Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 SGK Toán 4

Rate this post

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Bài 38 trang 48 SGK Toán 4

Bài 1. Tìm hai số có tổng và hiệu là:

a) (24) và (6)

b) (60) và (12);

c) (325) và (99)

Bài 2 Tuổi của em gái và em trai tôi cộng lại (36). Tôi kém chị tôi 8 tuổi. bạn bao nhiêu tuổi, bạn bao nhiêu tuổi?

bài 3. Một thư viện trường học cho học sinh mượn (65) cuốn sách thuộc hai loại: sách giáo khoa và sách bổ trợ. Có (17) nhiều sách giáo khoa hơn sách bổ trợ.

Bài 5 Sản lượng thu hoạch được từ hai cánh đồng là (5) tấn (2) tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất nhiều hơn thửa ruộng thứ hai là (8) tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Giá:

Bài 1

a) Gọi số lớn nhất cần tìm là (a) số nhỏ nhất cần tìm (b)

Theo đầu bài tổng của hai số bằng (24) nên ta có:

(a+b=24) (1)

Hiệu của hai số là (6) nên ta có: (ab=6) (2)

(1)+(2) ta có: (a+b+ab=24+6)

(a=30:2=15)

Vậy số lớn là: (15)

Số bé là: (24 – 15 = 9)

b)

Gọi số lớn nhất cần tìm là (a) số nhỏ nhất cần tìm là (b)

Theo đầu bài tổng của hai số bằng (24) nên ta có:

(a+b=60) (1)

Hiệu của hai số là (6) nên ta có: (ab=12) (2)

(a=72:2=36)

Vậy số lớn là: (36)

Số bé là: (60 – 36 = 24)

c)

Gọi số lớn nhất cần tìm là (a) số nhỏ nhất cần tìm là (b)

Theo đầu bài tổng của hai số bằng (24) nên ta có:

(a+b=325) (1)

Hiệu của hai số là (6) nên ta có: (ab=99) (2)

(1)+(2) ta có: (a+b+ab=325+99)

Do đó: (2a=424)

(a=424:2=212)

Vậy số lớn là: (212)

Số bé là: (325-212=113)

Bài 2

Hai lần tuổi em là: (36 – 8 = 28) (tuổi)

Tuổi của bạn là: (28 : 2 = 14) (tuổi)

Tuổi của cô là: (14 + 8 = 22) (tuổi)

Trả lời: Chị (22) tuổi, anh (14) tuổi

bài 3

Gấp đôi số sách giáo khoa mà thư viện cung cấp cho học sinh là:

(65 + 17 = 82) (cuốn sách)

Số sách giáo khoa mà thư viện cung cấp cho học sinh là:

(82 : 2 = 41) (cuốn sách)

Số sách thư viện cho học sinh mượn là:

(41 – 17 = 24) (cuốn sách)

Đáp số: (41) SGK

(24) sách bổ sung để đọc

bài 4

Gấp đôi số sản phẩm do phân xưởng thứ nhất sản xuất là:

(1200 – 120 = 1080) (sản phẩm)

Số sản phẩm xí nghiệp thứ nhất sản xuất là:

(1080 : 2 = 540) (sản phẩm)

Số sản phẩm xí nghiệp thứ hai sản xuất là:

(540 + 120 = 660) (sản phẩm)

Đáp số: phân xưởng thứ nhất là (540) sản phẩm, phân xưởng thứ hai là: (660) sản phẩm

Bài 5

(5) tấn (2) tạ = (52) tạ

Gấp đôi số tấn thất thu hoạch được ở thửa ruộng thứ nhất là:

(52 + 8 = 60) (quả cân)

Số dâu thu được ở thửa ruộng thứ nhất là:

(60 : 2 = 30) (trọng lượng) = (3000 kg)

Số dâu thu được ở thửa ruộng thứ hai là:

(30 – 8 = 22) (trọng lượng) = (2200 kg)

Trả lời: (3000kg) pedi

(2.200 kg) chân

giaibaitap.me

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 SGK Toán 4 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *