Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 154 155 sgk Vật Lí 10

Rate this post

Hướng dẫn giải Bài 28. Công thức cấu tạo của chất. Thuyết Động Học Phân Tử Chất Khí SGK Vật Lý 10. Nội dung bài học 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 154 155 SGK Vật Lý 10 bao gồm đầy đủ lý thuyết, câu hỏi và bài tập, với các công thức, định lý, chuyên đề có trong SGK giúp học sinh học tốt môn Vật Lý 10, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh quốc gia.

LÝ THUYẾT

I – Cấu trúc của chất

Đầu tiên. Cấu trúc của chất

Các chất được tạo thành từ các hạt riêng biệt được gọi là phân tử.

– Các phân tử chuyển động không ngừng.

Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

2. lực phân tử

– Khi khoảng cách giữa các phân tử nhỏ thì lực đẩy mạnh hơn lực hút và ngược lại.

3. Chất rắn, chất lỏng và chất khí

– Ở thể khí lực tương tác giữa các phân tử rất yếu nên các phân tử chuyển động hỗn loạn hoàn toàn. Chất khí không có hình dạng và thể tích cụ thể. Khí luôn chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa và có thể nén được dễ dàng.

– Ở trạng thái rắn, lực liên phân tử rất mạnh, giữ các phân tử ở những vị trí cân bằng nhất định nên chỉ dao động quanh những vị trí đó. Chất rắn có thể tích và hình dạng xác định.

– Ở trạng thái lỏng lực liên kết giữa các phân tử lớn hơn ở trạng thái khí nhưng kém hơn ở trạng thái rắn nên các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng và có thể chuyển động. Chất lỏng không có hình dạng riêng mà có hình dạng của phần chứa nó.

II – Thuyết động học phân tử chất khí

Đầu tiên. Nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí

Khí được tạo thành từ các phân tử rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.

Khi các phân tử khí chuyển động hỗn loạn, chúng va chạm với thành bình chứa, gây áp suất lên thành bình.

2. khí lý tưởng

Một chất khí trong đó các phân tử coi như chất điểm và chỉ có tương tác khí và tiếp xúc được gọi là khí lí tưởng.

CÂU HỎI (C)

1. Trả lời câu C1 trang 151 Vật Lý 10

Tại sao hai thanh có mặt đáy phẳng đã được mài tiếp xúc với nhau lại hút nhau (hình 28.3)? Tại sao hai bề mặt không được đánh bóng thu hút lẫn nhau?

Trả lời:

Vì khi hai thanh chì có mặt đáy bằng phẳng được mài tiếp xúc với nhau thì khoảng cách giữa các phân tử trong hai thanh rất gần nhau làm cho lực hút giữa chúng có ý nghĩa – hai thanh chì sau đó hút nhau- còn lại .

Khi hai bề mặt không nhẵn, khoảng cách giữa các phân tử trong hai hạt nhân lớn hơn nên lực hút không lớn nên chúng hút nhau.

2. Trả lời câu C2 trang 151 Vật Lý 10

Tại sao có thể làm thuốc bằng cách ép thuốc rồi đặt vào khuôn nén đặc? Nếu bẻ đôi viên thuốc rồi dùng tay bóp chặt hai phần thì hai phần không thể dính vào nhau. Tại sao?

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Dưới đây là phần Hướng dẫn giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 154 155 SGK Vật Lý 10. Các em có thể xem nội dung chi tiết lời giải (đáp án) các câu hỏi và bài tập dưới đây:

1. Giải bài 1 trang 154 Vật lý 10

Tóm tắt nội dung cấu tạo chất.

Trả lời:

Tóm tắt cấu trúc của chất:

Các chất được tạo thành từ các hạt riêng biệt được gọi là phân tử.

– Các phân tử chuyển động không ngừng.

Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

Ở thể khí lực liên phân tử rất yếu nên các phân tử chuyển động hỗn loạn

+ Ở trạng thái rắn, lực liên kết giữa các phân tử rất mạnh, giữ các phân tử ở những vị trí cân bằng nhất định nên chỉ dao động quanh những vị trí đó.

Ở trạng thái lỏng, lực liên kết giữa các phân tử lớn hơn ở trạng thái khí nhưng nhỏ hơn ở trạng thái rắn nên các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng có thể chuyển động.

2. Giải bài 2 trang 154 Vật Lý 10

So sánh chất khí, chất lỏng và chất rắn ở các khía cạnh sau:

– Loại phân tử;

– Tương tác phân tử;

– Chuyển động phân tử.

Trả lời:

– Ở trạng thái khí, các nguyên tử, phân tử ở rất xa nhau (khoảng cách giữa các nguyên tử, phân tử lớn hơn kích thước của chúng hàng chục lần). Lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử rất yếu nên nguyên tử, phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn loạn. Do đó, chất khí không có hình dạng và thể tích xác định. Khí luôn chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa và có thể dễ dàng nén

– Ở trạng thái rắn, các nguyên tử, phân tử ở gần nhau (khoảng cách giữa các nguyên tử, phân tử chỉ bằng kích thước của chúng). Lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử chất rắn rất mạnh nên nó giữ nguyên tử, phân tử này ở những vị trí nhất định và làm cho chúng chỉ có thể dao động xung quanh những vị trí cân bằng nhất định đó. Do đó, chất rắn có thể tích và hình dạng xác định.

– Ở trạng thái lỏng lực liên kết giữa các phân tử lớn hơn ở trạng thái khí nhưng nhỏ hơn ở trạng thái rắn nên các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng có thể chuyển động được. Một chất lỏng có thể tích riêng xác định, nhưng không có hình dạng xác định mà có hình dạng của phần bình chứa nó.

3. Giải bài 3 trang 154 Vật Lý 10

Nêu các tính chất của chuyển động phân tử.

Trả lời:

+ Loại phân tử: giống nhau (cùng chất)

Tương tác phân tử: khí

Chuyển động phân tử:

– Khí: tự do, hỗn loạn

– Linh hoạt: di chuyển ở những vị trí cố định trong một thời gian ngắn rồi di chuyển đến nơi khác.

– Vật rắn: chuyển động quanh một vị trí cố định.

4. Giải bài 4 trang 154 Vật Lý 10

Định nghĩa khí lý tưởng.

Trả lời:

Chất khí trong đó các phân tử coi như chất điểm và chỉ tương tác với nhau khi có va chạm gọi là khí lí tưởng.

?

1. Giải bài 5 trang 154 Vật Lý 10

Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của phân tử?

A. Chuyển động không ngừng.

B. Giữa các phân tử có khoảng cách.

C. Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động.

D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

Giải pháp:

A, B, D – đúng

C–sai vì: Phân tử chuyển động không ngừng.

⇒ Trả lời: .

2. Giải bài 6 trang 154 Vật Lý 10

Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ thì giữa các phân tử

A. Chỉ qua đường hô hấp.

B. Lực đẩy chỉ.

C. Có cả lực hút và lực đẩy nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.

D. Có cả lực hút và lực đẩy nhưng lực đẩy kém hơn lực hút.

Chọn câu trả lời đúng.

Giải pháp:

Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ thì có lực hút và lực đẩy nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.

⇒ Trả lời: .

3. Giải bài 7 trang 155 Vật Lý 10

Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của phân tử ở thể khí?

A. Chuyển động hỗn loạn.

B. Chuyển động không ngừng.

C. Chuyển động hỗn loạn và không ngừng.

D. Chuyển động hỗn loạn xung quanh vị trí cân bằng cố định.

Giải pháp:

Tính chất phi phân tử của vật chất ở thể khí: chuyển động hỗn loạn xung quanh vị trí cân bằng cố định.

⇒ Trả lời: một cách dễ dàng.

4. Giải bài 8 trang 155 Vật Lý 10

Cho ví dụ chứng tỏ giữa các phân tử có lực hút và lực đẩy.

Giải pháp:

Có một lực hút giữa các phân tử.

Ví dụ: 2 giọt nước tiếp xúc với nhau thì hút nhau tạo thành giọt nước.

Giữa các phân tử có lực đẩy.

Ví dụ: Cho một lượng khí ngưng tụ vào xi lanh rồi đẩy pít tông để nén. Ta chỉ nén khí đến một thể tích nhất định vì khi đó lực đẩy giữa các phân tử quá lớn so với lực ép của pít-tông.

Bài trước:

 • Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 144 145 sgk vật lý 10

Bài tiếp theo:

 • Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 159 sgk vật lý 10

Hay nhin nhiêu hơn:

 • Để học tốt toán 10
 • Để học tốt vật lý 10
 • Để học tốt Hóa 10
 • Để học tốt Sinh học 10
 • Để học tốt Ngữ văn 10
 • Để học tốt Lịch sử 10
 • Để học tốt Địa Lí 10
 • Để học tốt tiếng anh 10
 • Học tốt Tiếng Anh 10 (Student’s Book)
 • Để học tốt Tin học 10
 • Để học tốt GDCD 10

Trên đây là phần Hướng dẫn giải Bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 154 155 SGK Vật Lý 10 đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu. Chúc các em học tốt Vật Lý 10!

“Bài tập nào khó, đã có giabaisgk.com”

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 154 155 sgk Vật Lí 10 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *