Giải Bài Tập Sinh Học 9

Rate this post

Xem tất cả tài liệu Lớp 9: đây

Xem thêm sách tham khảo liên quan:

  • SGK Sinh học lớp 9
  • Giải sách bài tập Sinh học lớp 9
  • Giải Vở bài tập Sinh học lớp 9
  • sách giáo khoa sinh học lớp 9
  • sách bài tập sinh học lớp 9

Giải bài tập Sinh học 9 – bài 13: Di truyền liên kết giúp học sinh giải các bài tập, cung cấp cho học sinh những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và các loại sinh vật trong tự nhiên. Khóa học:

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 13 trang 42: Quan sát hình 13 và trả lời các câu hỏi sau:

– Tại sao phép lai giữa ruồi đực F1 với ruồi cái thân đen cánh cụt là phép lai phân tích?

– Mục đích của phép lai phân tích là gì?

Giải thích tại sao dựa vào tỉ lệ kiểu hình 1:1. Morgan cho rằng các gen quy định màu sắc cơ thể và hình dạng cánh nằm trên cùng một nhiễm sắc thể (gen liên kết).

Kế thừa liên kết là gì?

Trả lời:

– Moocgan thực hiện phép lai phân tích để xác định kiểu gen của ruồi đực F1.

Dựa vào tỉ lệ kiểu hình 1:1. Morgan tin rằng các gen quy định màu sắc cơ thể và hình dạng cánh nằm trên cùng một nhiễm sắc thể (di truyền liên kết) vì ruồi đen cái và chim cánh cụt chỉ tạo ra một loại giao tử và ruồi đực F1 tạo ra hai loại giao tử nên các gen quy định màu sắc cơ thể và cánh tay. hình dạng phải nằm trên cùng một nhiễm sắc thể.

Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng di truyền cùng nhau do các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể quy định và phân li trong quá trình phân bào.

Bài 1 (trang 43 SGK Sinh học 9): Di truyền liên kết là gì? Hiện tượng này thỏa mãn định luật phân loại độc lập của Mendel như thế nào?

Câu trả lời:

– Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng di truyền cùng nhau, do các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể quy định và phân li trong quá trình phân bào.

– Nếu theo quy luật phân li độc lập của Mendel, các cặp gen gây ra nhiều biến dị tổ hợp thì sự liên kết của các gen để các tổ hợp kiểu hình là nhỏ, không tạo ra hoặc hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp, đảm bảo sự di truyền ổn định của từng nhóm tính trạng do gen nằm trên một nhiễm sắc thể quy định.

– Cho ít tổ hợp kiểu hình, không tạo ra hoặc hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp, đảm bảo sự di truyền ổn định về mọi bộ tính trạng do gen trên một NST quy định.

Bài 2 (trang 43 SGK Sinh học 9): Giải thích thí nghiệm của Moocgan về di truyền liên kết tế bào.

Câu trả lời:

Ở ruồi giấm, gen B quy định thân xám

Tìm b cho thân đen

Gen V tay dài

Gene v sửa chữa chim cánh cụt

Giải bài 2 trang 43 sgk Sinh 9 |  Để học tốt Sinh 9 Bài 2 Trang 43 Sách giáo viên Sinh 9

Như vậy thân xám cánh dài cũng như thân đen cánh cụt luôn di truyền cùng nhau. Các gen quy định những đặc điểm này nằm trên cùng một nhiễm sắc thể, phân chia để tạo thành giao tử và kết hợp với nhau thông qua quá trình thụ tinh.

Bài 3 (trang 43 SGK Sinh học 9): So sánh kết quả phân tích F1 ở 2 trường hợp di truyền độc lập và di truyền tương ứng về 2 cặp tính trạng. Nêu tầm quan trọng của di truyền liên kết trong chọn giống.

Câu trả lời:

So sánh kết quả phân tính ở F1 trong trường hợp di truyền độc lập và di truyền tương quan của 2 cặp tính trạng theo bảng sau:

Bài 4 (trang 43 SGK Sinh học 9): Cho hai đậu Hà Lan thuần chủng hạt trơn không tua và hạt nhăn có tua giao phấn với nhau thu được F1 toàn hạt có tua trơn. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau thu được F2 có tỉ lệ: 1 hạt nhẵn, không có tua; 2 hạt có tua mịn; 1 hạt nhăn nheo, có tua. Làm thế nào là kết quả lai giải thích?

a) Mỗi ​​cặp đặc trưng được chia theo tỉ lệ 3:1.

b) Hai cặp tính trạng di truyền độc lập.

c) Hai cặp tính trạng di truyền liên kết.

d) Sự tổ hợp lại các tính trạng ở P.

Câu trả lời:

Trả lời: c

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giải Bài Tập Sinh Học 9 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *