Giải bài 48 49 50 51 52 53 54 55 56 trang 76 77 78 sgk Toán 7 tập 1

Rate this post

Sách hướng dẫn giải Ôn tập chương II – Hàm số và đồ thị SGK Toán 7 Tập 1. Nội dung Giải bài tập 48 49 50 51 52 53 54 55 56 trang 76 77 78 SGK toán 7 tập 1 bao gồm tổng hợp các công thức, lý thuyết, phương pháp giải các bài tập đại số trong SGK toán 7 giúp học sinh học tốt Sinh học lớp 7.

Học thuyết

1. Bài học §1. số lượng theo tỷ lệ

2. Bài §2. Một số bài toán liên quan đến đại lượng tỉ lệ thuận

3. Bài §3. Đại lượng tỉ lệ nghịch

4. Bài §4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận xiên

5. Bài §5. Constanti

6. Bài §6. mặt phẳng tọa độ

Sau đây là các bài Hướng dẫn giải bài 48 49 50 51 52 53 54 55 56 trang 76 77 78 SGK toán 7 tập 1. Các em vui lòng đọc kĩ đề trước khi giải!

tập thể dục

Giaibaisgk.com giới thiệu đến các bạn đầy đủ phương pháp Giải bài tập Đại số 7 kèm theo lời giải chi tiết bài 48 49 50 51 52 53 54 55 56 trang 76 77 78 SGK Toán 7 tập 1 ôn tập chương II – Hàm số và Đồ thị để các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết từng bài các bạn xem dưới đây:

Giải bài 48 49 50 51 52 53 54 55 56 trang 76 77 78 sgk toán 7 tập 1
Giải bài 48 49 50 51 52 53 54 55 56 trang 76 77 78 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài 48 trang 76 SGK Toán 7 tập 1

Một tấn nước biển chứa 25 kg muối. Có bao nhiêu gam muối trong 250 g nước biển đó?

Xem thêm:: Bài 24,25,26, 27,28 trang 38 SGK Toán 7 tập 2: Đa thức

Giải pháp:

$1 tấn = $1000 kg, $250 = $0,25 kg

Chúng ta có 1000 kg nước biển chứa 25 kg muối.

Vậy $1 kg nước biển chứa: $frac{25}{1000} = $0,025 kg

Vậy 250 gam nước biển chứa 6,25 gam muối.

2. Giải bài 49 trang 76 SGK Toán 7 tập 1

Hai thanh sắt và chì có cùng khối lượng. Hỏi thanh nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần, biết khối lượng riêng của thanh sắt là 7,8$ (g/$cm^3$) và của chì là 11,3$ ( g/$cm). ^3$ )?

Xem thêm:: Bài 24,25,26, 27,28 trang 38 SGK Toán 7 tập 2: Đa thức

Giải pháp:

Ta biết rằng khối lượng $m(g)$, thể tích $V$ ($cm^3$) và khối lượng riêng $D$ (g/$cm^3$) của một chất có liên hệ với nhau theo công thức: $m = VD$

Với thanh sắt ta có:

$m_S$ = $V_S$.$D_S$ = 7,8.$V_S$

Với thanh chì ta có:

trong đó $m_S$ = $m_C$ nên 7,8.$V_S$ = 11,3.$V_C$

⇔ $frac{V_S}{V_C}$ = $frac{11.3}{7.8}$ xấp xỉ $1,45

Như vậy thanh sắt có thể tích lớn hơn và lớn hơn thể tích thanh chì 1,45$.

3. Giải bài 50 trang 77 SGK Toán 7 tập 1

Anh Minh định xây một bể chứa nước với thể tích là V$. Nhưng sau đó ông muốn thay đổi kích thước so với dự kiến ​​ban đầu như sau: Cả chiều dài và chiều rộng của đáy bể đều giảm đi một nửa. Phải thay đổi chiều cao như thế nào để bể đã xây vẫn có thể tích $V$?

Xem thêm:: Bài 24,25,26, 27,28 trang 38 SGK Toán 7 tập 2: Đa thức

Giải pháp:

Gọi $a, b, c$ lần lượt là chiều dài, chiều rộng và chiều cao của bể nước ban đầu.

Ta có thể tích của bể nước là $V_t = abc$

Chiều dài, chiều rộng và chiều cao của bể sau khi thay đổi kế hoạch là:

$frac{a}{2}$, $frac{b}{2}$ và $c_s$

Khi đó thể tích của bể nước:

$V_s$ = $frac{a}{2}$ . $frac{b}{2}$ . $c_s$ = $frac{abc_s}{4}$

Thể tích của bể chứa nước không thay đổi, tức là.

$V_t = V_s abc = frac{abc_s}{4}$

$⇔ 4abc = abc_s c_s = 4c$

Vậy để thể tích không đổi thì chiều cao của bể sau khi thay đổi phải gấp 4 lần chiều cao dự kiến ​​ban đầu của bể.

4. Giải bài 51 trang 77 SGK Toán 7 tập 1

Viết tọa độ các điểm $A, B, C, D, E, F, G$ trên hình 32.

giaibaisgk.com 04

Xem thêm:: Bài 24,25,26, 27,28 trang 38 SGK Toán 7 tập 2: Đa thức

Giải pháp:

Ta có tọa độ các điểm:

$A(-2; 2); B(-4; 0); C(1; 0)$;

$D(2; 4); E(3; -2); F(0; -2); G(-3; -2)$

5. Giải bài 52 trang 77 SGK Toán 7 tập 1

Trên mặt phẳng tọa độ, vẽ tam giác $ABC$ với các đỉnh $A(3; 5), B(3; -1), C(-5; -1)$. Tam giác $ABC$ là tam giác gì?

Xem thêm:: Bài 24,25,26, 27,28 trang 38 SGK Toán 7 tập 2: Đa thức

Giải pháp:

giaibaisgk.com 06 Tam giác $ABC$ là tam giác vuông tại $B$.

6. Giải bài 53 trang 77 SGK Toán 7 tập 1

Một người đi xe đạp đi 140km$ từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Vĩnh Long với tốc độ 35km/h$. Vẽ đồ thị chuyển động trên trong hệ tọa độ $Oxy$ (với một đơn vị trên trục hoành biểu thị một giờ và một đơn vị trên trục tung biểu thị hai mươi km).

Xem thêm:: Bài 24,25,26, 27,28 trang 38 SGK Toán 7 tập 2: Đa thức

Giải pháp:

Chúng ta có quãng đường đi được và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

Ta có công thức: $S = 35.t$

Với $t = 1 ⇒ S= 35$ ta có $A(1;35)$ trong đồ thị.

Với $S = 140$ ⇒ (Phải t = {{140} trên {35}} = 4), chúng ta có $B (4;140)$ trong đồ thị.

Ta lấy đồ thị chuyển động là đoạn thẳng OB như hình vẽ.

giaibaisgk.com 07

7. Giải bài 54 trang 77 SGK Toán 7 tập 1

Vẽ đồ thị hàm số trong cùng một hệ trục tọa độ:

a) $y = -x$; b) $y = frac{1}{2}x$;

c) $y = -frac{1}{2}x$

Xem thêm:: Bài 24,25,26, 27,28 trang 38 SGK Toán 7 tập 2: Đa thức

Giải pháp:

Một) $y = -x$

Cho $x = 1$ lấy $y = -1 ⇒ A(1;-1)$ thuộc đồ thị.

b) (y = {1 trên 2}x)

Cho $x = 2$ lấy $y = 1 ⇒ B (2,1)$ trong đồ thị.

c) (y = – {1 trên 2}x)

Cho $x = 2$ thì $y =-1 ⇒ C(2;-1)$ thuộc đồ thị.

Đồ thị:

giaibaisgk.com 08

8. Giải bài 55 trang 77 SGK Toán 7 tập 1

Điểm nào sau đây không thuộc đồ thị hàm số $y = 3x – 1$

Xem thêm: : Luyện tập Chọn Bài 59 60 61 62 63 64 Trang 31 SGK Toán 7 Tập 1

$A(-frac{1}{3}; 0); B(frac{1}{3}; 0); C(0; 1); D(0; -1)$ ?

Xem thêm:: Bài 24,25,26, 27,28 trang 38 SGK Toán 7 tập 2: Đa thức

Giải pháp:

Hàm: $y = 3x -1$

– Với (Trái( { – {1 trên 3};0} phải)) thì (y = 3.left( { – {1 trên 3}} phải) – 1 = – 1 – 1 => y = – 2 trong 0) nên điểm A không thuộc đồ thị hàm số.

– Với (Bleft( {{1 over 3};0} right)) thì (y = 3.left( {{1 over 3}} right) – 1 = 1 – 1 = 0) nên điểm B thuộc số chức năng của biểu đồ.

– Với $C(0 ;1)$ thì $y = 3.0 – 1 = -1 ≠ 1$ nên điểm $C$ không thuộc đồ thị của hàm số.

– Với $D(0 ;-1)$ thì $y = 3.0 – 1 = -1$ nên điểm $D$ thuộc đồ thị của hàm số.

Vậy (Left( {{1 over 3};0} right);Dleft( {0; – 1} right)) thuộc đồ thị hàm số $y = 3x – 1$.

9. Chọn bài 56 trang 78 SGK Toán 7 tập 1

Đố: Xem hình 33, hỏi mới biết:

a) Cân nặng bình thường của một đứa trẻ tròn 5 đô la (60 đô la mỗi tháng), suy dinh dưỡng vừa phải, suy dinh dưỡng nặng và suy dinh dưỡng nặng là bao nhiêu?

b) Trẻ 24 tháng tuổi nặng 9,5 kg là bình thường, suy dinh dưỡng vừa, suy dinh dưỡng nặng hay suy dinh dưỡng nặng?

giaibaisgk.com 09

Xem thêm:: Bài 24,25,26, 27,28 trang 38 SGK Toán 7 tập 2: Đa thức

Giải pháp:

Nhìn vào đồ thị ta thấy:

Một) Trẻ em tròn 5 đô la cân nặng:

19kg là bình thường.

$14$ kg bị suy dinh dưỡng vừa phải.

12$ kg bị suy dinh dưỡng nặng.

10 kg là rất suy dinh dưỡng.

b) Bé 24 tháng nặng 9,5kg là suy dinh dưỡng mức độ vừa.

Bài trước:

 • Trả lời câu hỏi Ôn tập 1 2 3 4 trang 76 SGK Toán 7 tập 1

Hay nhin nhiêu hơn:

 • Các bài Toán 7 khác
 • Để học tốt vật lý lớp 7
 • Để học tốt môn Sinh học lớp 7
 • Học tốt Ngữ văn lớp 7
 • Để học tốt môn Sử lớp 7
 • Học tốt môn Địa lý lớp 7
 • Để học tốt tiếng Anh lớp 7
 • Học tốt tiếng Anh lớp 7 thí điểm
 • Để học tốt Tin học lớp 7
 • Để học tốt môn GDCD lớp 7

Chúc các bạn học tốt và giải toán lớp 7 với lời giải bài 48 49 50 51 52 53 54 55 56 trang 76 77 78 sgk toán 7 tập 1!

“Bài tập nào khó, đã có giabaisgk.com”

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giải bài 48 49 50 51 52 53 54 55 56 trang 76 77 78 sgk Toán 7 tập 1 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *