Giải bài 4, 5, 6, 7 trang 10 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Rate this post

Câu 4 trang 10 sgk Hóa học 11 nâng cao

NaF là chất điện li mạnh, HF là chất điện li yếu. Bằng phương pháp kiểm tra nào chúng ta có thể phân biệt chúng? Mô tả phương pháp đó?

GIÁ

Lấy hai cốc nước có cùng nồng độ dung dịch trên đặt vào bộ thí nghiệm biểu diễn tính dẫn điện của dung dịch (hình 1.1) trong SGK, nối các đầu phích điện với cùng một nguồn điện thì bóng đèn trong cốc cháy . thay vì NaF (NaF là chất điện ly mạnh); Bóng đèn mà cốc cháy yếu nhất là HF (HF là chất điện li yếu).

Câu 5 trang 10 sgk Hóa học 11 nâng cao

Tính nồng độ mol của các cation và anion trong các dung dịch sau:

a) (Ba{trái( {N{O_3}} phải)_2}) 0,10M.

c) KOH 0,010M.

GIÁ

a) (bằng{ & Ba{trái( {N{O_3}} phải)_2} đến B{a^{2 + }} + 2NO_3^ – cr & 0,1M đến 0,1M đến 0,2M cr} )

b) (bằng{ & HN{O_3} đến {H^ + } + NO_3^ – cr & 0,02M đến 0,02M đến 0,02M cr} )

c) (bằng{ & KOH với {K^ + } + O{H^ – } cr & 0,01M đến 0,01M đến 0,01M cr} )

Câu 6* trang 10 SGK Hóa 11 nâng cao

a) Chứng tỏ rằng độ điện ly có thể được tính bằng công thức sau:

(alpha = {C trên {{C_0}}})

b) Tính nồng độ mol của (C{H_3}COOH,C{H_3}CO{O^ – }) và ({H^ + }) trong dung dịch (C{H_3}COOH)0,043M, biết rằng độ âm điện li của (C{H_3}COOH) bằng 20%

GIÁ

a) Giả sử dung dịch chất điện li yếu có thể tích là V lít

Số phân tử chất tan là ({n_0}) số phân tử phân li thành n ion.

Chất điện phân (alpha = {n trên {{n_0}}} = {{n/V} trên {{n_0}/V}} = {C trên {{C_0}}})

b) (C{H_3}COOH mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover {smash{leftarrow}vphantom{_{vbox to.5ex{vss}}}$}} C{H_3}CO{O^ – } + { H^ + })

(0,043buildrel {alpha = 2% } trên longrightarrow {{0,043.2} trên {100}} = 8.{6.10^{ – 4}} đến {{0,043.2} trên {100}} = 8.{6.10 ^{ – 4) }})

(bên trái[ {C{H_3}CO{O^ – }} right] = trái[ {{H^ + }} right] = 8.{6.10^{ – 4}}) mol/lít

Độ âm điện (alpha ) của (C{H_3}COOH) sẽ thay đổi như thế nào?

a) Khi nhỏ vài giọt dung dịch HCl.

b) Trong quá trình pha loãng dung dịch.

c) Khi nhỏ thêm vài giọt dung dịch NaOH

GIÁ

Xét cân bằng (C{H_3}COOH mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover {smash{leftarrow}vphantom{_{vbox to.5ex{vss}}}}$}} {H^ + } + C{H_3} CO {O^ – })

a) Khi thêm HCl vào thì nồng độ (còn lại[ {{H^ + }} right]) tăng ( Rightarrow ) cân bằng chuyển dịch theo chiều ngược lại (2) làm (C{H_3}COOH Rightarrow ) giảm số mol ({H^ + }) và (C{H_3}COO) ít chất điện ly hơn (Rightarrow alpha ) .

b) Trong quá trình pha loãng dung dịch, các ion dương và âm càng xa nhau càng ít khả năng va chạm vào nhau để tái tạo phân tử (Rightarrow alpha) tăng lên.

Chúng ta có:(alpha = sqrt {{{{K_A}} trên C}} ) . Do đó V tăng (Mũi tên phải C = {n trên V}) giảm và ({K_A}) giữ nguyên (Mũi tên phải {{{K_A}} trên C}) tăng (Mũi tên phải alpha).

c) Khi nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào thì ion (O{H^–}) phân ly ra khỏi NaOH sẽ thu được (H^+): (H^++OH^-in H_2O) có nồng độ (H^) +) giảm (Phải) cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (1) (Phải) số mol ({H^ + }) và (C{H_3}CO{O^ – }) tăng (C{H_3}CO {O^ – }) chất điện phân (Alpha có mũi tên phải) .

giaibaitap.me

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giải bài 4, 5, 6, 7 trang 10 SGK Hóa học 11 Nâng cao , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *