Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng 2023 mới nhất

Rate this post

Giấy đề nghị chuyển sinh hoạt Đảng được gửi đến chi bộ chi bộ, đảng bộ nơi đảng viên sinh hoạt. Trong phần nội dung chính, Đảng viên phải nêu đầy đủ thông tin cá nhân, ngày vào Đảng, nơi cư trú, công việc hiện tại… Trong phần nội dung, Đảng viên phải nêu rõ lý do muốn chuyển sinh hoạt Đảng.

Sau khi nêu lý do, các đồng chí đề nghị xem xét chuyển sinh hoạt Đảng sang cơ cấu mới với lời hứa sẽ cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên, xứng đáng là người Đảng viên gương mẫu của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Việc xin thay đổi nơi sinh hoạt Đảng diễn ra khá phổ biến hiện nay, chẳng hạn cán bộ, công chức thay đổi nơi công tác hoặc chuyển đến nơi sinh hoạt mới. Mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt đảng được sử dụng trong trường hợp cá nhân có nhu cầu chuyển sinh hoạt chi bộ do thay đổi nơi cư trú hoặc công tác, để thuận tiện cho việc đánh giá và quản lý đảng viên.

1. Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng là gì?

Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng là mẫu đơn do cá nhân đảng viên lập ra khi có nhu cầu chuyển sinh hoạt Đảng sang nước khác. Phiếu này sẽ được chuyển đến Chi bộ Đảng bộ mới nơi Đảng viên sinh hoạt. Mẫu gồm các thông tin sau: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh……

2. Các trường hợp chuyển sinh hoạt Đảng

Theo quy định tại Điều 6 Quy chế số. Theo Quyết định 29-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 25-7-2016, có 05 trường hợp xem xét, quyết định chuyển sinh hoạt Đảng:

 • Chuyển sinh hoạt Đảng chính thức: Khi Đảng viên có quyết định chuyển đến đơn vị mới, nghỉ hưu, nghỉ công tác, thôi việc, phục vụ, thay đổi nơi thường trú. Trong đó Đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra, xem xét và đang giải quyết khiếu nại, tố cáo nhưng chưa chuyển.
 • Chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời: Khi Đảng viên thay đổi nơi cư trú, nơi công tác từ 03 tháng đến 01 năm; Được cử đi học nước ngoài từ 3 tháng – 2 năm sau đó trở về đơn vị cũ công tác;
 • Chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài;
 • Chuyển sinh hoạt Đảng sau khi chuyển sinh hoạt, thành lập mới, chia, sáp nhập chi bộ, đảng bộ: Trường hợp này cấp uỷ cấp trên nơi chuyển đến làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng tập thể cho đảng viên;
 • Chuyển sinh hoạt Đảng khi tổ chức Đảng bị giải thể hoặc bị giải tán: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra quyết định giải thể hoặc bị giải tán, cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức Đảng đó thu hồi hồ sơ, niêm phong và làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho tổ chức Đảng đó. Bạn thân. những thành viên.

Khi chuyển sinh hoạt Đảng, Đảng viên phải nộp đầy đủ quyết định hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền về lý do chuyển công tác trước thời điểm chuyển sinh hoạt Đảng.

Ngoài ra, Đảng viên nên lưu giữ hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng, để nếu bị mất sổ sinh hoạt Đảng và hồ sơ tài liệu thì báo cáo để xem xét, khôi phục lại hồ sơ.

3. Mẫu đơn đề nghị chuyển sinh hoạt Đảng chi tiết

Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng năm 2021

4. Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng

5. Cách viết đơn xin miễn sinh hoạt Đảng

Để viết đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng đúng cách, bạn cần lưu ý một số cách điền đơn xin chuyển sinh hoạt đảng như sau:

 • Thông tin về Đảng bộ, chi bộ ghi bên trái văn bản
 • Ở góc bên phải của văn bản sẽ có chữ Đảng Cộng sản Việt Nam kèm theo ngày, tháng, năm nộp đơn.
 • Kính gửi: phần này xin dành cho cấp uỷ, chi bộ nơi em công tác
 • Điền họ và tên của người nộp đơn
 • Xác định ngày tháng năm sinh, nơi sinh của đương sự theo giấy khai sinh
 • Ghi rõ tên chi bộ nơi Đảng viên sinh hoạt
 • Hiện đang sinh sống: ghi rõ quốc tịch hiện tại của đương đơn trước khi xin chuyển trường
 • Để thuận tiện cho công tác và sinh hoạt Đảng, nay tôi kính trình đề nghị này đến chi bộ …………. và Đảng bộ……………………….cho phép tôi chuyển đến sinh hoạt tại chi bộ………………………trực thuộc Đảng bộ……………………….….: ghi rõ tên Đảng bộ, chi bộ cũ và tên đảng bộ, chi bộ mới chuyển sang
 • Sau đó, người đề nghị khai trừ sinh hoạt đảng ký, ghi rõ họ tên.

6. Xin chuyển sinh hoạt Đảng

Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng với Đảng viên chính thức và Đảng viên dự bị có sự khác biệt nhất định.

6.1. Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng đối với đảng viên dự bị

Đối với Đảng viên dự bị, hồ sơ xin chuyển sinh hoạt Đảng sẽ phức tạp hơn, cần phải có ý kiến ​​của Đảng viên dự bị và công bố biên bản họp Chi đoàn.

 • Kiểm tra thay đổi bên
 • Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng
 • Nhận xét đảng viên dự bị
 • Trích biên bản họp công đoàn

6.2. Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng cho Đảng viên chính thức

Đối với Đảng viên chính thức, hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng đơn giản hơn rất nhiều, chỉ bao gồm:

 • Kiểm tra thay đổi bên
 • Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng

7. Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng

Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng được thực hiện tuần tự đối với từng trường hợp như sau:

– Thay đổi sinh hoạt đảng chính thức:

+ Trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định của cấp có thẩm quyền cho chuyển công tác đến đơn vị mới, nghỉ hưu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, người lao động làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có trình bày, đảng viên nộp bản trình bày cho cấp ủy chi bộ nơi chuyển đến.

+ Cấp ủy nơi đảng viên sinh hoạt, làm việc hoàn chỉnh thủ tục, niêm phong hồ sơ và giao cho đảng viên mang đến trực tiếp báo cáo với tổ chức đảng để làm thủ tục giới thiệu và kết nạp đảng. .

– Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng ra nước ngoài cũng giống thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức, nhưng giấy giới thiệu sẽ do cấp uỷ cấp trên cơ sở viết giấy giới thiệu cho cấp uỷ ngoài nước.

– Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tạm thời: Thủ tục tương tự như chuyển sinh hoạt đảng chính thức nhưng sẽ không rút gọn số lượng và sẽ dùng phiếu nhập 8 ô.

Thủ tục chuyển giao hoạt động nội bộ:

+ Chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt cần kiểm tra và viết giấy giới thiệu sinh hoạt nội bộ đảng cho đảng ủy cơ sở.

+ Đảng ủy cơ sở kiểm tra, ghi phiếu số 3 và chuyển cho chi ủy nơi đảng viên đến sinh hoạt.

+ Cấp uỷ, chi bộ nơi có đảng viên đến kiểm tra, viết phiếu lấy sinh hoạt đảng viên, chuyển phiếu sinh hoạt này cho cấp uỷ cơ sở để lưu vào hồ sơ đảng viên.

Phần thủ tục hành chính mời bạn đọc tham khảo tại phần biểu mẫu.

 • Biên bản họp chi bộ nơi đề nghị kết nạp Đảng viên
 • Giấy giới thiệu người vào Đảng
 • Danh sách kiểm tra đảng viên
 • Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng 2023 mới nhất , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *