Giải bài 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 189, 190 Sách giáo khoa Vật lí 11

Rate this post

Bài 7 trang 189 SGK Vật Lý 11

Xét một thấu kính hội tụ. Trên trục chính lấy các điểm I và I’ sao cho OI = @OF, OI’ = 2OF’ (Hình 29.17). Vẽ ảnh của vật AB và nhận xét đặc điểm của ảnh trong mỗi trường hợp sau:

– Vật thật nằm ngoài đoạn OI.

– Cái thật trong tôi.

– Đối tượng thực trong phân khúc FI.

– Vật thật trong đoạn OF.

Hướng dẫn giải:

– Vật thật ở I: ảnh thật, ngược chiều vật, bằng vật.

– Vật thật trong FI: ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật.

– Vật thật trong OF: ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.

Bài 8 trang 189 SGK Vật Lý 11

Người ta dùng một thấu kính hội tụ có độ tụ 1 dp để thu được ảnh của Mặt Trăng.

a) Vẽ hình.

b) Tính đường kính của hình. Gọi góc nhìn của Mặt Trăng là 33′. Lấy 1′ ≈ 3.10-4 rad.

Hướng dẫn giải:

a) (Hình 8)

b) A’B’ ≈ fα ≈ 100.33.3.10-4 ≈ 0,99cm ≈ 1cm.

Bài 9 trang 189 SGK Vật Lý 11

Vật sáng AB đặt song song với màn và cách màn một khoảng cố định a. Một thấu kính hội tụ có trục chính đi qua điểm A và vuông góc với màn, được dịch chuyển giữa vật và màn.

a) Người ta thấy có một vị trí đặt thấu kính cho ảnh rõ nét của vật trên màn, ảnh lớn hơn vật. Chứng tỏ giữa vật và màn có một thấu kính thứ hai đặt ở vị trí cách vật và màn cũng cho ảnh rõ nét của vật trên màn.

b) Gọi l là khoảng cách giữa hai vị trí trên của thấu kính. Lập công thức tính tiêu cự của thấu kính f theo a và l. Nêu phương pháp đo tiêu cự của thấu kính hội tụ.

Hướng dẫn giải:

lớp 7 8 9 10 11 12 trang 189 190 sgk 11 3 1516298374

b) f = (frac{a^{2}-l^{2}}{4a})

Đo a và l, tính f.

Bài 10 trang 190 SGK Vật Lý 11

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20 cm. Vật sáng AB đặt trước thấu kính cho ảnh A’B’. Tìm vị trí của vật biết khoảng cách giữa vật và ảnh là:

a) 125cm

b) 45 cm.

Hướng dẫn giải:

Khoảng cách vật-ảnh AA’ = |d + d’|

a) d + d’ = ± 125 ta có:

d1 = 100cm; d2 = 25cm; d3 ≈ 17,54 cm.

b) d + d’ = ± 45; ta có: d = 15 cm.

Bài 11 trang 190 SGK Vật Lý 11

Một thấu kính phân kỳ có độ tụ – 5dp.

a) Tính tiêu cự của thấu kính.

b) Nếu vật cách kính 30 cm thì ảnh hiện ở đâu và có độ phóng đại bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

a) f = (frac{1}{D}) = – 0,20m = -20 cm.

b) d’ = (frac{df}{d = f}= frac{30(-20)}{50}) = -12 cm

k = – (frac{d’}{d}= frac{2}{5}).

Bài 12 trang 190 SGK Vật Lý 11

Trên hình 29.18, xy là trục chính của thấu kính L, A là điểm thật, A’ là ảnh của A tạo bởi thấu kính.

Trong mỗi trường hợp, hãy xác định:

a) A’ là hình chữ nhật hoặc ảnh ảo.

b) Loại thấu kính.

c) Tiêu điểm chính (có hình vẽ).

Hướng dẫn giải:

a) 1; 2: ảnh ảo;

b) 1 thấu kính hội tụ; 2: thấu kính phân kỳ.

c) 1 và 2:

+ Nối AA’ để tìm O.

+ Vẽ thấu kính. Dùng tia AI song song với xy để tìm F’ và F.

giaibaitap.me

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giải bài 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 189, 190 Sách giáo khoa Vật lí 11 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *