Giải SBT Toán 7 trang 115 Tập 1 Cánh diều

Rate this post

Giải SBT toán 7 trang 115 Tập 1 Cánh diều

Bài 34 trang 115 SBT Toán 7 Tập 1:

Quan sát hình 44, biết ME vuông góc với AB tại E và ME, MF lần lượt là tia phân giác của góc AMB, AMC. Tại sao hai đường thẳng MF và AB song song?

trả lời

Vì ME và MF lần lượt là tia phân giác của các góc AMB và AMC nên

AME^=BME^=12AMB^ và AMF^=CMF^=12AMC^

Mặt khác AMB^ và AMC^ là hai góc kề bù nên ta có:

Lại AME^ và AMF^ là hai góc kề bù nên:

AME^+AMF^=EMF^

VÌ THẾ

EMF^=AME^+AMF^=12AMB^+12AMC^

Chào

EMF^=12AMB^+AMC^=12180°=90°.

Suy ra EMF^=BEM^ (giống như 90°).

Mà EMF^ và BEM^ là hai góc trong nên MF // AB.

Bài 35 trang 115 SBT Toán 7 Tập 1:

Vở bài tập Toán 7 cuối chương 4 - Cánh diều (ảnh 1)

Quan sát hình 45. Cho OD vuông góc với CC’ tại O, AOC^=160°, AOB^−BOC^=120°.

a) Tính số đo mỗi góc AOB, BOC.

b) Bán kính OD có phải là tia phân giác của góc AOB không?

c) So sánh hai góc AOC và BOC’.

trả lời

a) Vì AOB^ và BOC^ là hai góc kề bù nên ta có:

Vậy AOB^=160°+120°2=140° và BOC^=160°−120°2=20°.

Vậy AOB^=140° và BOC^=20°.

b) Vì OD CC’ tại O nên COD^=90°

Vì hai góc BOC và BOD là hai góc kề nhau nên:

BOC^+BOD^=COD^

tôi nghĩ

BOD^=COD^−BOC^=90°−20°=70°

Xem thêm:: Giải bài 15, 16, 17, 18 trang 63 SGK Toán 7 – Giaibaitap.me

Vì hai góc AOD và COD là hai góc kề nhau nên:

AOD^+COD^=AOC^

tôi nghĩ

AOD^=AOC^−COD^=160°−90°=70°

Do đó BOD^=AOD^ (giống như 70°).

Mặt khác bán kính OD nằm giữa hai bán kính OA và OB nên bán kính OD là tia phân giác của góc AOB.

Vậy bán kính OD là tia phân giác của góc AOB.

c) Ta có BOC’^+BOC^=180° (hai góc phụ nhau)

tôi nghĩ

BOC’^=180°−BOC^=180°−20°=160°.

Do đó AOC^=BOC’^ (giống như 160°).

Vậy AOC^=BOC’^.

Bài 36 trang 115 SBT Toán 7 Tập 1:

Quan sát hình 46, biết Ox vuông góc với Oz và Oy vuông góc với Ot.

a) Hai góc xOt và yOz có bằng nhau không?

b) Chứng minh rằng xOy^+zOt^=180°.

c) Vẽ bán kính Ou là tia phân giác của góc tOz. Bán kính Ou có phải là tia phân giác của góc xOy không?

trả lời

a) Vì hai góc xOt và tOz là hai góc kề nhau nên ta có:

xOt^+tOz^=xOz^=90° (Ox ⊥ Oz).

Trích xuất xOt^=90°−tOz^ (1)

Vì hai góc yOz và tOz là hai góc kề nhau nên ta có:

yOz^+tOz^=yOt^=90° (Oy ⊥ Ot).

Trích xuất yOz^=90°−tOz^ (2)

Từ (1) và (2) ta có xOt^=yOz^.

Vậy xOt^=yOz^.

b) Ta có hai góc xOz và yOz là hai góc kề bù nên ta có:

xOz^+yOz^=xOy^

sau đó

xOy^+zOt^=xOz^+yOz^+zOt^=xOz^+yOz^+zOt^=xOz^+yOt^

= 90° + 90° = 180°.

Vậy xOy^+zOt^=180°.

c)

Vì hai góc xOt và tOu là hai góc kề nhau nên ta có:

Xem thêm:: Giải bài 37, 38, 39, 40 trang 124 sgk Toán 7

xOt^+tOu^=xOu^

Vì hai góc uOz và yOz là hai góc kề nhau nên ta có:

uOz^+yOz^=uOy^

Và Ou là một nửa của tOz^, vì vậy tOu^=uOz^.

xOt^=zOy^ (theo phần a).

Suy ra xOu^=yOu^

Mặt khác bán kính Ou nằm giữa hai bán kính Ox và Oy nên Ou phải là tia phân giác của góc xOy.

Vậy Ou là phân giác góc xOy.

Bài 37 trang 115 SBT Toán 7 Tập 1: Xem Hình 47.

a) Tại sao hai đường thẳng a và b song song?

b) Tìm số đo góc MIK.

c) Tại sao hai đường thẳng MN và IK song song với nhau?

trả lời

a) Ta có MQP^=QPN^ (giống như 90°).

Mà hai góc MQP và QPN là hai góc ở vị trí tỉ đối theo thứ tự a // b.

Vậy a//b.

b) Vì a // b (theo phần a) nên MIK^+IKN^=180°

tôi nghĩ

MIK^=180°−IKN^=180°−80°=100°.

Vậy MIK^=100°.

c) Vì hai góc IMN và aMN là hai góc kề bù nên ta có:

IMN^+aMN^=180°

tôi nghĩ

aMN^=180°−IMN^=180°−80°=100°.

Do đó MIK^=aMN^ (giống như 100°).

Vì hai góc MIN và aMN ở vị trí đồng vị nên MN // IK.

Vậy MN//IK.

Bài 38* trang 115 SBT Toán 7 Tập 1: Tìm số đo góc BCD trong hình 48, biết AB // DE.

Vở bài tập Toán 7 cuối chương 4 - Cánh diều (ảnh 1)

trả lời

Vẽ Cx // AB (hình vẽ).

Vì Cx // AB nên ABC^+BCx^=180° (hai góc trong cùng phía).

tôi nghĩ

BCx^=180°−ABC^=180°−130°=50°.

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 66 SGK Toán 7 tập 2 – CTST – Giaibaitap.me

Vì AB // DE nên ABC^+BGE^=180° (hai góc trong cùng phía)

tôi nghĩ

BGE^=180°−ABC^=180°−130°=50°.

Khi đó BCx^=BGE^ (giống như 50°).

Vì hai góc BCx và BGE ở vị trí đồng vị nên Cx // GE.

Giải nén xCD^+CDE^=180° (hai góc trong cùng phía)

VÌ THẾ

xCD^=180°−CDE^=180°−150°=30°.

Ta có hai góc BCx và xCD là hai góc kề bù nên:

BCD^=BCx^+xCD^=50°+30°=80°.

Vậy BCD^=80°.

Bài 39 trang 115 SBT Toán 7 Tập 1: Nhìn vào hình 49.

Vở bài tập Toán 7 cuối chương 4 - Cánh diều (ảnh 1)

Chứng minh:

a) yy’ // z’;

b) ut ⊥ zz’;

c) xx’//zz’.

trả lời

a) Ta có DFE^+DFz’^=180° (hai góc phụ nhau)

tôi nghĩ

DFz’^=180°−DFE^=180°−100°=70°.

Do đó DFz’^=mDy’^ (giống như 70°).

Vì DFz’^ và mDy’^ là đồng vị nên yy’ // zz’.

Vì vậy, yy’ // zz’.

b) Vì yy’ // zz’ (theo phần a) nên ta có:

uEz’^=uCy’^=90° (hai góc đồng vị).

Do đó ut ⊥ zz’.

Vì vậy, ut ⊥ zz’.

c) Ta có uAx’^=uEz’^ (bằng 90°).

Vì uAx’^ và uEz’^ là đồng vị nên xx’ // zz’.

Vì vậy, xx’ // zz’.

Xem thêm các bài giải sách Toán lớp 7 Cánh Diều Tốt, chi tiết khác:

Giải SBT Toán 7 trang 114 Tập 1

Giải SBT Toán 7 trang 116 Tập 1

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giải SBT Toán 7 trang 115 Tập 1 Cánh diều , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *