Giải bài 26 27 28 29 30 trang 91 92 sgk Toán 7 tập 1

Rate this post

Bài thực hành §4. Hai đường thẳng song song, chương I – Đường thẳng vuông góc. Các đường thẳng song song, SGK toán 7 tập một. Nội dung Giải bài 26 27 28 29 30 trang 91 92 SGK Toán 7 tập 1 bao gồm tổng hợp các công thức, lý thuyết, phương pháp giải các bài tập phần Hình học trong SGK Toán 7 giúp học sinh học tốt môn Toán lớp 7.

Học thuyết

1. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a và b song song.

Hai đường thẳng song song a và b được kí hiệu là a//b

Ta cũng nói đường thẳng a song song với đường thẳng b, hoặc đường thẳng b song song với đường thẳng a.

2. Ví dụ minh họa

Trước khi bước vào Giải bài 26 27 28 29 30 trang 91 92 sgk toán 7 tập 1, chúng ta cùng tìm hiểu các ví dụ điển hình sau:

Ví dụ 1:

Cho (widehat{xOy} = alpha ,) điểm A nằm trên bán kính Oy. Qua tia phân giác Am. Tính số đo góc OAm sao cho AM song song với Ox.

giaibaisgk.com 12

Hãy xem xét hai trường hợp:

♦ Nếu tia Am nằm trong miền có góc xOy thì:

Đối với Am//Ox phải có (widehat {{A_1}} = alpha ) (đồng vị)

Mà (bt {{A_1}} + bt {{A_2}} = {180^0}) (hai góc kề bù)

Vì vậy (giới hạn rộng {{A_2}} = {180^0} – rộng {{A_1}} = {180^0} – alpha )

Vì vậy (chiều rộng {OAm} = {180^0} – alpha )

♦ Nếu tia Am nằm ngoài góc xOy:

Vì vậy (chiều rộng {OAm} = alpha)

Ví dụ 2:

Cho hai đường thẳng a và b cắt đường thẳng C tại A và B. Cho tổng hai góc trong cùng phía bằng một góc trong có chia độ, một góc bằng ({300^ 0}) và hai góc trong , hoàn thành, một góc lớn gấp đôi góc kia. Hai đường thẳng a và b có song song với nhau không? Tại sao?

Giải pháp:

giaibaisgk.com 13

Giả sử (mũ rộng {{A_1}} + mũ rộng {{A_2}} + mũ rộng {{B_1}} = {300^0})

Xem thêm:: Kết nối kiến ​​thức Toán 10 | Chọn Sách bài tập Toán 10 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết

mà (mũ phẳng {{A_1}} + mũ rộng {{A_2}} = {180^0}) (hai góc kề bù)

Vì vậy: (3 chiều rộng {{A_1}} = {180^0})

Vì vậy (mũ rộng {{A_1}} = {60^0}, mũ rộng {{A_2}} = {120^0})

Vì vậy (mũ rộng {{B_1}} = mũ rộng {{A_2}} = {120^0}) chúng được đặt so le trong a//b.

Ví dụ 3:

Cho hình bên dưới, trong đó (widehat {AOB} = {60^0},) Ot là tia phân giác của góc AOB. Các tia Ax, Ot, By có song song với nhau không? Tại sao?

Giải pháp:

giaibaisgk.com 14

Ta có Ot là tia phân giác của (chiều rộng {AOB}) nên:

(chiều rộng {AOt} = {30^0}) (vì (chiều rộng {AOB} = {60^0}))

mà (chiều rộng {xAO} = {30^0})

( Mũi tên rộng {AOt} = mũ rộng {xAO} = {30^0} Mũi tên phải Ax//Ot) (do hai góc trong so le nhau)

Ta lại có: (widehat {tOB} = {30^0})

mà (chiều rộng {OBy} = {150^0})

( Mũ rộng mũi tên phải {tOB} + mũ rộng {OBy} = {180^0})

Vậy Ot // By (vì hai góc cùng phía phụ nhau).

Ví dụ 4:

Cho hai góc xOy có số đo bằng ({30^0}) và điểm A nằm trên cạnh Ox. Dựng tia Az song song với tia Oy và phụ góc xOy.

Một. Tìm số đo góc OAz.

b. Gọi Ou và Av lần lượt là các tia phân giác của góc xOy và xAz. Chứng tỏ rằng Ou song song với Av.

Giải pháp:

Xem thêm: Sách Bài Tập Toán 7 Bài 18 (Link kiến ​​thức): Bảng Hình Quạt

giaibaisgk.com 15

Một. Vì Oy // Az nên ta có:

(widehat {xOy} = widehat {xAz}) (hai góc đồng vị)

Hai góc kề bù OAz và xAz phụ nhau nên ta có: (widehat {OAz} + widehat {xAz} = {180^0})

(Chiều rộng mũi tên phải {OAz} + {30^0} = {180^0} Chiều rộng mũi tên phải {OAz} = {150^0})

b. Vì Ou là tia phân giác của góc xOy nên (xOu = {15^0})

Mặt khác, vì Av là tia phân giác của góc xAz nên (chiều rộng {xAv} = {15^0}.) Do đó (chiều rộng {xOu} = chiều rộng {xAv} = {15^0}.)

Hai góc xOu và xAv bằng nhau và chiếm vị trí đồng vị nên hai tia Ou và Av song song với nhau.

Sau đây là hướng dẫn Giải bài 26 27 28 29 30 trang 91 92 sgk toán 7 tập 1. Các em vui lòng đọc kĩ đề trước khi giải!

LUYỆN TẬP

Giaibaisgk.com giới thiệu đến các bạn toàn bộ phương pháp Giải bài tập phần Hình học 7 kèm lời giải chi tiết bài 26 27 28 29 30 trang 91 92 SGK Toán 7 tập 1 bài §4. Hai đường thẳng song song trong chương I – Đường thẳng vuông góc. Các đường thẳng song song để bạn tham khảo. Nội dung chi tiết từng bài các bạn xem dưới đây:

Giải bài 26 27 28 29 30 trang 91 92 sgk toán 7 tập 1
Giải bài 26 27 28 29 30 trang 91 92 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài 26 trang 91 SGK Toán 7 tập 1

Vẽ một cặp góc kề đỉnh $xAB, yBA$ có số đo bằng $120^0$. Hai đường thẳng $Ax, By$ có song song với nhau không? Tại sao?

Giải pháp:

giaibaisgk.com 21

Hai đường thẳng $Ax, By$ cắt đường thẳng $AB$ nên:

$left.begin{matrix} widehat{xAB} và, widehat{yBA}, vì vậy, hãy để, trong\ widehat{xAB} = widehat{yBA} = 120^0end{matrix}right}$

Dựa vào dấu hiệu của hai đường thẳng song song, vẽ $Ax//By$.

2. Giải bài 27 trang 91 SGK Toán 7 tập 1

Cho tam giác $ABC$, vẽ đoạn thẳng $AD$ sao cho $AD = BC$ và đường thẳng $AD$ song song với đường thẳng $BC$.

Giải pháp:

giaibaisgk.com 22

Dùng thước đo góc để đo góc $C$.

– Vẽ góc $widehat{CAx}$ = $widehat{C}$

– Đo độ dài đoạn thẳng $BC$.

– Trên bán kính $Ax$ lấy điểm $D$ sao cho $AD$ có độ dài bằng $BC$, ta lấy đoạn $AD$ để vẽ. Tiếp tục vẽ tia $Ax’$ là tia đối của tia $Ax$, ta lấy $xx’$ làm đoạn thẳng cần vẽ.

3. Giải bài 28 trang 91 SGK Toán 7 tập 1

Xem thêm:: Giải bài 61, 62, 63 trang 145, 146 SGK Toán 7 tập 1

Vẽ hai đường thẳng $xx’, yy’$ sao cho $xx’ // yy’$.

Giải pháp:

giaibaisgk.com 24

– Vẽ một đường tùy ý $xx’$.

– Lấy điểm $M$ nằm ngoài đường thẳng $xx’$.

– Qua $M$ vẽ một đường thẳng $yy’$ sao cho $yy’ // xx’$.

4. Giải bài 29 trang 92 SGK Toán 7 tập 1

Cho góc nhọn $xOy$ và một điểm $O’$. Vẽ một góc nhọn $x’O’y’$ với $O’x’ //Ox$ và $O’y’ // Oy$. Đo xem hai góc $xOy$ và $x’O’y’$ có bằng nhau không?

Giải pháp:

– Từ $O’$ vẽ $O’x’ //Ox$.

– Từ $O’$ Vẽ $O’y’ //Oy$ sao cho góc (widehat{x’O’y’}) là nhọn. Ta có hai trường hợp sau:

giaibaisgk.com 25

Đo hai góc (widehat{xO’y}) và (widehat{x’O’y’}) để có (widehat{xOy}=widehat{x’O’y’}.)

5. Giải bài 30 trang 92 SGK Toán 7 tập 1

Đố vui: Hãy quan sát xem hai đường thẳng $m, n$ ở hình 20a, hai đường thẳng $p, q$ ở hình 20b có song song không? Kiểm tra lại bằng công cụ.

giaibaisgk.com 20

Giải pháp:

Theo hình, $m // n, p // q.$

Làm thế nào để kiểm tra:

Vẽ một đường tùy ý cắt $p, q$.

Đo hai góc đồng vị hoặc so le trong được tạo thành để xem chúng có bằng nhau không. Nếu hai góc bằng nhau thì hai đường thẳng $p$ và $q$ song song, nếu hai góc không bằng nhau thì hai đường thẳng $p$ và $q$ không song song.

Bài trước:

 • Giải bài 24 25 trang 91 SGK Toán 7 tập 1

Bài tiếp theo:

 • Giải bài 31 32 33 34 trang 94 sgk toán 7 tập 1

Hay nhin nhiêu hơn:

 • Các bài Toán 7 khác
 • Để học tốt vật lý lớp 7
 • Để học tốt môn Sinh học lớp 7
 • Học tốt Ngữ văn lớp 7
 • Để học tốt môn Sử lớp 7
 • Để học tốt môn Địa lý lớp 7
 • Để học tốt tiếng Anh lớp 7
 • Học tốt tiếng Anh lớp 7 thí điểm
 • Để học tốt Tin học lớp 7
 • Để học tốt môn GDCD lớp 7

Chúc các em học tốt và giải toán lớp 7 với lời giải bài 26 27 28 29 30 trang 91 92 SGK Toán 7 tập 1!

“Bài tập nào khó, đã có giabaisgk.com”

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giải bài 26 27 28 29 30 trang 91 92 sgk Toán 7 tập 1 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *