Điều hòa hoạt động gen

Rate this post

Với các bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 bài 3: Điều hòa hoạt động của gen có đáp án và lời giải chi tiết dành cho các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng sẽ giúp các em học sinh ôn tập trắc nghiệm Sinh học 12.

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 3 (có đáp án): Điều hòa hoạt động của gen

Câu hỏi 1: Vi khuẩn E. coli điều hòa hoạt động của enzim tổng hợp enzim phân giải lactôzơ ở mức độ nào?

A. Nó được phát triển hoàn toàn ở cấp độ sau dịch mã.

B. Nó được phát triển hoàn toàn ở cấp độ dịch mã.

C. Diễn ra chủ yếu ở cấp độ phiên mã.

D. Xảy ra hoàn toàn ở cấp độ sau phiên mã.

Câu 2: Mối tương quan giữa prôtêin ức chế và vùng vận hành O được thể hiện như thế nào?

B. Khi môi trường không có lactôzơ thì prôtêin ức chế không thể liên kết với O và không thể diễn ra quá trình phiên mã của các gen cấu trúc.

C. Khi môi trường không có lactôzơ thì prôtêin ức chế không thể gắn vào O, enzim phiên mã có thể liên kết với vùng khởi động để thực hiện phiên mã các gen cấu trúc.

D. Khi môi trường có lactôzơ thì prôtêin ức chế liên kết với O ngăn cản quá trình phiên mã của các gen cấu trúc.

Câu 3: Theo giai đoạn phát triển của cá thể và theo nhu cầu hoạt động sống của tế bào,

A. tất cả các gen trong tế bào đều hoạt động

B. tất cả các gen trong tế bào có lúc cùng hoạt động, có lúc tắt đồng thời

C. chỉ một số gen trong tế bào hoạt động

Xem thêm:: Trách nhiệm của sinh viên đối với đất nước trong xã hội hiện đại

Câu 4: Trình tự các thành phần cấu trúc của một operon là

A. gen điều hòa – vùng vận hành – vùng khởi động – nhóm gen cấu trúc.

B. vùng khởi động – vùng vận hành – bộ gen cấu trúc.

C. nhóm gen cấu trúc – vùng vận hành – vùng khởi động.

D. nhóm gen cấu trúc – vùng khởi động – vùng vận hành.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng về cơ chế điều hòa hoạt động của gen ở tế bào nhân thực?

A. Cơ chế điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực phức tạp hơn ở sinh vật nhân sơ.

B. Hầu hết trình tự nuclêôtit trong ADN được mã hóa thành thông tin di truyền.

Câu 6: Sự kiện nào sau đây xảy ra trong quá trình điều hòa hoạt động của operon Lac cả khi có lactôzơ và không có lactôzơ?

A. Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế.

B. Gen điều hòa R tổng hợp prôtêin ức chế.

C. Các gen cấu trúc Z, Y, A mã hóa để tạo ra các phân tử mARN tương ứng.

D. ARN pôlimeraza bám vào vùng khởi động của operon Lac và tiếp tục phiên mã.

Xem thêm:: Cấu trúc động của màng sinh chất là gì? – Luật Hoàng Phi

Câu 7: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là

A. mang thông tin tổng hợp prôtêin ức chế tác động lên gen cấu trúc.

B. liên kết của prôtêin ức chế cản trở hoạt động của enzim phiên mã.

C. mang thông tin tổng hợp prôtêin ức chế hoạt động ở vùng vận hành.

D. mang thông tin tổng hợp prôtêin ức chế hoạt động ở vùng khởi động.

Câu 8: Trình tự nuclêôtit cụ thể của operon mà ARN pôlimeraza bám vào để bắt đầu phiên mã các gen cấu trúc được gọi là:

A. tổng hợp prôtêin ức chế gắn vào protêin khởi động để bắt đầu quá trình phiên mã.

B. tổng hợp enzim ARN pôlimeraza gắn vào promoter để mở đầu quá trình phiên mã.

C. tổng hợp prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành để ngăn cản quá trình phiên mã.

D. tổng hợp enzim tham gia phân giải lactôzơ.

Câu 9: Xét một operon Lac ở E. coli, khi môi trường không có đường lactoza nhưng enzim chuyển hoá lactôzơ vẫn được tạo ra. Một học sinh đã đưa ra một số giải thích cho hiện tượng trên như sau:

(1) Do vùng khởi động (P) bị bất hoạt nên ARN polymeraza có thể liên kết để bắt đầu phiên mã.

(2) Do gen điều hòa (R) bị đột biến nên không tạo ra được prôtêin ức chế.

(3) Do vùng vận hành (O) bị đột biến nên không liên kết được với prôtêin ức chế.

(4) Do gen cấu trúc (Z, Y, A) bị đột biến làm tăng biểu hiện của gen.

Xem thêm:: Bài 18: Chất đạm – Giá tốt nhất VBT Sinh 9 – Toploigiai

Các giải thích đúng là:

A. (2) và (4)

B. (1), (2) và (3)

C. (2) và (3)

D. (2), (3) và (4)

Câu 10: Vai trò của lactôzơ trong điều hòa hoạt động của operon Lac ở E. coli là

A. gắn đặc hiệu vào prôtêin điều hoà làm cho nó mất khả năng liên kết với trình tự vận hành tạo điều kiện cho ARN pôlimeraza hoạt động.

B. gắn vào trình tự vận hành để khởi đầu quá trình phiên mã ở gen điều hòa.

C. hoạt hóa trình tự khởi động để điều khiển quá trình phiên mã ở gen điều hòa.

D. át chế gen điều hòa và cản trở quá trình phiên mã của gen này để tạo ra prôtêin điều hòa.

Câu 11: Ở vi khuẩn E. coli, khi nói về hoạt động của các gen cấu trúc trong operon Lac, điều nào sau đây là đúng?

A. Các gen này có số lần nhân đôi bằng nhau nhưng phiên mã khác nhau.

B. Các gen này có số lần nhân đôi và số lần phiên mã bằng nhau.

C. Các gen này có số lần nhân đôi khác nhau nhưng số lần phiên mã giống nhau.

D. Các gen này có số lần nhân đôi khác nhau và phiên mã khác nhau.

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án ôn thi THPT quốc gia khác:

  • Trắc Nghiệm Sinh Học 12 Bài 4: Đột Biến Gen
  • Trắc Nghiệm Sinh Học 12 Bài 4: Đột Biến Gen (Phần 2)
  • Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 4: Đột biến gen (Phần 3)
  • Trắc Nghiệm Sinh Học 12 Bài 4: Đột Biến Gen (Phần 4)
  • Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 5: Nhiễm sắc thể và Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Ngân hàng đề thi thử miễn phí chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia tại Khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu hỏi toán trắc nghiệm có đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa học có đáp án chi tiết
  • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý có đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án
  • Cửa hàng trắc nghiệm cho các môn học khác

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Điều hòa hoạt động gen , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *