Điện thế hoạt động và

Rate this post

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 29 (Có đáp án): Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Bộ 11 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11 bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh có đáp án, các câu hỏi trắc nghiệm chọn lọc ở các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng giúp học sinh học tập. Học sinh ôn tập trắc nghiệm, củng cố kiến ​​thức để đạt điểm cao bài thi trắc nghiệm Sinh 11.

Câu hỏi 1. Sự truyền xung thần kinh trong các sợi có bao myelin là “nhảy nhót” bởi vì

A. sự thay đổi tính thấm của màng chỉ xảy ra ở eo đất Ranvie

B. đảm bảo tiết kiệm năng lượng

C. giữa eo Ranvie, sợi trục được bao bọc bởi lớp vỏ myelin cách điện

D. cung cấp tốc độ truyền xung quanh

Câu 2. Trong quá trình tái phân cực điện thế hoạt động xảy ra bởi vì

B. K+ thoát ra ngoài làm cho bên ngoài tế bào tích điện dương, bên trong màng tế bào tích điện âm

C. Na+ tràn vào làm màng ngoài nhiễm điện dương, màng trong nhiễm điện âm.

D. Na+ tràn vào làm cho bên ngoài màng tế bào tích điện âm, bên trong màng tế bào tích điện dương

Câu 3. Trong điện thế hoạt động, một giai đoạn khử cực xảy ra vì

A. K+ đi vào tế bào để trung hoà điện tích âm bên trong màng tế bào

B. Na+ đi vào tế bào để trung hoà điện tích âm bên trong màng tế bào

C. K+ di chuyển ra ngoài tế bào để trung hòa điện tích bên ngoài màng tế bào

D. Na+ di chuyển ra ngoài tế bào để trung hòa điện tích bên ngoài màng tế bào

A. chậm và ít năng lượng

B. chậm và mạnh mẽ

C. nhanh và năng lượng thấp

D. năng lượng nhanh và mạnh

Câu 5. Ở sợi trục không có bao myelin, xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác

A. khử cực đến tái phân cực rồi phân cực ngược

B. đảo cực để khử cực rồi tái phân cực

C. khử cực để phân cực ngược và sau đó tái phân cực

Câu 6. Trong điện thế hoạt động, một giai đoạn phân cực xảy ra vì

A. K+ thoát ra nhiều làm cho mặt ngoài màng tế bào tích điện dương, mặt trong tích điện âm

B. K+ đi vào nhiều làm cho mặt trong màng tế bào nhiễm điện dương, mặt ngoài nhiễm điện âm.

C. Na+ nhiều nên bên ngoài màng tế bào tích điện dương, bên trong màng tế bào tích điện âm

D. Na+ dư thừa làm phía trong màng tế bào tích điện dương, phía ngoài màng tế bào tích điện âm

Câu 7. Đối với các trường hợp sau:

(1) Truyền theo cách “nhảy cóc” từ eo biển Ranvie này sang eo biển Ranvie khác

(2) Sự biến đổi tính chất màng chỉ xảy ra ở eo đất

(3) Dẫn điện nhanh và tiêu thụ điện năng thấp

(4) Nếu kích thích ở giữa sợi trục, nó chỉ lan truyền theo một hướng

Đặc điểm của quá trình lan truyền xung thần kinh trong sợi trục có bao myelin là gì?

A. (1) và (4) B. (2), (3) và (4)

C. (2) và (4) D. (1), (2) và (3)

Câu 8. Các xung thần kinh xảy ra và lan truyền dọc theo các sợi thần kinh có bao myelin

(1) tuân theo quy tắc “tất cả hoặc không”.

(2) theo chế độ nhảy, tốc độ truyền nhanh

(3) tiêu tốn ít năng lượng hơn cho các sợi không có bao myelin

(4) có biên độ giảm dần khi đi qua eo đất Ranvie

(5) không có sự thay đổi về điện thế khí lan truyền dọc theo sợi trục

Sự kết hợp nào sau đây là đúng với các xung thần kinh có bao myelin?

A. (1), (2), (3) và (4)

B. (1), (2), (3) và (5)

C. (1), (2), (4) và (5)

Câu 9. Cường độ kích thích trong sợi trục của nơron tăng lên, gây ra

A. biên độ của điện thế hoạt động tăng

B. tần số của điện thế hoạt động được tạo ra tăng

Xem thêm:: Năm nay 28 tuổi, sinh năm bao nhiêu? – Tiến Tuệ

C. tăng thời gian điện thế hoạt động

D. tốc độ lan truyền điện thế hoạt động tăng

Câu 10. Xung thần kinh xuất hiện

A. khi xuất hiện điện thế hoạt động

B. lúc sắp xuất hiện điện thế hoạt động

C. ở thời điểm chuyển tiếp giữa điện thế nghỉ và điện thế hoạt động

D. khi điện thế hoạt động xảy ra

Câu 11. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về bơm Na-K?

(1) Bơm Na – K là chất vận chuyển (bản chất là prôtêin) có ở màng tế bào

(2) Chịu trách nhiệm vận chuyển K+ từ ngoài tế bào vào trong màng tế bào nên nồng độ K+ trong tế bào luôn cao hơn ngoài tế bào nên duy trì được điện thế nghỉ.

(3) Chịu trách nhiệm vận chuyển Na+ từ ngoài tế bào vào trong màng tế bào nên nồng độ Na+ trong tế bào luôn cao hơn ngoài tế bào nên duy trì được điện thế nghỉ.

(4) Hoạt động của bơm Na-K tiêu tốn năng lượng. Năng lượng do ATP cung cấp

(5) Bơm Na-K còn có vai trò trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động. Bơm này chuyển Na+ từ bên trong tế bào ra bên ngoài màng tế bào trong trường hợp có điện thế hoạt động.

Xem thêm:: Sơ đồ tư duy bài 4 Sinh học lớp 11 – Trung tâm Đào tạo Việt Á

Phương án trả lời đúng là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 12: Giai đoạn tái phân cực của suất điện động là do

A. Ion Na+ khuếch tán từ trong ra ngoài màng.

B. Ion K+ khuếch tán từ trong ra ngoài màng.

C. Các ion Na+ và K+ đều khuếch tán từ trong ra ngoài màng

D. Bơm Na-K vận chuyển chúng từ trong ra ngoài màng

Câu 13: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về bơm Na-K?

(1) Bơm Na – K là chất vận chuyển (bản chất là prôtêin) có ở màng tế bào

(2) Chịu trách nhiệm vận chuyển K+ từ ngoài tế bào vào trong màng tế bào nên nồng độ K+ trong tế bào luôn cao hơn ngoài tế bào nên duy trì được điện thế nghỉ.

(3) Chịu trách nhiệm vận chuyển Na+ từ ngoài tế bào vào trong màng tế bào nên nồng độ Na+ trong tế bào luôn cao hơn ngoài tế bào nên duy trì được điện thế nghỉ.

(4) Hoạt động của bơm Na-K tiêu tốn năng lượng. Năng lượng do ATP cung cấp

(5) Bơm Na-K còn có vai trò trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động. Bơm này chuyển Na+ từ bên trong tế bào ra bên ngoài màng tế bào trong trường hợp có điện thế hoạt động.

Xem thêm:: Sơ đồ tư duy bài 4 Sinh học lớp 11 – Trung tâm Đào tạo Việt Á

Phương án trả lời đúng là:

A. 2

B. 3

C. 4

mất 5

Câu 14: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về bơm Na-K?

(1) Bơm Na – K là chất vận chuyển (bản chất là prôtêin) có ở màng tế bào

(2) Chịu trách nhiệm vận chuyển K+ từ ngoài tế bào vào trong màng tế bào làm cho nồng độ K+ trong tế bào luôn cao hơn ngoài tế bào nên duy trì được điện thế hoạt động.

(3) Làm nhiệm vụ vận chuyển Na+ từ ngoài tế bào vào trong màng tế bào làm cho nồng độ Na+ trong tế bào cao hơn ngoài tế bào nên tạo ra điện thế nghỉ.

(4) Hoạt động của bơm Na – K không tiêu tốn năng lượng

(5) Bơm Na-K còn có vai trò trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động. Bơm này chuyển Na+ từ bên trong tế bào ra bên ngoài màng tế bào trong trường hợp có điện thế hoạt động.

Xem thêm:: Sơ đồ tư duy bài 4 Sinh học lớp 11 – Trung tâm Đào tạo Việt Á

Phương án trả lời đúng là:

A. 2

B. 3

C. 4

mất 5

Câu 15: Xung thần kinh xuất hiện

A. khi xuất hiện điện thế hoạt động

B. lúc sắp xuất hiện điện thế hoạt động

C. ở thời điểm chuyển tiếp giữa điện thế nghỉ và điện thế hoạt động

D. khi điện thế hoạt động xảy ra

Câu 16: Xung thần kinh là:

A. Tại thời điểm xuất hiện điện thế hoạt động.

B. Xuất hiện điện thế hoạt động.

C. Thời điểm sau khi xuất hiện điện thế hoạt động.

D. Thời gian chuyển tiếp giữa điện thế nghỉ và điện thế hoạt động.

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11 có đáp án ôn thi THPT quốc gia khác:

  • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 30: Thông tin liên lạc qua Xinap
  • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 31: Tập tính ở động vật
  • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 32: Tập tính của động vật (tiếp theo)
  • Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Tập Chương 2
  • đề thi học kì 1

Ngân hàng đề thi lớp 11 tại Khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu hỏi trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
  • Hơn 50.000 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 có đáp án chi tiết
  • Gần 40.000 câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý 11 có đáp án
  • Cửa hàng trắc nghiệm cho các môn học khác

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Điện thế hoạt động và , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *