Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 58 Sách giáo khoa Vật lí 11

Rate this post

Câu 1 trang 58 SGK Vật lý 11

Chiều dòng điện chạy qua đoạn mạch chứa nguồn điện có chiều như thế nào?

Dòng điện chạy qua đoạn mạch chứa nguồn điện có chiều từ cực dương của nguồn điện.

Câu 2 trang 58 SGK Vật Lý 11

Nêu được các mối quan hệ trong đoạn mạch chứa nguồn điện.

Trong đoạn mạch chứa nguồn năng lượng (hình 34), mối quan hệ giữa các đại lượng được biểu diễn bằng công thức:

Câu 3 trang 58 SGK Vật Lý 11

Các nguồn mắc nối tiếp:

Gọi I là cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch AB (từ B đến A), U1, U2,…, Un hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi nguồn.lớp 1 2 3 4 5 6 trang 58 sgk 11 3 1516294160

Bài 4 trang 58 – SGK Vật Lý 11

Một pin có suất điện động và điện trở trong là ξ = 6v, r = 0,6 Ω. Dùng pin này để thắp sáng một bóng đèn có ghi 6v – 3W. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế giữa hai cực của acquy khi đó.

Giá:

Kí hiệu Rđ là điện trở của bóng đèn, ta có Rđ = Uđ2 /Pđ = 12 Ω, áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch ta được cường độ dòng điện chạy trong mạch là:

Tôi = / (Rđ + r) = 0,476 A

Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của pin là U = – Ir = 5,712 V

Hai nguồn năng lượng emf và có lực cản trượt là:

là 1 = 4,5v, r1 = 3

là 2 = 3v, r2 = 2

Nối hai nguồn thành mạch kín như sơ đồ dưới đây. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế UAB

Giá:

Như hình 10.5, hai nguồn điện này được mắc nối tiếp với nhau sao cho dòng điện chạy qua mạch kín có chiều từ dương của mỗi nguồn. Áp dụng công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn nối tiếp và định luật Ôm cho toàn mạch ta có cường độ dòng điện chạy trong mạch là:

I= (ξ1 + 2)/ (r1 + r2) = 1,5 A/

Hiệu điện thế UAB trong trường hợp này là UAB = -ξ2 + Ir2 = 0.

Hai bóng đèn giống nhau cũng có cùng số hiệu ghi trên bóng đèn là 3V – 0,75W.

a) Các đèn có sáng bình thường không? Tại sao.

b) Tính hiệu suất của bộ nguồn.

c) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi pin.

d) Nếu cắt bỏ từng bóng đèn thì công suất còn lại là bao nhiêu?

Giá:

a) Điện trở của mỗi bóng đèn là:

Rđ = Uđ2/ Pđ = 12

Điện trở tương đương của mạch ngoài là R = 6 Ω.

Cường độ dòng điện trong mạch chính là I1 = ξb/(R+ rb) = 0,375 A.

Hiệu điện thế trên mỗi bóng đèn là:

UN(1) = I1.R = 2,25V

Vì vậy, đèn sáng hơn bình thường.

b) Hiệu suất của nguồn điện là H = 75%.

c) Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi pin là: U1 = U2 = ξ–I1r = 1,125V.

d) Nếu tháo một bóng đèn thì điện trở mạch ngoài là R= 12 Ω.

Cường độ dòng điện chạy qua mạch khi đó là:

I2 = b/(Rđ + r) = 3/14 = 0,214 A

Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là: UN(2) = I2Rđ = 2,57 > UN(1)

Vậy các đèn còn lại sáng hơn trước

giaibaitap.me

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 58 Sách giáo khoa Vật lí 11 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *