học bạ Lớp 5 Theo Thông tư 22

3. Câu hỏi thường gặp

– Mục đích của việc đánh giá là gì?

– Yêu cầu giám định là gì?

Đánh giá dựa trên các yêu cầu cần đạt được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông. Việc đánh giá đảm bảo chính xác, toàn diện, công bằng, trung thực, khách quan. Đánh giá với các phương pháp, hình thức, kỹ thuật và công cụ khác nhau; kết hợp giữa đánh giá thường xuyên và định kỳ. Đánh giá sự tiến bộ của học sinh; coi trọng động viên, khuyến khích học sinh nỗ lực rèn luyện, học tập; Không so sánh học sinh với nhau Trên đây là nội dung về Học phí theo Thông tư 22 mới nhất mà ACC cung cấp cho độc giả. Trong quá trình tìm hiểu về vấn đề này nếu có thắc mắc vui lòng truy cập website để được tư vấn và hỗ trợ.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh Các thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng để chúng tôi có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi đảm bảo các báo cáo được lập đúng pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng tốt và cung cấp các giải pháp cho doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh hay các hoạt động khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Danh hiệu khen thưởng học sinh theo Thông tư 22 mới nhất , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *