“Dựa trên kết quả phân tích những giá trị cốt lõi hiện có, nhà trường thu thập ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường, cùng thảo luận và xác định các giá trị quan trọng nhất mà nhà trường tương lai cần có” là nội dung của công việc nào?

Rate this post

“Trên cơ sở phân tích các giá trị cốt lõi hiện có, nhà trường lấy ý kiến ​​của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường, thảo luận và xác định những giá trị quan trọng nhất. trường học tương lai cần gì’ là nội dung của tác phẩm nào? là câu hỏi trắc nghiệm trong bài tập cuối học phần Tiểu học 6. Dưới đây là đáp án chính xác của câu hỏi, mời các bạn theo dõi.

“Trên cơ sở phân tích các giá trị cốt lõi hiện có, nhà trường lấy ý kiến ​​của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường, thảo luận và xác định những giá trị quan trọng nhất. trường học tương lai cần gì’ là nội dung của tác phẩm nào?

Câu hỏi: “Trên cơ sở phân tích các giá trị cốt lõi hiện có, nhà trường lấy ý kiến ​​của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường, thảo luận và xác định những giá trị quan trọng nhất. trường học tương lai cần gì’ là nội dung của tác phẩm nào?

Bạn đang xem: “Trên cơ sở phân tích các giá trị cốt lõi hiện có, nhà trường lấy ý kiến ​​của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường, thảo luận và xác định các giá trị quan trọng nhất mà nhà trường trong tương lai cần có” là nội dung của tác phẩm nào?

MỘT. Đặt các giá trị phù hợp trong ngữ cảnh mới

B. Quyết định những giá trị cốt lõi mà trường sẽ tuân theo

C. Xác định những giá trị cốt lõi mà trường có

Xem thêm: 12 Mẫu Keynote Miễn phí giúp Bài thuyết trình của Bạn Nổi bật

Câu trả lời chính xác: A – Đặt các giá trị phù hợp trong ngữ cảnh mới

Sau khi hoàn thành phân tích, giá trị hoạt động của trường sẽ được đánh giá bằng kế hoạch, ai sẽ được giao cho nhân viên sinh viên tại trường, và loại hình đào tạo nào sẽ được yêu cầu.
“Trên cơ sở phân tích các giá trị cốt lõi hiện có, nhà trường lấy ý kiến ​​của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường, thảo luận và xác định những giá trị quan trọng nhất. trường học tương lai cần gì’ là nội dung của tác phẩm nào?

Xây dựng văn hóa nhà trường trước yêu cầu đổi mới hiện nay

Trước yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, việc xây dựng văn hóa học đường trong nhà trường cần được quan tâm đúng mức, tập trung vào 7 nội dung cơ bản sau:

Một là, xây dựng bầu không khí dân chủ, lành mạnh trong nhà trường

Xây dựng môi trường học đường bao gồm các hoạt động xây dựng và cải thiện mối quan hệ hợp tác giữa các thành viên trong nhà trường. Quan tâm xây dựng và duy trì tốt mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà trường. Đảm bảo an toàn trong quá trình dạy và học tại trường. Bầu không khí dân chủ, lành mạnh là môi trường chứa đựng nhiều điều tốt đẹp, là chuẩn mực để nhà trường luôn tiến bộ và đạt được. Đó không chỉ là môi trường có không gian xanh – sạch – đẹp – tiện nghi mà còn chứa đựng bầu không khí cởi mở, dân chủ, hợp tác, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau giữa các thành viên trong nhà trường.

Thứ hai, xây dựng văn hóa và chuẩn mực quản lý chuyên nghiệp trong nhà trường

Xây dựng văn hóa quản lý trong nhà trường là sự phát triển nội dung quản lý của người quản lý, người lãnh đạo trong nhà trường. Nội dung quản lý trường học bao gồm các nội dung về chiến lược, sứ mạng, tầm nhìn, quản lý hoạt động chuyên môn, quản lý giao tiếp, quản lý các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường, nhà trường, quản lý môi trường sư phạm, cảnh quan nhà trường… Đây là những nội dung tích cực các giá trị . trong phong cách quản lý, năng lực và hiệu quả.

Ba là, xây dựng văn hóa dạy học tích cực của giáo viên trong nhà trường

Xem thêm: Bài Diễn Văn Cuối Năm Hay Nhất (8 Bài Văn Mẫu)

Nội dung xây dựng văn hóa dạy học của nhà giáo bao gồm phát triển phẩm chất, đạo đức; năng lực giảng dạy và giáo dục; năng lực nghiên cứu khoa học; sự đổi mới, sáng tạo của giáo viên. Để xây dựng văn hóa dạy học tích cực, giáo viên phải noi gương và dạy tốt, có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên, đặc biệt chú trọng đổi mới phương pháp dạy học để phát triển năng lực của học sinh.

Bốn là, xây dựng văn hóa học tập tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh

Xây dựng văn hóa học tập là sự phát triển các nội dung trong hoạt động dạy học và rèn luyện của học sinh. Học sinh là chủ thể năng động của quá trình học, là trung tâm của hoạt động học. Để xây dựng văn hóa học tập sáng tạo, tích cực, chủ động, phát huy phẩm chất, năng lực của học sinh, giáo viên phải xây dựng bài dạy phát huy tính sáng tạo, hợp tác của học sinh. Giáo dục học sinh động cơ học tập đúng đắn; học tập nghiêm túc, có trật tự, kỷ luật; học tích cực, chủ động; nghiên cứu học tập, sáng tạo; học thân thiện, hợp tác.

Năm là, xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh, chuẩn mực trong trường học

Văn hóa nhà trường được đánh giá một phần thông qua mối quan hệ giữa hành vi ứng xử của các thành viên trong nhà trường với môi trường sư phạm của nhà trường. Những mối quan hệ này tạo nên văn hóa ứng xử trong nhà trường. Xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường là duy trì những yếu tố tích cực trong mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà trường. Nhà trường là nơi tạo ra nhiều mối quan hệ chéo như: cán bộ quản lý – cán bộ và giáo viên, thầy – thầy, thầy – trò, trò – thầy, trò – trò… Để các mối quan hệ đó trở nên tốt đẹp, nhà trường phải xây dựng một bầu không khí dân chủ: cởi mở, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau.

Sáu là, xây dựng cảnh quan, môi trường sư phạm trong nhà trường hiện đại, an toàn

Thứ bảy, việc xây dựng các giá trị văn hóa thiết yếu trong nhà trường

Giá trị là những giá trị mà nhà trường cam kết với các bên liên quan, là những nguyên tắc hướng dẫn hành vi của các thành viên. Giá trị là những nguyên tắc và niềm tin cơ bản và lâu dài định hướng cho công việc, hành vi, các mối quan hệ và quá trình ra quyết định. Đây là những gì trường cố gắng theo đuổi, ngay cả khi môi trường bên ngoài thay đổi. Xây dựng các giá trị văn hóa trong nhà trường là việc xác định hệ giá trị văn hóa của nhà trường, đó là những giá trị văn hóa tiêu biểu, chủ yếu được xây dựng và phát triển trong một hệ giá trị liên ngành của nhà trường. Giá trị cốt lõi của một trường tạo nên bản sắc của nó.

Xây dựng văn hóa học đường đáp ứng yêu cầu đổi mới trong nhà trường hiện nay là hướng tới xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn, chống lại các yếu tố phản văn hóa từ bên ngoài và sự nảy sinh của các yếu tố có hại từ bên trong. Xây dựng văn hóa nhà trường các giá trị văn hóa cốt lõi nhằm tạo dựng uy tín, tạo niềm tin và khẳng định thương hiệu của nhà trường.

*********************

Nguồn: Chuyên mục: Sách hướng dẫn giáo viên

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết “Dựa trên kết quả phân tích những giá trị cốt lõi hiện có, nhà trường thu thập ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường, cùng thảo luận và xác định các giá trị quan trọng nhất mà nhà trường tương lai cần có” là nội dung của công việc nào? , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *