Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường 2022

Rate this post

Thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường

Đáp án trắc nghiệm thi Tìm hiểu pháp luật về Bảo vệ môi trường năm 2022. Trong bài viết này Hoatieu xin cập nhật liên tục đáp án của các cuộc thi trực tuyến về bảo vệ môi trường năm 2022. Mời các bạn cùng tham khảo.

Lưu ý: Đây chỉ là đáp án được thực hiện hoàn toàn bởi Thiquocgia.vn, không phải là đáp án chính thức do Ban tổ chức cuộc thi công bố chính thức.

1. Đáp án thi trực tuyến “Công dân với pháp luật về bảo vệ môi trường 2022 Đắk Lắk

Cuộc thi trực tuyến “Công dân với pháp luật về bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chính thức được phát động rộng rãi đến toàn bộ người dân trong phạm vi toàn tỉnh Đắk Lắk, dành cho các công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh. Thời gian cuộc thi tìm hiểu pháp luật Đắk Lắk diễn ra từ 5/6/2022 đến hết 5/9/2022. Thí sinh tham gia dự thi tại địa chỉ

Câu hỏi số 1. Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính toán theo căn cứ nào?

Câu hỏi số 2. Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2021 – 2025 gồm những nội dung nào sau đây?

Câu hỏi số 3 Theo quy định pháp luật về môi trường, tái chế chất thải được định nghĩa như thế nào?

Câu hỏi số 5 Người có hành vi phá rừng sản xuất có diện tích 50.000 mét vuông trở lên bị xử lý như thế nào?

Câu hỏi số 7 Chất thải nguy hại được hiểu như thế nào theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường?

Câu hỏi số 8 Trước khi xả ra nguồn tiếp nhận, nước thải phải đáp ứng yêu cầu gì về quản lý nước thải dưới đây theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020?

Câu hỏi số 9 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định những hoạt động đầu tư kinh doanh nào dưới đây về bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ?

Câu hỏi số 10. Mục tiêu cụ thể trong Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là?

Câu hỏi số 11 Người bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây thiệt hại đến cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn mà còn vi phạm thì bị xử lý như thế nào?

Câu hỏi số 12 Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, khu đô thị, khu dân cư tập trung phải đáp ứng yêu cầu gì về bảo vệ môi trường?

Câu hỏi số 13 Tổ chức, cá nhân quản lý công viên, khu vui chơi, giải trí, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, chợ, nhà ga, bến xe, bến tàu, bến cảng, bến phà và khu vực công cộng khác có trách nhiệm gì trong bảo vệ môi trường nơi công cộng?

Câu hỏi số 15. Đối với các dự án đầu tư, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp huyện, việc cấp giấy phép môi trường được thực hiện trong thời hạn bao lâu kể từ ngày nhận được hồ sơ cấp giấy phép môi trường đã được chỉnh sửa, bổ sung?

2. Đáp án trắc nghiệm thi Tìm hiểu pháp luật về Bảo vệ môi trường năm 2022

Đáp án trắc nghiệm thi Tìm hiểu pháp luật về Bảo vệ môi trường năm 2022. Mới đây, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh năm 2022 đã được UBND tỉnh Bình Thuận phát động trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, khuyến khích người dân tìm hiểu quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân toàn tỉnh.

Sau đây là câu hỏi và gợi ý đáp án trắc nghiệm thi Tìm hiểu pháp luật về Bảo vệ môi trường năm 2022 mà Thiquocgia.vn đã thực hiện để giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo đạt kết quả cao trong cuộc thi.

Thời gian tổ chức cuộc thi chia làm 2 đợt: bắt đầu từ ngày 10/8/2022 đến ngày 10/11/2022.

– Đợt 1: Từ ngày 10/8/2022 đến ngày 10/9/2022.

– Đợt 2: Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 10/11/2022.

Thí sinh tham gia dự thi qua đường link sau: hoặc truy cập qua liên kết trên tại Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

1.1. Đáp án trắc nghiệm thi Tìm hiểu pháp luật về Bảo vệ môi trường số 1

Câu 1: Kể từ ngày 01/7/2021, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ có giá trị sử dụng như thế nào?

dau-tich-353.svg

Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp không còn giá trị sử dụng.

Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật Cư trú cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Câu 2: Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất có trách nhiệm gì về bảo vệ môi trường đất?

Có trách nhiệm bảo vệ môi trường không khí thuộc khu vực sử dụng đất.

Cả 03 đáp án còn lại đều sai.

Có trách nhiệm bảo vệ môi trường đất; xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất đối với khu vực ô nhiễm môi trường đất do mình gây ra.

dau-tich-353.svg

Có trách nhiệm bồi thường cho nhà nước khi gây ô nhiễm môi trường đất.

Câu 3: Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính toán theo căn cứ nào sau đây?

Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân đã được phân loại riêng thì không phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý.

Dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại.

Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.

dau-tich-353.svg

Phù hợp với quy định của pháp luật về giá.

Câu 4: Thích ứng với biến đổi khí hậu là gì?

Cả 03 đáp án còn lại đều sai.

Là các hoạt động nhằm giảm thiểu những tác động xấu đến con người do biến đổi khí hậu.

Là các hoạt động nhằm tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống tự nhiên và xã hội, giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và tận dụng cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại.

dau-tich-353.svg

Là các giải pháp nhằm giảm thiểu hiệu ứng nhà kính.

Câu 5: Khi nói về nơi cư trú của người chưa thành niên thì nội dung nào sau đây là đúng?

Người chưa thành niên có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của cha, mẹ nếu được cha, mẹ đồng ý hoặc pháp luật có quy định.

Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.

dau-tich-353.svg

Nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống.

Nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ.

Câu 6: Ứng phó với biến đổi khí hậu là gì?

Là hoạt động của con người nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

dau-tich-353.svg

Là hoạt động của con người nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

Là hoạt động của con người nhằm ngăn chặn hiệu ứng nhà kính.

Cả 03 đáp án còn lại đều sai.

Câu 7: Khẳng định nào sau đây là đúng theo quy định của Luật Cư trú năm 2020?

Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó khi đã tạm trú trong thời gian ít nhất là 01 năm.

Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó khi đã tạm trú trong thời gian ít nhất là 06 tháng.

Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó.

dau-tich-353.svg

Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó khi đã tạm trú trong thời gian ít nhất là 02 năm.

Câu 8: Khu đô thị, khu dân cư tập trung phải đáp ứng những yêu cầu nào về bảo vệ môi trường?

Thiết bị, phương tiện, địa điểm để phân loại tại nguồn, thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với lượng, loại chất thải phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân trong khu đô thị, khu dân cư tập trung.

Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.

dau-tich-353.svg

Có diện tích cây xanh, mặt nước, không gian thoáng trong khu đô thị, khu dân cư tập trung theo quy định của pháp luật.

Mạng lưới cấp, thoát nước, công trình vệ sinh nơi công cộng đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; hệ thống thu gom, xử lý nước thải đồng bộ, phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Câu 9: Việc điều chỉnh thông tin về cư trú của công dân được thực hiện trong những trường hợp nào sau đây?

Thay đổi chủ hộ.

Thay đổi thông tin về hộ tịch so với thông tin đã được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Thay đổi địa chỉ nơi cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú do có sự điều chỉnh về địa giới đơn vị hành chính, tên đơn vị hành chính, tên đường, phố, tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, cách đánh số nhà.

Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.

dau-tich-353.svg

Câu 10: Đăng ký cư trú là gì?

Là việc thực hiện thủ tục đăng ký thường trú.

Là việc thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng; thông báo lưu trú và khai báo thông tin, điều chỉnh thông tin về cư trú.

dau-tich-353.svg

Là việc đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng.

Là việc thực hiện thủ tục thông báo lưu trú.

Câu 11: Di sản thiên nhiên bao gồm những loại nào sau đây?

Vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài – sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan được xác lập theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp và thủy sản; danh lam thắng cảnh được công nhận là di sản văn hóa được xác lập theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Di sản thiên nhiên khác được xác lập, công nhận theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.

dau-tich-353.svg

Di sản thiên nhiên được tổ chức quốc tế công nhận.

Câu 12: Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm như thế nào trong việc giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa, phòng, chống ô nhiễm rác thải nhựa đại dương?

Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.

dau-tich-353.svg

Hạn chế sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thải bỏ chất thải là sản phẩm nhựa sử dụng một lần theo quy định.

Không thải bỏ chất thải nhựa trực tiếp vào hệ thống thoát nước, ao, hồ, kênh, rạch, sông và đại dương.

Hạn chế sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thải bỏ chất thải là bao bì nhựa khó phân hủy sinh học theo quy định.

Câu 13: Các hành vi nào sau đây là hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường?

Vận chuyển, chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.

dau-tich-353.svg

Phát tán, thải ra môi trường chất độc hại, vi rút độc hại có khả năng lây nhiễm cho con người, động vật, vi sinh vật chưa được kiểm định, xác súc vật chết do dịch bệnh và tác nhân độc hại khác đối với sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên.

Xả nước thải, xả khí thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra môi trường.

Câu 14: Ô nhiễm môi trường là gì?

Là sự biến đổi tính chất vật lý, hóa học của thành phần môi trường.

Là sự biến đổi tính chất vật lý, hóa học, sinh học của thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên.

dau-tich-353.svg

Là sự biến đổi tính chất sinh học của thành phần môi trường.

Là sự biến đổi tính chất vật lý, hóa học, sinh học của thành phần môi trường.

Câu 15: Nơi cư trú của công dân được quy định như thế nào?

Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú.

Nơi cư trú của công dân bao gồm nơi thường trú, nơi tạm trú. Trường hợp không xác định được nơi thường trú, nơi tạm trú thì nơi cư trú của công dân là nơi ở hiện tại được xác định theo quy định của Luật Cư trú.

dau-tich-353.svg

Nơi cư trú của công dân là nơi tạm trú.

Nơi cư trú của công dân là nơi công dân đang sinh sống.

Câu 16: Hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm như thế nào trong việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt?

Chuyển chất thải rắn sinh hoạt đã được phân loại đến điểm tập kết theo quy định hoặc chuyển giao cho cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

dau-tich-353.svg

Cả 03 đáp án còn lại đều sai.

Liên hệ với cơ sở thu gom rác thải để nhà để phân loại và thu gom.

Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt chưa phân loại đến điểm tập kết để phân loại.

Câu 17: Quyền tự do cư trú của công dân bị hạn chế trong trường hợp nào sau đây?

Người đã chấp hành xong biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Người bị cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, biện pháp tạm giữ, tạm giam.

dau-tich-353.svg

Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.

Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện không trong thời gian thử thách.

Câu 18: Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong những trường hợp nào sau đây?

Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột.

Người chưa thành niên về ở với người giám hộ.

Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ.

Cả 03 đáp án còn lại đều đúng.

dau-tich-353.svg

Câu 19: Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ bao nhiêu ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú?

20 ngày.

45 ngày.

15 ngày.

30 ngày.

dau-tich-353.svg

Câu 20: Người đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy định trong thời hạn bao lâu?

24 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký.

06 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký.

12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký.

dau-tich-353.svg

36 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký.

Dự đoán số người dự thi (*)

1.2. Đáp án trắc nghiệm thi Tìm hiểu pháp luật về Bảo vệ môi trường số 2

Đang cập nhật…

3. Đáp án thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật bảo vệ môi trường 2020

UBND TP Hà Nội đã triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” ( timhieuphapluat baovemoitruong.hanoi.gov.vn) vào ngày 28/7. Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường được tổ chức nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đến toàn dân trên địa bàn thành phố. Sau đây là đáp án thi Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường 2020. Mời các bạn cùng theo dõi.

2.1. Câu hỏi Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường

Câu hỏi 1 (1 điểm)

Hiến pháp năm 2013 có những quy định nào dưới đây?

Câu hỏi 2 (1 điểm)

Tổ chức có hành vi chôn, lấp, đổ, thải dưới 100 kg chất thải nguy hại trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường bị phạt tiền theo mức nào dưới đây?

Câu hỏi 3 (1 điểm)

Trong các hành vi sau, hành vi nào có mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân?

Câu hỏi 4 (1 điểm)

Hành vi vi phạm trong hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt nào dưới đây có mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức?

Câu hỏi 5 (1 điểm)

Mức phạt tiền đối với tổ chức có hành vi không có báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường gửi cơ quan chức năng theo quy định là bao nhiêu tiền?

Câu hỏi 6 (1 điểm)

Mức phạt tiền đối với cá nhân có hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị là bao nhiêu tiền?

Câu hỏi 7 (1 điểm)

Theo quy định tại Điều 238 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì người có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông mà làm chết người thì sẽ bị xử lý với mức phạt nào sau đây?

Câu hỏi 8 (1 điểm)

Theo quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì người phạm tội gây ô nhiễm môi trường còn có thể phải chịu hình phạt bổ sung nào sau đây?

Câu hỏi 9 (1 điểm)

Theo quy định tại Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì người nào vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB hoặc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm?

Câu hỏi 10 (1 điểm)

Theo quy định tại Điều 243 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì người có hành vi phạm tội hủy hoại rừng nào dưới đây bị xử phạt tiền 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm?

Câu hỏi 11 (1 điểm)

254. Theo quy định tại Điều 245 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì người có hành vi vi phạm quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên mà gây thiệt hại về tài sản 200.000.000 đồng trở lên thì bị xử lý với mức phạt nào sau đây?

Câu hỏi 12 (1 điểm)

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 không quy định nguyên tắc bảo vệ môi trường nào dưới đây?

Câu hỏi 13 (1 điểm)

Thành phần môi trường và chất phát thải cần được quan trắc môi trường gồm?

Câu hỏi 14 (1 điểm)

Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, hệ thống quan trắc môi trường gồm?

Câu hỏi 15 (1 điểm)

Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 thì khái niệm “Môi trường”được hiểu theo nghĩa nào sau đây?

Câu hỏi 16 (1 điểm)

Trong sản xuất nông nghiệp người sản xuất phải thực hiện bảo vệ môi trường trong trường hợp nào dưới đây?

Câu hỏi 17 (1 điểm)

Tìm ra phương án sai nào dưới đây trong các nguyên tắc bảo vệ môi trường quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014?

Câu hỏi 18 (1 điểm)

Câu nói nào sau đây là đúng?

Câu hỏi 19 (1 điểm)

Kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc?

Câu hỏi 20 (1 điểm)

Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 thì khái niệm “Ứng phó với biến đổi khí hậu” được hiểu theo nghĩa nào dưới đây?

Câu hỏi 21 (1 điểm)

Để bảo vệ môi trường, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phải đáp ứng yêu cầu nào dưới đây ?

Câu hỏi 22 (1 điểm)

Để ứng phó với biến đổi khí hậu, cộng đồng có quyền và trách nhiệm nào dưới đây?

Câu hỏi 23 (1 điểm)

Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương tiện vận tải có nguy cơ gây ra sự cố môi trường phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa nào sau đây?

Câu hỏi 24 (1 điểm)

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 không đưa ra những quy định nào sau đây về phí bảo vệ môi trường?

Câu hỏi 25 (1 điểm)

Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 thì chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc có đặc tính nguy hại khác là khái niệm của cụm từ nào sau đây?

Câu hỏi 26 (1 điểm)

Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 thì sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường và tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật được hiểu là khái niệm của cụm từ nào sau đây?

Câu hỏi 27 (1 điểm)

Đơn vị nào phải có trách nhiệm lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm của từng dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông?

Câu hỏi 28 (1 điểm)

Việc lưu giữ các loại chất thải y tế phải đáp ứng yêu cầu nào sau đây?

Câu hỏi 29 (1 điểm)

Tổ chức, cá nhân vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có khối lượng từ bao nhiêu kilogam/chuyến trở lên yêu cầu phải có Giấy phép vận chuyển?

Câu hỏi 30 (1 điểm)

Lộ trình tiêu chuẩn khí thải mức 5 áp dụng cho các loại xe ôtô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới từ thời điểm nào?

Câu hỏi 31 (1 điểm)

Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thuốc thú y phải đăng ký lưu hành thuốc thú y với cơ quan nào sau đây?

Câu hỏi 32 (1 điểm)

Xử lý phụ phẩm cây trồng được hiểu theo nghĩa nào sau đây?

Câu hỏi 33 (1 điểm)

Đơn vị nào có trách nhiệm bố trí nhà vệ sinh, thiết bị thu gom, lưu giữ chất thải, công trình xử lý nước thải tạm thời trên công trường thi công, văn phòng điều hành công trường và khu vực lán trại công nhân?

Câu hỏi 34 (1 điểm)

Tổ chức giám sát, đôn đốc thực thi các biện pháp quản lý, thu gom, xử lý chất thải khi thi công công trình xây dựng thuộc trách nhiệm của cơ quan nào sau đây?

Câu hỏi 35 (1 điểm)

Các quy định về mai táng phải thực hiện như thế nào?

Câu hỏi 36 (1 điểm)

Theo Luật Chăn nuôi năm 2018 có những quy định nào dưới đây để xử lý nước thải trong chăn nuôi?

Câu hỏi 37 (1 điểm)

Để bảo vệ rừng sản xuất, không được thực hiện biện pháp nào sau đây ?

Câu hỏi 38 (1 điểm)

Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây?

Câu hỏi 39 (1 điểm)

Tại hộ gia đình, nơi quàn ướp thi hài (lưu giữ thi hài) cần được lưu giữ trong điều kiện nào sau đây?

Câu hỏi 40 (1 điểm)

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quy tắc ứng xử nào sau đây nên làm khi đi đến những cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo?

2.2. Tài liệu tham khảo trả lời cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường

+ Hiến pháp năm 2013

+ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

+ Luật An toàn thực phẩm

+ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

+ Luật Lâm nghiệp

+ Luật Thú y năm 2015

+ Luật Thuế Bảo vệ môi trường 2010

+ Luật Trồng trọt

+ Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)

+ Luật Xử lý vi phạm hành chính

+ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường

+ Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 quản lý động thực vận quý hiếm

+ Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh về nông nghiệp

+ Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

+ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp

+ Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự xã hội

+ Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

+ Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 của Thủ tướng chính phủ

+ Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26/5/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng

+ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT quy định về phòng, chống dịch bện động vật trên cạn

+ Thông tư số 15/VBHN-BGTVT ngày 30/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải

+ Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về quản lý chất thải nguy hại

+ Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải

+ Thông tư số 152/2011 ngày 11/11/2011 về hướng dẫn Nghị định số 67/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

+ Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

+ Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 quản lý chất thải y tế

+ Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT ngày 22/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài nguyên môi trường.

+ Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT ngày 22/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài nguyên môi trường

+ Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 05/6/2015 về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

+ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 quy định mức hỗ trợ đối với người dân bị ảnh hưởng môi trường

+ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội

+ Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội

+ Thông báo số 290/TB-UBND ngày 17/8/2016 của UBND Thành phố Hà Nội

+ Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã

+ Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 30/10/2019 của UBND Thành phố Hà Nội

+ Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 03/7/2017 của UBND Thành phố Hà Nội

+ Kế hoạch 232/KH-UBND ngày 25/10/2019 của UBND Thành phố Hà Nội

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường 2022 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *