Giải bài 91 92 93 94 95 trang 45 sgk Toán 7 tập 1

Rate this post

Bài thực hành §12. Số thực, chương I – Số hữu tỉ. Số thực SGK toán 7 tập một. Nội dung phần Giải bài tập 91 92 93 94 95 trang 45 SGK Toán 7 Tập 1 bao gồm tổng hợp các công thức, lý thuyết, phương pháp giải các bài tập đại số trong sách giáo khoa Toán giúp các em học sinh học tốt môn Toán lớp 7.

Học thuyết

1. Số thực

Số hữu tỉ và số vô tỉ gọi chung là số thực.

Tập hợp các số được đánh dấu bằng R.

So sánh các số thực: Với hai số thực bất kỳ x, y ta luôn có thể so sánh: hoặc x y hoặc x = y.

Khi chúng ta so sánh các phép tính của mình với các số thực, chúng ta thường làm việc trên các xấp xỉ hữu tỷ của chúng với độ chính xác cụ thể.

2. Trục số thực

Tập hợp các số thực mới chỉ lấp đầy dòng số.

Mỗi số thực được biểu diễn bằng một điểm trên trục số.

Chú ý: Trong tập hợp các số thực cũng có các phép toán có tính chất tương tự như trong tập hợp các số hữu tỉ.

3. Ví dụ minh họa

Trước khi bước vào Giải bài 91 92 93 94 95 trang 45 sgk toán 7 tập 1, chúng ta cùng tìm hiểu các ví dụ điển hình sau:

Ví dụ 1:

So sánh các số thực:

Một. 3.737373… và 3.767676…

b. -0,1845 và -0,184184

c. 7.315315…và 7.325316

Giải pháp:

b. -0,184184 > -0,1845

c. 7.315315

Ví dụ 2:

Tính toán một cách hợp lý

Một. (A = ( – 87,5) – trái{ {( + 87,5) + {rm{[}}3,8 + ( – 0,8){rm{]}}} Phải})

b. (B = trái[ {9,5 + ( – 13)} right] + trái[ {( – 5) + 8,5} right])

c. (C = ( – 5,85) + trái{ {trái[ {41,3 + ( – 5)} right] + 0,85} phải})

Giải pháp:

c. (bắt đầu{array}{l}C = ( – 5,85) + 41,3 + ( – 5) + 0,85\ = trái[ {( – 5,85) + 0,85} right] + ( – 5) + 41.3\ = trái[ {( – 5) + ( – 5)} right] + 41.3\ = ( – 10) + 41.3 = 31.3 kết thúc{mảng})

Ví dụ 3:

So sánh các số thực:

Một. 0,123 và 0, (123).

b. 0,(01) và 0,010010001.

Giải pháp:

Một. Vì 0.(123) = 0,123123

Vậy 0, (123) > 0,123…

b. Vì 0, (01) = 0,010101…

Vậy 0,(01) > 0,010010001

Ví dụ 4:

Sắp xếp các số thực sau theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất:

( – 3; – 1.7;sqrt 5 ;0;pi ;5frac{3}{6};frac{{22}}{7})

Giải pháp:

(5frac{3}{6} > frac{{22}}{7} > pi > sqrt 5 > 0 > – 1.7 > – 3).

Ví dụ 5:

Tìm hiểu những gì tôi biết:

Một. ({x^2} = 49)

b. ({(x – 1)^2} = 1frac{9}{{16}})

Giải pháp:

Một. ({x^2} = 49 Mũi tên phải {x^2} = {7^2} Mũi tên phải x = – 7;7)

b. (start{array}{l}{(x – 1)^2} = 1frac{9}{{16}} Mũi tên phải {(x – 1)^2} = frac{{25}}{{16}} = {trái( {frac{5}{4}} phải)^2}\ Mũi tên phải x – 1 = frac{5}{4};x – 1 = – frac{5}{4}\ Mũi tên phải x = frac{9 }{4};x = – frac{1}{4}end{array}).

Ví dụ 6:

So sánh (sqrt {37} – sqrt {14} ) và (6 – sqrt {15} )

Giải pháp:

Ta có (sqrt {37} > sqrt {36} = 6)

(sqrt {14}

Do đó (sqrt {37} – sqrt {14} > sqrt {36} – sqrt {15} )

Vì vậy (sqrt {37} – sqrt {14} > 6 – sqrt {15} ).

Sau đây là hướng dẫn Giải bài 91 92 93 94 95 trang 45 sgk toán 7 tập 1. Các em đọc kĩ đề trước khi giải nhé!

LUYỆN TẬP

Giaibaisgk.com giới thiệu đến các bạn phương pháp giải bài tập Đại số 7 đầy đủ có lời giải chi tiết bài 91 92 93 94 95 trang 45 sgk toán 7 tập 1 bài §12. Số thực trong chương I – Số hữu tỉ. Con số thực để bạn tham khảo. Nội dung chi tiết từng bài các bạn xem dưới đây:

Giải bài 91 92 93 94 95 trang 45 sgk toán 7 tập 1
Giải bài 91 92 93 94 95 trang 45 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài 91 trang 45 SGK Toán 7 tập 1

Điền số thích hợp vào ô trống:

a) -3,02 -7,513

c) – $0,4 vuông $854

Giải pháp:

a) -3,02 Đầu tiên

b) -7,58 > -7.513

c) – 0,49854

d) -1,90765

Lưu ý: Các số cần điền được tô đậm và gạch chân

2. Giải bài 92 trang 45 SGK Toán 7 tập 1

Sắp xếp các số thực:

-3,2 đô la; Đầu tiên; -frac{1}{2}; 7,4; 0; -1,5 đô la

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Theo thứ tự từ nhỏ nhất đến lớn nhất trong tổng số giá trị tuyệt đối của chúng.

Giải pháp:

Một) Theo thứ tự từ nhỏ nhất đến lớn nhất:

-3,2 đô la; -1,5; -frac{1}{2}; 0; Đầu tiên; 7,4 đô la

b) Theo thứ tự từ giá trị tuyệt đối nhỏ nhất đến giá trị lớn nhất của chúng

$0; -frac{1}{2}; Đầu tiên; -1,5; -3,2; 7,4 đô la

3. Giải bài 93 trang 45 SGK Toán 7 tập 1

Tìm $x$ di :

a) 3,2 đô la. x + (-1,2) . x + 2,7 = – 4,9 đô la

b) $( -5,6 ) . x + 2,9. x – 3,86 = – 9,8 đô la

Giải pháp:

Một) 3,2 đô la. x + (-1,2) . x + 2,7 = – 4,9 đô la

$⇔ 2x = – $4,9 – $2,7 $⇔ 2x = – $7,6

$⇒ x= -$3,8

b) $(-5,6). x + 2,9. x – 3,86 = – 9,8 đô la

$⇔ -2,7x = – 9,8 + $3,86

$⇔ -2,7x = -$5,94 $⇒ x = $2,2

4. Giải bài 94 trang 45 SGK Toán 7 tập 1

Tìm kiếm các nhóm:

a) Q$cap$I ; b) R $cap$ I

Giải pháp:

Chúng ta có:

Một) $Q nắp I = varnothing$

b) $R giới hạn I = I$

5. Giải bài 95 trang 45 sgk toán 7 tập 1

Tính giá trị của biểu thức:

A = -5,13 : (5$frac{5}{28}$ – 1$frac{8}{9}$1,25 + 1$frac{16}{63}$)

B = (3$frac{1}{3}$1,9 + 19,5 : 4$frac{1}{3}$) . ($frac{62}{75}$ – $frac{4}{25}$)

Giải pháp:

một = -$5,13: $($frac{145}{28}$ – $frac{17}{9}$1,25 + $frac{79}{63}$)

= -$5,13: $($frac{145}{28}$ – $frac{21.25}{9}1,25$ + $frac{79}{63}$)

= $-5,13 :$ $frac{57}{14}$ = -$frac{513}{100}$: $frac{57}{14}$

= -$frac{513}{100}$ . $frac{14}{57}$

= -$frac{57 . 9}{100}$. $frac{2. 7}{57}$

= -$frac{9}{50} . $7 = -$frac{63}{50}$$= -$1,26

B = ($frac{10}{3}$ . $frac{19}{10}$ +$frac{195}{10}$ .$frac{3}{13}$)($frac{62 – 4. 3 .${75})

= ($frac{19}{3}$ + $frac{195 . 3}{10 . 13}$)$frac{50}{75}$

= $frac{19 . 50}{3. 75}$ + $frac{195 . 3. 50}{10. 13. 75} đô la

= $frac{19 . 2. 25}{3. 3. 25}$ + $frac{195 . 3. 2. 25}{2. 5.13. 3. 25} đô la

= $frac{38}{9}$ + $frac{39}{13}$ = $frac{38}{9} + 3$ = $frac{65}{9}$

Bài trước:

 • Giải bài 87 88 89 90 trang 44 45 sgk toán 7 tập 1

bưu kiện khác:

 • Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 46 sgk toán 7 tập 1

Hay nhin nhiêu hơn:

 • Các bài Toán 7 khác
 • Để học tốt vật lý lớp 7
 • Để học tốt môn Sinh học lớp 7
 • Học tốt Ngữ Văn lớp 7
 • Để học tốt môn Sử lớp 7
 • Để học tốt môn Địa lý lớp 7
 • Để học tốt tiếng Anh lớp 7
 • Học tốt tiếng Anh lớp 7 thí điểm
 • Để học tốt Tin học lớp 7
 • Để học tốt môn GDCD lớp 7

Chúc các bạn học tốt và giải bài tập toán lớp 7 với lời giải bài 91 92 93 94 95 trang 45 sgk toán 7 tập 1!

“Bài tập nào khó, đã có giabaisgk.com”

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giải bài 91 92 93 94 95 trang 45 sgk Toán 7 tập 1 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *