Giải bài 4.1, 4.2 trang 28 Sách bài tập Toán 8 tập 1

Rate this post

Câu 4.1 trang 28 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Mẫu số đồng dạng của ba phân số

({x trên {{x^2} – 2xy + {y^2} – {z^2}}}), ({y trên {{y^2} – 2yz + {z^2} – {x^ ) 2}}}) , ({z trên {{z^2} – 2zx + {x^2} – {y^2}}})

Giá:

(phương trình{ & {x^2} – 2xy + {y^2} – {z^2} = {trái( {x – y} phải)^2} – {z^2} = trái( {x – y ) + z} phải) trái( {x – y – z} phải) cr & {y^2} – 2yz + {z^2} – {x^2} = trái( {y – z + x} phải) trái ( {y – z – x} phải) cr & = – trái( {x – y + z} phải) trái( {x + y – z} phải) cr & {z^2} – 2xz + {x^ 2 } – {y^2} = {trái( {x – z} phải)^2} – {y^2} = trái( {x – z + y} phải) trái( {x – z – y} phải ) = trái( {x + y – z} phải) trái( {x – y – z} phải) cr} )

Xem thêm:: Giải bài 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 trang 132, 133 sgk toán 8 tập 1

MTC =(trái( {x – y + z} phải) trái( {x + y – z} phải) trái( {x – y – z} phải))

Câu 4.2 trang 28 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cho hai phân số ({1 trên {{x^2} + ax – 2}}) , ({2 trên {{x^2} + 5x + b}}). Xác định a và b biết rằng khi cùng quy về mẫu số thì chúng trở thành phân số có mẫu số chung là ({x^3} + 4{x^2} + x – 6). Viết rõ ràng hai phân số đã cho và hai phân số thu được sau khi quy đồng mẫu số ({x^3} + 4{x^2} + x – 6)

Giá:

lớp 13 14 15 16 41 42 trang 27 28 sách toán 8 tập 1 4 1515340965

Xem thêm:: Giải bài 45, 46, 47, 48, 49 trang 31, 32 SGK Toán 8 tập 2 – Giaibaitap.me

Xem thêm:: Giải bài 13, 14, 15, 16 trang 27, 28 SGK Toán 8 tập 1

Vì phép chia này là phép chia hết nên số dư phải bằng 0.

( Mũi tên phải trái ( {4 – a} phải) = 3) (1) và (2a – 8 = – 6) (2)

a = 1 thỏa mãn (1) ta có phân số ({1 trên {{x^2} + x – 2}})

lớp 13 14 15 16 41 42 trang 27 28 sách toán 8 tập 1 5 1515340965

Xem thêm:: Giải bài 45, 46, 47, 48, 49 trang 31, 32 SGK Toán 8 tập 2 – Giaibaitap.me

Xem thêm:: Giải bài 13, 14, 15, 16 trang 27, 28 SGK Toán 8 tập 1

Vì phép chia này là phép chia hết nên số dư phải bằng 0.

( Mũi tên phải trái ( {1 – b} phải) = 5) (3) và – b = − 6 (4)

Từ (4) − b = − 6 ⇒ b = 6

b = 6 thỏa mãn (3) ta được phân số ({2 trên {{x^2} + 5x + 6}})

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giải bài 4.1, 4.2 trang 28 Sách bài tập Toán 8 tập 1 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *