Giải Bài 54 55 56 57 58 59 60 Trang 103 104 Sgk Toán 7 Tập 1

Rate this post

NỘI DUNG

 • Học thuyết
 • tập thể dục
  • 1. Giải bài 54 trang 103 SGK Toán 7 tập 1
  • 2. Giải bài 55 trang 103 SGK Toán 7 tập 1
  • 3. Giải bài 56 trang 104 SGK Toán 7 tập 1
  • 4. Giải bài 57 trang 104 SGK Toán 7 tập 1
  • 5. Giải bài 58 trang 104 SGK Toán 7 tập 1
  • 6. Chọn bài 59 trang 104 SGK Toán 7 tập 1
  • 7. Giải bài 60 trang 104 SGK Toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải Ôn tập chương I – Đường vuông góc. Các đường thẳng song song, SGK toán 7 tập một. Nội dung giải bài 54 55 56 57 58 59 60 trang 103 104 SGK Toán 7 tập 1 bao gồm tổng hợp các công thức, lý thuyết và phương pháp giải các bài tập phần Hình học trong SGK Toán 7 giúp học sinh học tốt môn Toán lớp 7.

Học thuyết

1. Bài học §1. Hai góc đối đỉnh

2. Bài §2. Hai đường thẳng vuông góc

3. Bài §3. Góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

4. Bài §4. Hai đường thẳng song song

5. Bài §5. Tiên đề Ơclit về đường thẳng song song

7. Bài §7. định lý

Sau đây là các bài Hướng dẫn giải bài 54 55 56 57 58 59 60 trang 103 104 SGK Toán 7 tập 1. Các em hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

tập thể dục

Giaibaisgk.com giới thiệu đến các bạn toàn bộ phương pháp Giải bài tập phần Hình học 7 kèm lời giải chi tiết bài 54 55 56 57 58 59 60 trang 103 104 SGK Toán 7 tập 1 Ôn tập Chương I – Góc của đoạn thẳng vuông góc. Các đường thẳng song song để bạn tham khảo. Nội dung chi tiết từng bài các bạn xem dưới đây:

Giải bài 54 55 56 57 58 59 60 trang 103 104 sgk toán 7 tập 1
Giải bài 54 55 56 57 58 59 60 trang 103 104 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài 54 trang 103 SGK Toán 7 tập 1

Trong hình 37 có năm cặp đường thẳng vuông góc và bốn cặp đường thẳng song song. Quan sát và ghi tên các cặp vạch đó rồi kiểm tra bằng eke.

Giaibaisgk.com 17/6. 11

Giải pháp:

Quan sát hình 37, ta có các cặp đường thẳng vuông góc và song song như sau:

Giaibaisgk.com 23/6. 11

$d_1$ $perp$ $d_8$, $d_3$ $perp$ $d_4$,

$d_3$ $perp$ $d_7$, $d_1$ $perp$ $d_2$,

$d_3$ $perp$ $d_5$

– Bốn cặp đường thẳng song song là:

$d_2$ // $d_8$, $d_4$ // $d_5$,

$d_4$ // $d_7$, $d_5$ // $d_7$.

2. Giải bài 55 trang 103 SGK Toán 7 tập 1

Vẽ lại hình 38 rồi vẽ tiếp:

a) Đường thẳng vuông góc với $d$ đi qua $M$, đi qua $N.$

Giải pháp:

Một) Đường thẳng $d’$ đi qua $M$ và vuông góc với $d$, đường thẳng $d”$ đi qua $N$ và vuông góc với $d$.

b) Đường thẳng $e’$ đi qua $M$ và song song với $e$, đường thẳng $e”$ đi qua $N$ và song song với $e$.

Giaibaisgk.com 24/6. 11

3. Giải bài 56 trang 104 SGK Toán 7 tập 1

Cho đoạn thẳng $AB$ dài $28 mm$. Vẽ đường trung trực của đường thẳng đó.

Giải pháp:

tôi biết điều đó Đường thẳng vuông góc có trung điểm của một đoạn thẳng gọi là đường trung trực của đoạn thẳng đó. Vì vậy, chúng ta có thể vẽ như thế này:

– Xác định trung điểm $I$ của đoạn thẳng $AB$ bằng cách đặt cạnh thước dọc theo đoạn thẳng $AB$ sao cho $AB = 28mm$.

– Lấy điểm $I$ trên đoạn $AB$ sao cho $IA = IB = 14mm$.

– Vẽ đường thẳng $d$ đi qua $I$ và vuông góc với $AB$. Đường thẳng $d$ là đường trung trực của đường thẳng $AB$.

Giaibaisgk.com 25/6. 11

4. Giải bài 57 trang 104 SGK Toán 7 tập 1

Cho hình 39 $(a // b)$, hãy tính số đo $x$ của góc $O$.

Giaibaisgk.com 19/6. 11

Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng song song với $a$ đi qua điểm $O$.

Giải pháp:

Giaibaisgk.com 26/6. 11

Qua $O$ vẽ $c // ac // b$ (vì nó song song với a)

Ta có mũ rộng $a // c{A_1} = mũ rộng{O_1}$ (hai góc so le trong)

Vậy $widehat{O_1}$ = $38^0$

Ta lại có $b // c ⇒ mũ rộng{O_2} + mũ rộng{B_1} = 180^0$ (hai góc trong cùng một phía)

⇒ $widehat{O_2} = 180^0 – width{B_1} = 180^0 – 132^0 = $48^0

Sau đó:

$x = widecap{O_1} + widecap{O_2} = 38^0 + 48^0 = $86^0

Vậy số đo $x$ của góc $O$ là $86^0$

5. Giải bài 58 trang 104 SGK Toán 7 tập 1

Tính số đo $x$ trong Hình 40. Giải thích tại sao lại tính số đo này?

Giaibaisgk.com 20/6. 11

Giải pháp:

Chúng ta có $left.begin{matrix} a perp c \b perp c end{matrix}right}$

$⇒ a // b$ (hai đường thẳng vuông góc với đường thẳng thứ ba)

Vậy $widehat{A_1}$ + $widehat{B_1}$ = $180^0$ (hai góc trong cùng phía)

⇒ $widehat{B_1}$ = $180^0$ – $widehat{A_1}$ = $180^0$ – $115^0$ = $65^0$

Vậy số đo của $x$ trong hình 40 là $65^0$.

6. Chọn bài 59 trang 104 SGK Toán 7 tập 1

Hình 41 cho thấy $d // d’ // d”$ và hai góc $60^0$, $110^0$. Tính các góc $widehat{E_1}$, $widehat{G_2}$, $widehat{G_3}$, $widehat{D_4}$, $widehat{A_5}$, $widehat{B_6}$.

Giaibaisgk.com 21/6. 11

Giải pháp:

– Tính $widehat{E_1}$: Ta có: $d’ // d” (gt)$

⇒ $widehat{C_1}$ = $widehat{E_1}$ (hai góc trong so le nhau)

Mà $widehat{C_1}$ = $60^0$ (gt)

Vậy $widehat{E_1}$ = $60^0$

-Tài khoản $widehat{G_2}$: Ta có: $d’ // d”$

⇒ $widehat{G_2}$ = $widehat{D_1}$ (hai góc đồng vị)

Mà $widehat{D_1}$ = $110^0$

Vậy $widehat{G_2}$ = $110^0$

– Tính $widehat{G_3}$: Ta có:

$widehat{G_2}$ + $widehat{G_3}$ = $180^0$ (hai góc bù nhau)

⇒ $widehat{G_3}$ = $180^0$ – $widehat{G_2}$ = $180^0$ – $110^0$ = $70^0$

– Tính $widehat{D_4}$: Ta có:

$widehat{D_4}$ = $widehat{D_1}$ (hai góc đối đỉnh)

⇒ $widehat{D_4}$ = $110^0$

– Tính $widehat{A_5}$: Ta có: $d // d”$

⇒ $widehat{A_5}$ = $widehat{E_1}$ (hai góc đồng vị)

⇒ $widehat{A_5}$ = $60^0$

– Tính $widehat{B_6}$: Ta có: $d // d”$

⇒ $widehat{B_6}$ = $widehat{G_3}$ (hai góc đồng vị)

⇒ $widehat{B_6}$ = $70^0$

7. Giải bài 60 trang 104 SGK Toán 7 tập 1

Phát biểu các định lý được biểu thị bằng các hình dưới đây rồi viết giả thuyết và kết luận của mỗi định lý (xem 5).

Giaibaisgk.com 22/6. 11

Giải pháp:

Một) Nếu hai đường thẳng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song.

b) Nếu hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song.

Bài trước:

 • Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 102 103 SGK toán 7 tập 1

Hay nhin nhiêu hơn:

 • Các bài Toán 7 khác
 • Để học tốt môn vật lý lớp 7
 • Để học tốt môn Sinh học lớp 7
 • Học tốt Ngữ văn lớp 7
 • Để học tốt môn Sử lớp 7
 • Để học tốt môn Địa lý lớp 7
 • Để học tốt tiếng Anh lớp 7
 • Học tốt tiếng Anh lớp 7 thí điểm
 • Để học tốt Tin học lớp 7
 • Để học tốt môn GDCD lớp 7

Chúc các bạn học tốt và giải bài tập toán lớp 7 với lời giải bài 54 55 56 57 58 59 60 trang 103 104 SGK Toán 7 tập 1!

“Bài tập nào khó, đã có giabaisgk.com”

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giải Bài 54 55 56 57 58 59 60 Trang 103 104 Sgk Toán 7 Tập 1 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *