Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 38 SGK Toán 7 tập 1

Rate this post

Bài 1 trang 38 SGK Toán 7 Những chân trời sáng tạo Tập 1

Hãy thay thế từng cái? bằng ký hiệu ( at ) hoặc ( bơi ) để làm cho tuyên bố đúng.

Câu trả lời:

(bắt đầu{array}{l}5 trong mathbb{Z};,,,,,,,,,,,, – 2 trong mathbb{Q};,,,,,,,,,, ,sqrt 2 không ở trong mathbb {Q};\frac{3}{5} trong toánbb{Q};,,,,,,,,,2,31left( {45} phải) không phải trong I,,,, ,,7 , 62left( {38 } phải) trong mathbb{R};,,,,0 trong Iend{array})

Bài 2 trang 38 SGK Toán 7 Những chân trời sáng tạo Tập 1

Sắp xếp các số thực sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

(frac{2}{3};,,,,,,4,1;,,, – sqrt 2 ;,,,,3,2;,,,,,pi ;,,,, – frac{3} { 4};,,,áo dài{7}{3}.)

Chúng ta có:

(frac{2}{3} = 0,left( 6 right);,,,,,4,1;,,, – sqrt 2 = – 1,414…;,,,,3,2;,,,,, pi = 3,141…;,,,, – frac{3}{4} = – 0,75;,,,,frac{7}{3} = 2,trái( 3 phải)).

Vì ( – 1.414…

Vì vậy ( – sqrt 2

Bài 3 trang 38 SGK Toán 7 Những chân trời sáng tạo Tập 1

Cho biết các phát biểu sau đúng hay sai:

Xem thêm:: Chọn SBT Toán 7 trang 32 Tập 1 Nối kết kiến ​​thức

a) (sqrt 2 ;,sqrt 3 ;,sqrt 5 ) là các số thực.

c) ( – frac{1}{2};frac{2}{3};, – 0,45) là các số thực.

d) Số 0 là số hữu tỉ và số vô tỉ.

đ) 1; 2; 3; 4 là số thực.

Xem thêm:: Luyện tập: Giải bài 27 28 29 30 31 trang 64 65 sgk toán 7 tập 1

Xem thêm:: Giải bài 61, 62, 63, 64 trang 50 SGK Toán 7 – Giaibaitap.me

Câu trả lời:

a) (sqrt 2 ;,sqrt 3 ;,sqrt 5 ) là số thực => True

b) Số nguyên không phải là số thực => Sai (Vì mọi số nguyên đều là số thực)

đ) 1; 2; 3; 4 là số thực => Đúng.

Cẩn thận:

Số thực là tập hợp lớn nhất gồm tất cả các tập hợp đã học.

Bài 4 trang 38 SGK Toán 7 Chân Trời Sáng Tạo Tập 1

Hãy thay đổi? với các số chính xác.

Xem thêm:: Luyện tập: Giải bài 27 28 29 30 31 trang 64 65 sgk toán 7 tập 1

Xem thêm:: Giải bài 61, 62, 63, 64 trang 50 SGK Toán 7 – Giaibaitap.me

Câu trả lời:

a) 2,71467>2,70932

b) 5,17934946 phải là -5,17934> -5,179bốn mươi sáu

Bài 5 trang 38 SGK Toán 7 Những chân trời sáng tạo Tập 1

Tìm nghịch đảo của các số sau: ( – sqrt 5 ;,,,,12, left( 3 right);,,,,0.4599;,,,,,,sqrt {10} ;,,,, – pi . )

Xem thêm:: Luyện tập: Giải bài 27 28 29 30 31 trang 64 65 sgk toán 7 tập 1

Xem thêm:: Giải bài 61, 62, 63, 64 trang 50 SGK Toán 7 – Giaibaitap.me

Câu trả lời:

Các số đối của các số ( – sqrt 5 ;,,,,, 12, left( 3 right);,,,,0.4599;,,,,,,sqrt {10} ;,,,, – pi ) tương ứng To là :

(sqrt 5 ;,,,, – 12,left( 3 bên phải);,,,, – 0,4599;,,,,, – sqrt {10} ;,,,,pi ).

Bài 6 trang 38 SGK Toán 7 Những chân trời sáng tạo Tập 1

Tìm giá trị tuyệt đối của các số sau: ( – sqrt 7 ;,,,,,52, left( 1 right);,,,,,0.68;,,,,, – frac{3}{2 };, , ,,, 2pi .)

Câu trả lời:

(trái| { – sqrt 7 } phải| = sqrt 7 ;,,,, trái| {,52,trái( 1 phải)} phải| = ,52,trái( 1 phải);,,,,,,trái| { 0,68} phải| = 0,68;,,,,, trái| { – frac{3}{2}} phải| = frac{3}{2};,,,,, trái| {2pi } phải| = 2pi . )

Bài 7 trang 38 SGK Toán 7 Những chân trời sáng tạo Tập 1

Sắp xếp giá trị tuyệt đối của các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

( – 3,2;,,,,,,2,13;,,,, – sqrt 2 ;,,,, – frac{3}{7}).

Xem thêm:: Luyện tập: Giải bài 27 28 29 30 31 trang 64 65 sgk toán 7 tập 1

Xem thêm:: Giải bài 61, 62, 63, 64 trang 50 SGK Toán 7 – Giaibaitap.me

Câu trả lời:

(trái| { – 3,2} phải| = 3,2;,,,, trái| {2,13} phải| = 2,13;,,, trái| {, – sqrt 2 } phải| = sqrt 2 = 1,41..;, ,,,trái| { – frac{3}{7}} phải| = frac{3}{7} = 0,42…)

Vì (0,42

(trái| { – frac{3}{7}} phải|

Bài 8 trang 38 SGK Toán 7 Chân Trời Sáng Tạo Tập 1

Tìm các giá trị ex và y biết rằng: (left| x right| = sqrt 5 ) và (left| {y–2} right| = 0).

Câu trả lời:

(trái| x phải| = sqrt 5 Mũi tên phải x = sqrt 5 ) hoặc (x = – sqrt 5 )

(trái| {y – 2} phải| = 0 Mũi tên phải y – 2 = 0 Mũi tên phải y = 2).

Bài 9 trang 38 SGK Toán 7 Những chân trời sáng tạo Tập 1

Tính giá trị của biểu thức: (M = sqrt {left| { – 9} right|} ).

Câu trả lời:

Vì (trái| { – 9} phải| = 9) nên ta có:

(M = sqrt {trái| { – 9} phải|} = sqrt 9 = 3)

giaibaitap.me

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 38 SGK Toán 7 tập 1 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *