Giải bài 88, 89, 90, 91 trang 90, 91 Sách bài tập Toán 8 tập 1

Rate this post

Câu 88 trang 90 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cho tam giác ABC. Về phía ngoài tam giác vẽ các tam giác vuông tại A, ABD, ACE. Vẽ hình bình hành ADIE. Kiểm chứng:

Một. IA = BC; b. IA ⊥ BC.

Giá:

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 71 trang 89 90 91 sách toán 8 tập 1 19 1515343063

Một. (mũ rộng {BAC} + mũ rộng {BAD} + mũ rộng {DAE} + mũ rộng {EAC} = {360^0})

(chiều rộng {BAD} = {90^0}, chiều rộng {EAC} = {90^0}(gt))

AE // ĐI (gt)

⇒ (mũ rộng {ADI} + mũ rộng {DAE} = {180^0}) (hai góc trong cùng phía) (2)

Từ (1) và (2) suy ra:

Xét ∆ ABC và ∆ DAI có:

AB = AD (gt)

(mũ rộng {BAC} = mũ rộng {ADI}) (chứng minh ở trên)

AC = DI (vì cùng là AE)

Do đó: ABC = DAI (cgc) IA = BC

Gọi H là giao điểm của IA và BC.

Ta có: ({widehat A_1} + widehat {BAD} + {widehat A_2} = {180^0}) (tương tự)

mà (widehat {BAD} = {90^0}(gt) Right {widehat A_1} + {widehat A_2} = {90^0}) (4)

Từ (3) và (4) suy ra: ({widehat B_1} = {widehat A_2} = {90^0})

Trên ∆ AHB ta có: (widehat {AHB} + widehat {{B_1}} + {widehat A_2} = {180^0})

Kết luận (widehat {AHB} = {90^0} Rightarrow AH bot BC) hay IA ⊥ BC

Câu 89 trang 91 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Dựng hình bình hành ABCD biết:

Giá:

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 71 trang 89 90 91 sách toán 8 tập 1 20 1515343063

Làm thế nào để xây dựng:

Dựng ABD có AB = 2cm, (rộng A = {110^0}), AD = 3cm

– Dựng tia Bx // AD

– Dựng tia Hai // AB cắt Bx tại C

Ta phải dựng hình bình hành ABCD

Chứng minh: AB // CD, AD // BC nên tứ giác ABCD là hình bình hành.

Ta có AB = 2cm, (rộng A = {110^0}), AD = 3cm. Vấn đề có một giải pháp.

b.

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 71 trang 89 90 91 sách toán 8 tập 1 21 1515343063

Làm thế nào để xây dựng:

– Dựng ∆ OBC có OC = 2cm, OB = 2,5cm , (rộng O = {50^0})

– Trên tia đối OC lấy điểm A sao cho OA = OC = 2cm

– Trong bán kính đối diện OB ta lấy điểm D sao cho AD = OB = 2,5cm

Nối AB, BC, CD, AD ta được hình bình hành ABCD

Chứng minh: Tứ giác ABCD có OA = OC, OB = OD nên là hình bình hành do có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm.

Có AC = 4cm, BD = 5cm, (rộng {BOC} = {50^0})

Vấn đề có một giải pháp.

Câu 90 trang 91 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cho ba điểm A, B, C trên tờ giấy hình vuông (h.12). Vẽ điểm M thứ tư sao cho A, B, C, M là bốn đỉnh của hình bình hành

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 71 trang 89 90 91 sách toán 8 tập 1 22 1515343063

Giá:

lớp 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 71 trang 89 90 91 sách toán 8 tập 1 23 1515343063

– Nếu hình bình hành có đường chéo AC vì AB là đường chéo của hình vuông có cạnh là hai hình vuông, (C{M_1}) là đường chéo của hình vuông có cạnh là hai hình vuông và A, ({M_1}) nằm trong nửa hình vuông BC ta có hình bình hành (ABC{M_1}) .

– Nếu hình bình hành lấy đường chéo BC thì điểm A cách điểm C ba ô vuông, điểm B cách ({M_2}) ba ô vuông và C, ({M_2}) cũng nằm trong nửa mặt phẳng của cạnh AB, ta có hình bình hành (AB{M_2 }C)

– Nếu hình bình hành nhận đường chéo AB thì điểm ({M_3}) cách điểm B, ({M_3}) ba ô vuông và A nằm trên cùng một nửa đường bờ BC thì ta có hình bình hành (ACB{ M_3}).

Câu 91 trang 91 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cho tam giác ABC. Dựng đường thẳng song song với BC cắt cạnh AB tại E, cắt cạnh AC tại F sao cho BE = AF.

Giá:

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 71 trang 89 90 91 sách toán 8 tập 1 24 1515343063

Làm thế nào để xây dựng:

– Dựng phân giác AD

– Qua D vẽ đường thẳng song song với AB cắt AC tại F.

– Qua F kẻ đường thẳng song song với BC và cắt AB tại E.

Ta có điểm E, F để dựng.

Xác thực: DF // AB

(Phải {dehat A_1} = {Widehat D_1}) (lắc lư)

({widehat A_1} = {widehat A_2}) (gt)

Vì vậy: ({dehat D_1} = {dehat A_2})

⇒ ∆ AFD có trọng số là F

⇒ AF = DF (1)

DF // AB hoặc DF // EU

EF // BC hoặc EF // ED

Tứ giác BDFE là hình bình hành BE = DF (2)

Từ (1) và (2) rút ra kết luận: AF = BE

giaibaitap.me

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giải bài 88, 89, 90, 91 trang 90, 91 Sách bài tập Toán 8 tập 1 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *