Giải bài 24, 25, 26, 27, 28 trang 47, 48 sgk toán 8 tập 2

Rate this post

Bài 24 trang 47 SGK Toán 8 tập 2

Xem thêm:: Bài 1,2,3,4,5 trang 66,67 SGK Toán 8 tập 1: Hình tứ giác

Giải các bất phương trình:

a) 2x – 1 > 5; b) 3x–2

c) 2–5x ≤ 17; d) 3 – 4x ≥ 19.

Hướng dẫn giải:

a) 2x – 1 > 5 2x > 6 x > 3

b) 3x – 2 3x x

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x

c) 2 – 5x 17 -5×15 -x3 x -3

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x -3

đ) 3 – 4 x 19 -4×16 x -4

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x -4

Bài 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 2

Xem thêm:: Bài 1,2,3,4,5 trang 66,67 SGK Toán 8 tập 1: Hình tứ giác

a) (frac{2}{3})x > -6; b) ( -frac{5}{6})x

c) 3 – (frac{1}{4})x > 2; d) 5 – (frac{1}{3})x > 2.

Hướng dẫn giải:

a) (frac{2}{3})x > -6 x > (-6) : (frac{2}{3}) x > -9

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x > -9

b) ( -frac{5}{6})x x > 20 : (( -frac{5}{6})) x > -24

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x > -24

c) 3 – (frac{1}{4})x > 2 -( frac{1}{4})x > -1 x x

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x

Bài 26 trang 47 SGK Toán 8 tập 2

Hình bên dưới là tập nghiệm của phương trình nào? (kể cả các bất phương trình có cùng tập nghiệm)

Hướng dẫn giải:

Xem thêm: : Bài tập: Giải bài 39 40 41 42 trang 88 89 SGK Toán 8 tập 1

a) Hình vẽ tập nghiệm của bất phương trình:

x 12 hoặc x 6 hoặc x – 5 7

b) Hình vẽ tập nghiệm của bất phương trình:

x ≥ 8 hoặc x + 4 12 hoặc -2x -4

Bài 27 trang 48 SGK Toán 8 tập 2

Đố. Kiểm tra xem giá trị x = -2 có phải là nghiệm của bất phương trình sau hay không:

a) x + 2×2 – 3×3 + 4×4 – 5

b) (-0,001)x > 0,003.

Hướng dẫn giải:

a) x + 2×2 – 3×3 + 4×4 – 5

x

Thay x = -2; -2

Vậy x = -2 là nghiệm của bất phương trình

b) (-0,001)x > 0,003. x

Xem thêm:: Bài 148 trang 98 SBT Toán 8 Tập 1 – VietJack.com

Thay x = -2; -2

Vậy x = -2 không là nghiệm của bất phương trình.

Bài 28 trang 48 SGK Toán 8 tập 2

Cho bất phương trình x2 > 0

a) Chứng tỏ x = 2, x = -3 là nghiệm của bất phương trình đã cho.

b) Tất cả các giá trị của x chưa biết là nghiệm của bất phương trình đã cho?

Hướng dẫn bài tập về nhà:

a) Thay x = 2, x = -3 vào bất phương trình x2 > 0 ta có:

x= 2: 22 > 0 4 > 0 khẳng định đúng

x = (-3): (-3)2 > 0 ⇔ 9 > 0 khẳng định đúng.

Vậy x = 2; x = -3 là nghiệm của bất phương trình.

b) Với x = 0 ta có: 02 > 0 0 > 0 (phát biểu sai)

Vậy mọi giá trị của 0 là nghiệm của bất phương trình.

Chú ý: Bất phương trình x2 > 0 có tập nghiệm S = {x/x ≠ 0}.

giaibaitap.me

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giải bài 24, 25, 26, 27, 28 trang 47, 48 sgk toán 8 tập 2 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *