Giải sách bài tập Toán 7 tập 1 trang 82 – 83 chính xác

Rate this post

Hướng dẫn giải SBT Toán 7 bài 3: Ôn tập chương 2 trang 82 – 83 sách bài tập được trình bày chi tiết, dễ hiểu dưới đây sẽ giúp các bạn tham khảo và vận dụng giải các bài toán tương tự hiệu quả hơn.

Giải bài 63 trang 82 Sách bài tập Toán 7 Tập 1

Một tạ nước biển chứa 2,5 kg muối. Hỏi 300 gam nước biển chứa bao nhiêu gam muối?

Câu trả lời:

Ta có: 2,5kg = 2500g; 1 tạ = 100000g

Gọi x (g) là lượng muối biển trong 300 g nước biển

Vì lượng nước biển và lượng muối chứa trong đó là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có:

300/100000=x/2500⇒x=300.500/100000=7.5g

Giải Toán 7 Tập 1 Bài 64 trang 82 Sách bài tập

Một tam giác có ba cạnh tỉ lệ với các số 3 hay không; 4; 9?

Câu trả lời:

Gọi độ dài 3 cạnh của tam giác đều là a, b, c

Theo đề bài ta có: a/3=b/4=c/9

Gọi các tỉ số trên là k. Chúng ta có:

a/3=k⇒ a=3k b/4=k⇒ b=4k c/9=k⇒ c=9k

Vậy: a + b = 3k + 4k = 7k

Điều này mâu thuẫn (một cạnh của tam giác luôn nhỏ hơn tổng hai cạnh còn lại).

Giải bài 65 trang 82 SGK Toán 7 Tập 1

Hai thanh nhôm và sắt có cùng khối lượng. Thanh nào có thể tích lớn nhất và lớn hơn bao nhiêu lần, biết khối lượng riêng của nhôm là 2,6g/cm3 và của sắt là 7,8g/cm3?

Câu trả lời:

Gọi thể tích thanh nhôm là x (cm3), thanh sắt là y (cm3)

Vì khối lượng của hai thanh bằng nhau nên thể tích tỉ lệ nghịch với khối lượng riêng.

Ta có: x/y=7,8/2,7≈ 2,9

Vậy thể tích thanh nhôm nhỏ hơn thể tích thanh sắt khoảng 2,9 lần

Giải bài 66 Tập 1 trang 82 SGK Toán 7

Ông B định xây một bể nước có thể tích V, nhưng sau đó ông muốn thay đổi kích thước so với dự kiến ​​ban đầu như sau: giảm chiều dài và chiều rộng đáy bể đi 1,5 lần. Phải thay đổi chiều cao của bể như thế nào để bể đã xây vẫn có thể tích V?

Câu trả lời:

Diện tích hạ cánh: 1,5.1,5=2,25 lần

Khi đó chiều cao h tăng 2,25 lần

Giải bài 67 SGK Toán 7 Tập 1 trang 82

Một. Viết tọa độ các điểm A, B, C, D, E, F, G trong hình bên:

Giải toán 7 tập 1

b. Trong mặt phẳng tọa độ tam giác ABC với các đỉnh A(-3,4); B(-3;1); C(1;-1)

Câu trả lời:

Một. Tọa độ của các điểm trong hình

A(2;-2); B(4;0); C(-2;0); D(2;3); E(2;0); F(-3;2);

G(-2;-2)

b. Ta có tam giác ABC

Giải toán 7

A(-3;4); B(-3;1); C(1;-1)

Giải bài tập Toán 7 Tập 1 Bài 68 trang 83

Một người đi xe đạp quãng đường 152 km từ A đến B với vận tốc 36 km/h. Vẽ đồ thị chuyển động trên trong hệ tọa độ Oxy (với một đơn vị trên trục hoành biểu thị 1 giờ và một đơn vị trên trục tung biểu thị 20 km).

Câu trả lời:

Gọi S là quãng đường vật đi được (km). Thời gian đi là t (giờ) ta có công thức S = 36t

Vì một đơn vị trên trục tung đại diện cho 20 km nên 152 bằng 7,6 đơn vị trên trục tung.

Đồ thị là đoạn OA

Giải toán 7

Giải bài 69 trang 83 SBT Toán 7 Tập 1

Vẽ trong cùng một hệ trục tọa độ của hàm số:

  1. y=x
  2. y=2x
  3. y=-2x

Câu trả lời:

Một. Vẽ đồ thị của y = x

Đồ thị đi qua O(0,0)

Hãy suy ra y = 1 x = 1

Chúng ta có; A(1;1)

Vẽ đường thẳng OA ta có đồ thị hàm số

b. Vẽ đồ thị của y = 2x

Đồ thị đi qua O(0,0)

Hãy suy ra y = 2 x = 1

Chúng ta có; A(1,2)

Vẽ đường thẳng OB ta có đồ thị hàm số

c. Vẽ đồ thị của y = -2x

Đồ thị đi qua O(0,0)

Hãy suy ra y = -2 x = 1

Chúng ta có; C(1;-2)

Vẽ đường thẳng OC ta có đồ thị hàm số

Toán 7 SBT trang 82, 83

Giải bài 70 trang 83 Tập 1 SGK Toán 7

Cho hàm số y = 5×2 – 2. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số trên:

Câu trả lời:

Tại x = 1/2 ta có:

Vậy chúng thuộc đồ thị hàm số

không thuộc đồ thị hàm số.

Tại x = 2 thì y = 5,22 – 2 = 18.

Vậy điểm C(2;18) thuộc đồ thị hàm số.

Giải bài 71 trang 83 SBT Toán lớp 7 Tập 1

Giả sử A, B là hai điểm thuộc đồ thị hàm số y = 3x + 1

  1. Tọa độ của a là bao nhiêu nếu tọa độ của nó bằng 2/3?
  2. Tọa độ của B là bao nhiêu nếu tọa độ của nó là -8?

Câu trả lời:

Cho hai điểm A, B thuộc đồ thị hàm số y = 3x + 1

Một. Ta có: xA=2/3⇒yA=((3.2)/3)+1=2+1=3

b. Ta có yB-8 ⇒ xB=(y-1)/3=(-8-1)/3=-9/3=-3

BẤM VÀO NGAY trên nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải Bài giải SBT Toán lớp 7 Trang 82, 83 file Word pdf hoàn toàn miễn phí

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giải sách bài tập Toán 7 tập 1 trang 82 – 83 chính xác , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *