Giải Bài Tập Hóa Học 10 – Bài 2: Hạt nhân nguyên tử

Rate this post

Xem tất cả tài liệu Lớp 10: đây

Xem thêm sách tham khảo liên quan:

 • Sách giáo khoa hóa học lớp 10
 • Bài giải hóa học lớp 10
 • sách giáo khoa hóa học lớp 10
 • Giải Hóa học nâng cao lớp 10
 • Sách giáo khoa Hóa học lớp 10 nâng cao
 • Sổ Tay Hóa Học Lớp 10
 • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 10 Nâng Cao

Giải bài tập Hóa học 10 – Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị giúp học sinh giải bài tập, cung cấp cho các em hệ thống kiến ​​thức, hình thành thói quen học tập và làm việc khoa học, làm cơ sở cho việc phát triển các kỹ năng nhận thức và hành động:

Bài 1 (trang 13 sgk Hóa học 10): Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng đặc điểm:

A. Số khối.

B. Số nơtron.

C. Số proton.

D. Số nơtron và số proton.

Chọn câu trả lời đúng.

Câu trả lời đúng là c.

Xem thêm các bài giải Hóa học 10 Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị

Bài 2 (trang 13 sgk Hóa học 10): Kí hiệu nguyên tử diễn tả đầy đủ đặc điểm của nguyên tử một nguyên tố hóa học vì nó thể hiện:

A. Số khối.

B. Số hiệu nguyên tử Z .

C. Khối lượng nguyên tử của nguyên tử.

D. Số khối A và số hiệu nguyên tử Z.

Chọn câu trả lời đúng.

Câu trả lời:

Xem thêm các bài giải Hóa học 10 Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị

Bài 3 (trang 14 sgk Hóa học 10): Nguyên tố cacbon có hai đồng vị: Bài Tập Hóa Học Lớp 10 | Bài 3 Giải Lớp 10 Trang 14 SGK Hóa 10 2 chiếm 98,89% và Bài Tập Hóa Học Lớp 10 | Bài 3 Giải Lớp 10 Trang 14 SGK Hóa 10 3 chiếm 1,11%

Nguyên tử khối trung bình của cacbon là:

a) 12500.

b) 12011.

c) 12,022.

d) 12055.

Chọn câu trả lời đúng.

Câu trả lời:

Xem thêm các bài giải Hóa học 10 Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị

Bài 4 (trang 14 sgk Hóa học 10): Xác định điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron và nguyên tử khối của nguyên tử các nguyên tố sau:

Bài Tập Hóa Học Lớp 10 | Bài giải Lớp 10 Bài 4 Trang 14 Văn hoa 10

Câu trả lời:

Bài Tập Hóa Học Lớp 10 | Bài giải lớp 10 Bài 4 Trang 14 SGK Hóa 10 1

Xem thêm các bài giải Hóa học 10 Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị

Bài 5 (trang 14 sgk Hóa học 10): Đồng có hai đồng vị ổn định Bài Tập Hóa Học Lớp 10 | Bài giải Lớp 10 Bài 5 Trang 14 SGK 10Bài Tập Hóa Học Lớp 10 | Bài giải Lớp 10 Bài 5 Trang 14 SGK Hóa 10 1 Trọng lượng nguyên tử trung bình của đồng là 63,54. Tính thành phần phần trăm của mỗi đồng vị

Câu trả lời:

Gọi x là thành phần % của đồng vị Bài Tập Hóa Học Lớp 10 | Bài giải Lớp 10 Bài 5 Trang 14 SGK 10

Chúng ta có:

Bài Tập Hóa Học Lớp 10 | Bài 5 Giải Lớp 10 Trang 14 SGK Hóa 10 2

Bài Tập Hóa Học Lớp 10 | Bài 5 Giải Lớp 10 Trang 14 SGK Hóa 10 4

Xem thêm các bài giải Hóa học 10 Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị

Bài 6 (trang 14 sgk Hóa học 10): Hydro có khối lượng nguyên tử là 1,008. Có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị đó…

Câu trả lời:

Gọi % đồng vị Bài Tập Hóa Học Lớp 10 | Bài giải Lớp 10 Bài 6 Trang 14 SGK Hóa 10 Là một:

Bài Tập Hóa Học Lớp 10 | Lời giải lớp 10 Bài 6 Trang 14 SGK Hóa 10 1

Bài Tập Hóa Học Lớp 10 | Bài giải lớp 10 Bài 6 Trang 14 SGK Hóa 10 2

với 1ml H2O: 1 gam

⇒ MH2O = 2. 1,008 + 16 = 18,016u

Khối lượng của 1 mol H2O là 18,016 g.

Trong 1 mol nước theo khối lượng Bài Tập Hóa Học Lớp 10 | Bài giải Lớp 10 Bài 6 Trang 14 SGK Hóa 10 3

(Vì 1 phân tử H2O có 2 nguyên tử H và MH = 2 trong đồng vị Bài Tập Hóa Học Lớp 10 | Bài giải Lớp 10 Bài 6 Trang 14 SGK Hóa 10 )

1 mol có 6,1023 nguyên tử

⇒ Số nguyên tử của đồng vị Bài Tập Hóa Học Lớp 10 | Bài giải Lớp 10 Bài 6 Trang 14 SGK Hóa 10 Vâng, đúng vậy:

Bài Tập Hóa Học Lớp 10 | Bài 6 Giải Lớp 10 Trang 14 SGK Hóa 10 4

Xem thêm các bài giải Hóa học 10 Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị

Bài 7 (trang 14 sgk Hóa học 10): Oxi trong tự nhiên là hỗn hợp của các đồng vị: 99,757% 16O; 0,039%17O; 0,204%18O. Tính số nguyên tử của mỗi đồng vị khi có 1 nguyên tử 17O

Câu trả lời:

Giả sử có 10000 nguyên tử O, ta có

Tỉ lệ mỗi đồng vị O trong hỗn hợp 3 đồng vị là:

Bài Tập Hóa Học Lớp 10 | Bài giải lớp 10 Bài 7 Trang 14 SGK Hóa 10 1

Khi có nguyên tử 17O thì số hiệu nguyên tử:

Bài Tập Hóa Học Lớp 10 | Bài giải lớp 10 Bài 7 Trang 14 SGK Hóa 10 4

Xem thêm các bài giải Hóa học 10 Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị

Bài 8 (trang 14 sgk Hóa học 10): Agon tách ra khỏi không khí là hỗn hợp của ba đồng vị: 99,6% 40Ar; 0,063%38Ar; 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10 g Ar ở điều kiện tiêu chuẩn

Câu trả lời:

Bài Tập Hóa Học Lớp 10 | Bài giải Lớp 10 Bài 8 Trang 14 SGK Hóa 10 1Bài Tập Hóa Học Lớp 10 | Bài giải lớp 10 Bài 8 Trang 14 SGK Hóa 10 2

Xem thêm các bài giải Hóa học 10 Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giải Bài Tập Hóa Học 10 – Bài 2: Hạt nhân nguyên tử , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *