Giải sách bài tập Toán hình 8 tập 1 trang 81, 82 chính xác nhất

Rate this post

Lời giải Sách bài tập Toán Hình 8 trang 81, 82 Tập 1 Bài 2: hình thang Đáp án được biên soạn chi tiết, rõ ràng giúp các em tham khảo và chuẩn bị tốt hơn cho bài học tiếp theo.

Giải bài 11 SBT Toán hình lớp 8 tập 1 trang 81

Tính các góc của hình thang ABCD (AB // CD), biết A = 3D, B–C = 30o.

Câu trả lời:

Giải sách bài tập toán 8 |  Lời giải vở bài tập Toán 8

Ta có: Hình thang ABCD có AB // CD ∠A + ∠D = 180o (hai góc trong cùng phía)

Ta có: A = 3∠D (gt)

⇒ 3∠D + ∠D = 180o ⇒ 4∠D = 180o ⇒ ∠D = 45o ⇒ ∠A = 3,45o = 135o

∠B–C = 30o (gt)

2∠B = 180o + 30o = 210o B = 105o

∠C = B – 30o = 105o – 30o = 75o

Giải bài 12 trang 81 SBT hình vẽ toán lớp 8 tập 1

Tứ giác ABCD có BC = CD và DB là tia phân giác của góc D. Chứng minh rằng ABCD là hình thang.

Câu trả lời:

Giải sách bài tập toán 8 |  Lời giải vở bài tập Toán 8

ΔBCD có BC = CD(gt) nên ΔBCD cân tại C.

⇒ ∠B1= D1 (tính chất tam giác cân)

Kết luận: B1= D2

Do đó: BC // AD (vì có các cặp góc so le trong thì bằng nhau)

Vậy ABCD là hình thang.

Giải bài 13 SBT Toán lớp 8 trang 81 tập 1

Hãy nhìn những bức tranh dưới đây và nói:

Giải sách bài tập toán 8 |  Lời giải vở bài tập Toán 8

Một. Tứ giác nào chỉ có một cặp cạnh song song?

b. Tứ giác nào có hai cặp cạnh đối song song?

c. Tứ giác nào là hình thang?

b. Tứ giác 3 có hai cặp cạnh đối song song.

c. Các tứ giác 1 và 3 là hình thang.

Giải bài 14 trang 81 tập 1 SBT Toán lớp 8

Tính các góc B, D của hình thang ABCD, biết rằng: ∠A = 60o, ∠C = 130o

Câu trả lời:

Giải sách bài tập toán 8 |  Lời giải vở bài tập Toán 8

Cho hình thang ABCD có A, C là hai góc đối nhau.

Một. Trường hợp A, B là 2 góc kề cạnh.

⇒ BC // AD

∠A + B = 180o (hai góc trong cùng phía phụ nhau)

⇒ ∠B = 180o – ∠A = 180o – 60o = 120o

∠C + ∠D = 180o (hai góc trong cùng phía phụ nhau)

⇒ ∠D = 180o – C = 180o – 130o = 50o

b. Trường hợp A, D là 2 góc kề cạnh.

⇒ AB//CD

∠A + ∠D = 180o (hai góc trong cùng phía phụ nhau)

⇒ ∠D = 180o – ∠A = 180o – 60o = 120o

∠C + B = 180o (hai góc trong cùng phía phụ nhau)

⇒ ∠B = 180o – ∠C = 180o – 130o = 50o

Giải bài 15 SBT Toán lớp 8 trang 81 tập 1

Chứng minh rằng hình thang có nhiều nhất hai góc tù và nhiều nhất hai góc nhọn.

Câu trả lời:

Giải sách bài tập toán 8 |  Lời giải vở bài tập Toán 8

Xét hình thang ABCD có AB // CD.

Chúng ta có:

* A và D là hai góc kề bù

⇒ ∠A + ∠D = 180o (2 góc trong cùng phía) nên trong 2 góc đó có nhiều nhất 1 góc nhọn và nhiều nhất 1 góc tù.

* B và C là hai góc kề bù

⇒ ∠B + ∠C = 180o (2 góc trong cùng phía) nên trong 2 góc đó có nhiều nhất 1 góc nhọn và nhiều nhất 1 góc tù.

Vậy trong bốn góc A, B, C, D có nhiều nhất hai góc tù và nhiều nhất hai góc nhọn.

Giải bài 16 Toán hình 8 SBT trang 81 tập 1

Chứng minh rằng trong một hình thang hai tia phân giác của hai góc kề chung một cạnh thì vuông góc với nhau.

Câu trả lời:

Giải sách bài tập toán 8 |  Lời giải vở bài tập Toán 8

Giả sử hình thang ABCD có AB // CD

* Ta có: ∠A1= ∠A2= 1/2 ∠A (vì AE là tia phân giác của góc A)

∠D1= D2= 1/2 D (Vì DE là tia phân giác của góc D)

Mà A + D = 180o (2 góc trong cùng phía phụ nhau)

Kết luận: A1+ D1= 1/2 (∠A + ∠D) = 90o

* Trong ∆AED, ta có:

∠(AED) + A1+ D1= 180o (tổng 3 góc trong 1 tam giác)

⇒ ∠(AED) = 180o – (∠A1+ ∠D1) = 180o – 90o = 90o

Vậy AE ⊥ DE.

Giải bài 17 trang 81 SBT hình vẽ toán lớp 8 tập 1

Cho tam giác ABC, các đường phân giác góc B và C cắt nhau tại I. Qua I kẻ đường thẳng song song với BC cắt AB và AC tại D và E.

Một. Tìm các hình thang trong hình.

b. Chứng minh rằng hình thang BDEC có một đáy bằng tổng hai cạnh của nó.

Câu trả lời:

Giải sách bài tập toán 8 |  Lời giải vở bài tập Toán 8

Một. Đường thẳng đi qua I song song với BC cắt AB tại D, AC tại E ta có các hình thang sau: BDEC, BDIC, BIEC

b. DE // BC (theo hình vẽ)

⇒ ∠I1= B1 (hai góc trong so le trong)

Trong đó B1= B2(gt)

Ta kết luận: ∠I1= B2

Do đó: BDI cân bằng tại D DI = DB (1)

Ta có: I2= C1 (theo tỷ lệ)

∠C1= C2(gt)

Ta kết luận: I2= C2 nên: CEI cân bằng tại E

⇒ IE = EC (2)

DE = DI + IE (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra: DE = BD + CE

Giải bài 18 SBT Toán hình lớp 8 tập 1 trang 82

Cho tam giác ABC vuông tại A. Ngoài tam giác ABC, vẽ tam giác BCD vuông tại B. Tứ giác ABCD là hình gì? Tại sao?

Câu trả lời:

Vì ABC vuông góc với A nên

Nhắc lại: (sở hữu tam giác vuông).

Kết luận: C1= 45o

Vì BCD vuông góc với B nên

Nhắc lại: (sở hữu tam giác vuông).

Kết luận: C2= 45o

(ACD) = C1+ ∠C2= 45o + 45o = 90o

⇒ AC CD

Trong đó AC ⊥ AB (gt)

Kết luận: AB//CD

Vậy tứ giác ABCD là hình thang vuông.

Giải bài 19 SBT toán hình tập 1 lớp 8 trang 82

Hình thang vuông ABCD có ∠A = ∠D = 90o, AB = AD = 2cm, DC = 4cm. Tính các góc của hình thang.

Câu trả lời:

Giải sách bài tập toán 8 |  Lời giải vở bài tập Toán 8

BHCD

Ta có: AD ⊥ CD (Vì ABCD là hình thang vuông có ∠A = ∠D = 90o )

Ta kết luận: BH // AD

Hình thang ABHD có hai cạnh bên song song nên HD = AB, BH = AD

AB = AD = 2 cm (gt)

BH = HD = 2cm

CH = CD – HD = 4 – 2 = 2 (cm)

Kết luận: ΔBHC vuông tại H

C = 45o

∠B + C = 180o (2 góc trong bù nhau) B = 180o – 45o = 135o

Giải bài 20 trang 82 Hình 1 SBT toán lớp 8

Chứng minh rằng tổng hai cạnh của hình thang lớn hơn hiệu hai đáy.

Câu trả lời:

Giải sách bài tập toán 8 |  Lời giải vở bài tập Toán 8

Giả sử hình thang ABCD có AB // CD

Từ B kẻ đường thẳng song song với AD cắt CD tại E.

Hình thang ABED có hai cạnh bên song song nên AB = ED và AD = BE

Ta có: CD – AB = CD – ED = EC (1)

Trong ΔBEC ta có:

BE + BC > EC (bất đẳng thức tam giác)

Mà BE = AD

Kết luận: AD + BC > EC (2)

Từ (1) và (2) suy ra: AD + BC > CD – AB

Giải bài 21 SBT toán lớp 8 hình tập 1 trang 82

Có bao nhiêu hình thang trong hình dưới đây?

Câu trả lời:

Giải sách bài tập toán 8 |  Lời giải vở bài tập Toán 8

Có tất cả 10 hình thang.

Đó là: ABCD, ABEF, ABGH, ABIK, DCEF, DCGH, DCIK, FEGH, FEIK, HGIK

►► BẤM NGAY trên nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải miễn phí trọn bộ Lời giải Sách bài tập toán 8 tập 1 trang 81 82 file word pdf.

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giải sách bài tập Toán hình 8 tập 1 trang 81, 82 chính xác nhất , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *