GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 11 SÁCH GIÁO KHOA – CHƯƠNG 1

Rate this post

Bài 22: Ôn tập chương 1

Bài 1 (trang 94 SGK Sinh 11): Mối quan hệ dinh dưỡng ở thực vật

– Hình 22.1 cho thấy một số quá trình xảy ra trong cây. Chỉ định quá trình nào xảy ra trong cấu trúc cụ thể nào và ở đâu.

– Dựa vào Hình 22.1, viết câu trả lời của bạn vào các dòng a – và bên dưới.

Một) ________

b) ________

c) ________

d) ________

e) ________

Câu trả lời:

a) CO2 được khuếch tán qua khí khổng ở lá.

b) Quang hợp ở lục lạp của lá.

c) Dòng saccarozơ từ lá xuống rễ theo mạch rây ở thân.

d) Dòng nước và các ion khoáng từ rễ lên lá theo mạch gỗ từ rễ qua thân lên lá.

e) thoát hơi nước qua khí khổng và biểu bì ở biểu bì lá.

Bài 2 (trang 95 SGK Sinh học 11): Hãy điền các chất cần thiết vào chỗ có dấu chấm hỏi (?) vào hình 22.2.

Câu trả lời:

Giải bài 2 trang 95 sgk Sinh 11 |  Để học tốt Sinh 11

Bài 3 (trang 95 SGK Sinh học 11): Điền dấu X thích hợp vào chỗ trống trong bảng 22 về quá trình tiêu hoá cơ học hoặc hoá học ở động vật nguyên sinh, động vật chân đầu và động vật có ống tiêu hoá.

Tiêu hóa Tiêu hóa ở động vật nguyên sinh Tiêu hóa ở thú có túi Tiêu hóa ở ống tiêu hóa Tiêu hóa cơ học Tiêu hóa hóa học

Câu trả lời:

Bảng 22. Quá trình tiêu hóa

Quá trình tiêu hóa Tiêu hóa ở động vật nguyên sinh Tiêu hóa ở túi tiêu hóa Tiêu hóa ở ống tiêu hóa Cơ học X Tiêu hóa hóa học XXX

Bài 4 (trang 95 SGK Sinh học 11): Hô hấp ở động vật

Nêu các cơ quan trao đổi khí ở thực vật và động vật.

So sánh trao đổi khí ở thực vật và động vật.

Câu trả lời:

Các cơ quan trao đổi khí ở động vật là bề mặt cơ thể, mang, hệ thống khí quản và phổi. Bộ trao đổi khí trong thực vật là tất cả các bộ phận cơ thể thấm khí. Tuy nhiên, sự trao đổi khí giữa cơ thể thực vật với môi trường chủ yếu qua khí khổng ở lá và biểu bì (lỗ vỏ) ở thân.

• Khác biệt:

Sự trao đổi khí giữa cơ thể thực vật với môi trường được thực hiện chủ yếu qua khí khổng ở lá và biểu bì ở thân. Động vật trao đổi khí với môi trường xung quanh thông qua cơ quan hô hấp là bề mặt cơ thể, hệ thống ống khí, mang và phổi.

– Động vật trao đổi khí với môi trường chỉ thông qua quá trình hô hấp (hút khí O2, thải CO2). Thực vật trao đổi khí với môi trường thông qua cả quá trình hô hấp (hút O2, thải CO2) và quang hợp (hút CO2, thải O2).

Bài 5 (trang 96 SGK Sinh học 11): Hệ tuần hoàn ở động vật

– Mô tả được hệ vận chuyển mạch của mạch máu, hệ mạch vận chuyển ở thực vật và hệ vận chuyển mạch ở động vật.

– Trình bày được động lực vận chuyển của mạch gỗ, mạch rây ở thực vật và máu ở động vật.

– Quan sát hình 22.3 và trả lời các câu hỏi sau:

+ Cơ thể động vật trao đổi chất với môi trường như thế nào?

+ Mối quan hệ về chức năng giữa các hệ cơ quan và giữa hệ cơ quan với tế bào cơ thể (với trao đổi chất nội bào)?

Câu trả lời:

Ở thực vật, hệ thống vận chuyển dòng mạch gỗ là hệ thống mạch gỗ và hệ thống vận chuyển dòng mạch rây là hệ thống mạch rây. Ở động vật, hệ thống vận chuyển máu là tim và mạch máu (động mạch, mao mạch và tĩnh mạch).

Ở thực vật, động lực vận chuyển mạch gỗ là áp suất của rễ, sự thoát hơi nước ở lá và lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và giữa các phân tử nước với mạch gỗ. Động lực của dòng mạch là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan cho (lá) và cơ quan nhận (rễ, hạt, quả,…). Ở động vật có hệ tuần hoàn, động lực vận chuyển máu đến các cơ quan là hoạt động co bóp của tim. Sự co bóp của tim tạo ra áp lực đẩy máu đi qua vòng tuần hoàn.

– Động vật lấy chất dinh dưỡng (có trong thức ăn), O2 và bài tiết các chất từ ​​quá trình trao đổi chất (nước tiểu, mồ hôi, CO2), nhiệt. Hệ tiêu hóa đưa chất dinh dưỡng từ bên ngoài cơ thể vào hệ tuần hoàn. Hệ thống hô hấp lấy O2 và chuyển nó đến hệ thống tuần hoàn. Hệ thống tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng và O2 đến tất cả các tế bào trong cơ thể. Chất dinh dưỡng và O2 tham gia chuyển hóa nội bào để tạo ra chất bài tiết và CO2. Hệ tuần hoàn vận chuyển phân đến hệ bài tiết để bài tiết và vận chuyển CO2 đến phổi để bài tiết.

Giải bài 5 trang 96 sgk Sinh 11 |  Để học tốt Sinh 11

Bài 6 (trang 96 SGK Sinh 11): Hoàn thành sơ đồ cơ chế duy trì cân bằng nội môi dưới đây:

Giải bài 6 trang 96 sgk Sinh 11 |  Để học tốt Sinh 11

Câu trả lời:

Giải bài 6 trang 96 sgk Sinh 11 |  Để học tốt Sinh 11

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 11 SÁCH GIÁO KHOA – CHƯƠNG 1 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *