Giá trị lịch sử và chất chính luận trong bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Rate this post

Đề bài: Trình bày giá trị lịch sử và phẩm chất chính trị trong Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh.

văn phòng

Trong lịch sử bốn nghìn năm của dân tộc có biết bao thời khắc đáng nhớ gắn liền với cuộc đấu tranh chống ngoại xâm. Một trong những thời khắc trọng đại đó là Cách mạng Tháng Tám thành công (1945), khai sinh ra nước Việt Nam. Để tuyên bố với đồng bào cả nước và thế giới rằng nước Việt Nam nay đã độc lập, Hồ Chí Minh đã viết Tuyên ngôn Độc lập – một văn kiện độc đáo, vừa có giá trị văn học, lịch sử, chính trị.

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một kỷ nguyên mới: Độc lập, Tự do. Hà Nội náo nức với sắc đỏ. Cả một bầu trời đầy cờ, đèn và hoa. Đọc bản Tuyên ngôn Độc lập đến nửa chừng, Hồ Chủ tịch dừng lại, bất ngờ hỏi: “Tôi nói, đồng chí có nghe không?” Lập tức cả triệu đồng bào đáp “có”, vang như sấm. , hiệu triệu tiếng nói, vang vọng sông núi, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa dứt lời Tuyên bố: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, thực chất đã trở thành một nước tự do. và đất nước độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và sức lực, tính mạng và của cải để giữ gìn quyền tự do, độc lập đó”.

Có thể nói: Bản Tuyên ngôn Độc lập đã thể hiện một cách hùng hồn khát vọng, ý chí và sức mạnh Việt Nam… Nó có giá trị lịch sử to lớn. Nó phản ánh tập trung hơn phong cách nghệ thuật, tiêu biểu hơn của văn chính luận Hồ Chí Minh. Nếu như Nam Quốc Sơn Hà mở đầu bằng lời tuyên bố đanh thép: “Nam Quốc sơn hà Nam cư, Bình Ngô Đại Cáo khẳng định một chân lý lịch sử: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân – Quân điếu phạt trước loạn”. diệt bạo quyền”, mở đầu Tuyên ngôn Độc lập bằng việc trích dẫn hai câu nổi tiếng trong hai bản Tuyên ngôn nổi tiếng trên thế giới.

Câu đầu tiên trích trong Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ năm 1776: “Tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng. Họ được Tạo hóa ban cho những quyền bất khả xâm phạm; Trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Câu thứ hai được trích từ Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791: “Tất cả mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về các quyền, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về các quyền”. Hồ Chí Minh không chỉ trích dẫn mà còn bình luận rất sâu sắc: “Các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”, đồng thời khẳng định: “Đó là những sự thật không ai có thể phủ nhận được”. Qua đó, ta thấy tư tưởng cao cả và sâu sắc của Hồ Chí Minh là từ chỗ khẳng định và phát huy một lý tưởng của thời đại là tự do, bình đẳng, bác ái và nhân quyền thành một yêu cầu, một khát vọng thiết tha và thiêng liêng để người dân Việt Nam. đó là độc lập dân tộc. Và Độc lập – Tự do – Hạnh phúc là mục tiêu chiến đấu của dân tộc ta, của Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giọng điệu từ trang nghiêm, trang trọng chuyển sang hùng hồn, phẫn nộ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch trần và lên án tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân ta trong hơn một thế kỷ qua. Chúng hết sức xảo quyệt và dã man “lợi dụng ngọn cờ tự do, bình đẳng, bác ái để cướp nước, áp bức đồng bào”. Tác giả đã xem xét một cách khái quát, tiêu biểu tội ác của thực dân Pháp trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, tội ác chồng chất như núi. Đây là năm tội ác ghê tởm về mặt chính trị và bốn tội ác kinh tế cực đoan nhất của chúng. Năm tội chính trị chính là tước đoạt các quyền tự do dân chủ; pháp luật man rợ, chia để trị; đàn áp và khủng bố; thi hành chính sách ngu dân; đầu độc bằng rượu và thuốc phiện “để làm suy yếu nòi giống của tôi”. Trong Bình Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trãi đã nói đến tội ác của bọn “cuồng Minh”: “Thiêu người da màu trong ngọn lửa hung tàn – Vùi con đỏ trong hố thảm”. Hơn 500 năm sau, trong Tuyên ngôn Độc lập, anh hùng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh đã viết: “Chúng xây nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng đã trực tiếp giết hại những người yêu nước và những người yêu nước của chúng ta. Họ đã rửa sạch các cuộc nổi dậy của chúng tôi trong vũng máu.”

Lập luận chặt chẽ, chặt chẽ, hùng hồn, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định một sự thật lịch sử. Từ năm 1940 trở đi, nước ta trở thành thuộc địa của Nhật, không còn là thuộc địa của Pháp. Việt Minh lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Phản pháo lại luận điệu của Đồ Gòn và bọn thực dân Pháp phản động đang âm mưu chiếm lại Đông Dương, Hồ Chí Minh đã hùng hồn tuyên bố: “Sự thật là dân tộc ta đã lấy nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải Nhật lấy từ tay Pháp”. Tuyên ngôn Độc lập có giá trị lịch sử to lớn. Tác giả ghi nhận một tình hình chính trị mới: “Pháp chạy, Nhật đầu hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Từ ách nô lệ, dân tộc ta giành được độc lập: “Nhân dân ta đã phá bỏ gông cùm thực dân gần 100 năm để dựng nước Việt Nam độc lập”. Một chế độ mới, một nhà nước mới ra đời: “Nhân dân ta đã đánh đổ ách quân chủ mấy mươi năm, lập nên nước Dân chủ Cộng hòa” còn lại là bản tuyên ngôn sáng ngời chính nghĩa, thể hiện quyết tâm sắt đá không một thế lực thù địch nào có thể lay chuyển được. Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ vững lập trường dân tộc chủ nghĩa, kêu gọi Đồng minh công nhận quyền độc lập của nhân dân Việt Nam, đồng thời mạnh mẽ tuyên bố: Cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Pháp, xóa bỏ mọi hiệp ước mà Pháp ký kết về Việt Nam, xóa bỏ mọi đặc quyền của Pháp. ở Việt Nam. Tác giả tự hào bảo vệ truyền thống anh hùng bất khuất chống thực dân, chống phát xít của dân tộc ta và khẳng định: “Dân tộc đó phải được tự do! Mọi người nên được độc lập.

Phần kết của Tuyên ngôn độc lập là lời tuyên bố có tầm quan trọng lịch sử, là lời thề thiêng liêng, thể hiện sâu sắc khát vọng độc lập, tự do của nhân dân ta, thể hiện quyết tâm và sức mạnh của nước Việt Nam: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và trên thực tế, nó đã trở thành một quốc gia tự do và độc lập. Toàn thể nhân dân Việt Nam quyết đem tất cả tâm hồn và sức lực, tính mạng và của cải để ủng hộ nền tự do và độc lập này.” Tuyên ngôn Độc lập thể hiện rõ nét phong cách chính trị của Hồ Chí Minh. Các chú làm thơ phục vụ cách mạng. Trước khi cầm bút, ông tự hỏi: Mục đích viết văn để làm gì? Viết cho ai? Viết về cái gì? Làm thế nào để viết? Đối tượng của Tuyên ngôn Độc lập không chỉ dành cho nhân dân Việt Nam mà còn dành cho cả thế giới, đặc biệt là bọn đế quốc, thực dân đang âm mưu cướp lại nước Việt Nam. Mọi luận điểm, luận cứ đều tập trung vào các đối tượng này và khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc ta. Những luận điểm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra trong Tuyên ngôn Độc lập là bằng chứng không thể chối cãi. Chỉ một câu tố cáo nhưng bao hàm nhiều ý nghĩa vạch trần tội ác, như một mũi tên trúng hai đích: “Chúng xây nhà tù nhiều hơn trường học”. Đây là chính sách của thực dân Pháp nhằm trấn áp khủng bố và ngu dân.

Bài viết ngắn gọn, súc tích, có sức thuyết phục. Chỉ một câu 9 chữ đã làm nổi bật một tình thế chính trị: “Pháp bỏ chạy, Nhật đầu hàng, vua Bảo Đại thoái vị”. Cách dùng từ của Bác thật chính xác và gợi cảm. Văn chính luận, bản chất của nó là luận cứ và luận chứng. Nhưng cũng có lúc là những hình ảnh vô cùng xúc động: “Bọn chúng bỏ mặc cuộc nổi dậy của chúng ta trong vũng máu. Cách tốt nhất để sử dụng từ là các động từ và trạng từ chính xác và mạnh mẽ: “giết người bằng tay của…”, “loại bỏ hoàn toàn…”, “loại bỏ tất cả…”, “loại bỏ mọi thứ .. ..”. Văn phong của Bác rất tinh tế, linh hoạt trong việc sử dụng điệp ngữ, điệp ngữ, cấu trúc đối xứng, trùng điệp, tăng cấp… tạo nên những câu văn hay, ý sâu sắc, ấn tượng: “Một dân tộc đã anh dũng chiến đấu chống ách nô lệ của thực dân Pháp suốt hơn 80 năm , một dân tộc đã bao năm anh dũng đứng về phía đồng minh chống chủ nghĩa phát xít, rằng dân tộc phải được tự do! Dân tộc phải được độc lập!”

Có thể khẳng định, Tuyên ngôn độc lập có giá trị lịch sử to lớn, tiêu biểu cho áng văn chính luận của Hồ Chí Minh. Nó vừa kế thừa, vừa phát huy giá trị của lịch sử, mang tính thời đại sâu sắc. Bản Tuyên ngôn Độc lập sẽ mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc như một dấu son khai sinh nước Việt Nam mới và cũng là một bản hùng ca góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn học Việt Nam.

loigiaihay.com

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giá trị lịch sử và chất chính luận trong bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *