Giải bài 23, 24, 25, 26, 27, 28 trang 71, 72 Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Rate this post

Bài 23 trang 71 – SGK toán 8 tập 2

Câu nào trong hai câu sau đây là đúng? Phát biểu nào sai?

a) Hai tam giác đồng dạng thì đồng dạng.

b) Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau.

Giá:

a) đó có phải là một tuyên bố đúng.

b) b là một mệnh đề sai

∆A’B’C’ ∽ ∆A”B”C” theo tỉ số đồng dạng K1, ∆A”B”C” ∽∆ ABC theo tỉ số đồng dạng k2. Tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số nào?

Giá:

∆A’B’C’ ∽ ∆A”B”C” trong phép đồng dạng K1 = (frac{A’B’}{A”B”})

∆A”B”C” ∽∆ ABC theo tỉ số đồng dạng k2 = (frac{A”B”}{AB})

Theo tính chất 3 thì ∆A’B’C’ ∽ ∆ABC.

Theo tỉ lệ K= (frac{A’B’}{AB}) = (frac{A’B’.A”B”}{A’B’.AB}) = (frac{A’B’} { A ”B”}).(frak{A”B”}{AB})

nên K= K1.k2

Bài 25 trang 72 – SGK toán 8 tập 2

Giá:

Lấy trung điểm M của AB, N là trung điểm của AC => MN là trung điểm của tam giác ABC.

=> MN // BC.

=> ∆ AMN ∽ ∆ABC tỉ số K = 1/2.

Bài 26 trang 72 – SGK toán 8 tập 2

Cho tam giác ABC vẽ tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng K = (frac{2}{3})

Giá:

Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM= (frac{2}{3})AB.

Dựng A’B’C’ = ∆AMN (cạnh nhau)

Bài 27 trang 72 – SGK toán 8 tập 2

Từ M thuộc cạnh AB của tam giác ABC có AM = 1/2 MB. Vẽ các tia song song với AC và BC. Chúng cắt BC và AC lần lượt tại L và N.

a) Liệt kê tất cả các cặp tam giác đồng dạng.

b) Với mỗi cặp tam giác bằng nhau, viết các cặp góc bằng nhau và tỉ số đồng dạng tương ứng.

Giá:

a) MN // BC => AMN ∆ABC

ML // AC => MBL ∆ABC

và AMN MLB

b)

∆AMN ∽ ∆ABC có:

(widehat{AMN}) = (widehat{ABC}); (mũ rộng{ANM}) = (mũ rộng{ACB})

(frac{AM}{AB})= (frac{1}{3})

∆MBL ∽ ∆ABC có:

(widehat{MBL}) = (widehat{BAC}), (widehat{B}) chung, (widehat{MLB}) = (widehat{ACB})

(frak{UK}{AB})= (frak{2}{3})

∆AMN ∽ ∆MLB có:

(mũ rộng{MAN}) = (mũ rộng{BML}), (mũ rộng{AMN}) = (mũ rộng{MBL}), (mũ rộng{ANM}) = (mũ rộng{MLB})

(frak{AM}{MB}) = (frak{1}{2})

Bài 28 trang 72 – SGK toán 8 tập 2

∆A’B’C’ ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K= (frac{3}{5}).

a) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đã cho.

b) Cho biết chu vi của hai tam giác trên là 40dm, tính chu vi của mỗi tam giác đó.

Giá:

a) ∆A’B’C’ ∽ ∆ABC theo phép đồng dạng K= (frac{3}{5}).

=> (frac{A’B’}{AB}) = (frac{B’C’}{BC}) = (frac{C’A’}{CA}) = (frac{3}{5})

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

=> (frac{A’B’}{AB})= (frac{A’B’+B’C’+C’A’}{AB+CB+CA})= (frac{C_{A’B ‘C’}}{C_{ABC}})= (frac{3}{5})

nên tỉ số chu vi của ∆A’B’C’ và ∆ABC là (frac{3}{5}).

b) Vì (frac{C_{A’B’C’}}{C_{ABC}})= (frac{3}{5}) mà (C_{ABC}) – (C_{A’B’C’ }) = 40 dm

=> (frac{C_{ABC}}{5})= (frac{C_{A’B’C’}}{3}) = (frac{40}{2}) = 20

=> (C_{ABC}) = 100dm

(C_{A’B’C’}) = 60 dm

giaibaitap.me

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giải bài 23, 24, 25, 26, 27, 28 trang 71, 72 Sách giáo khoa toán 8 tập 2 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *