Giải SGK Sinh học 10 Bài 18 (Chân trời sáng tạo): Chu kì tế bào

Rate this post

Giải bài tập Sinh học lớp 10 bài 18: Cuốn sách Những chân trời sáng tạo của chu kỳ tế bào hay ngắn gọn sẽ giúp các em học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi Sinh học 10 bài 18, từ đó học tốt Sinh học 10.

Giải bài tập Sinh học lớp 10 bài 18: Chu kỳ tế bào

Giải Sinh học 10 trang 85

Chuyển đến trang 85 Sinh học 10Chu kỳ tế bào là một hoạt động sống rất quan trọng đối với các sinh vật sống. Cơ chế nào điều khiển chu kỳ tế bào? Hậu quả của sự phân chia tế bào bất thường là gì?

Hướng dẫn giải:

Các điểm kiểm tra trong chu kỳ tế bào đảm bảo rằng chu kỳ tế bào được hoàn thành một cách chính xác, giúp phát hiện các lỗi trong quá trình phân chia tế bào để tiêu hủy kịp thời các tế bào bị lỗi.

Trả lời:

Nếu các tế bào phân chia một cách bất thường, nó sẽ tạo ra các khối gây ung thư.

I. Khái niệm về chu kỳ tế bào

Câu 1 trang 85 Sinh học 10: Chu kỳ tế bào là gì?

Hướng dẫn giải:

Chu kỳ tế bào là hoạt động diễn ra theo chu kỳ từ lần phân chia tế bào này sang lần phân chia tế bào khác dẫn đến hình thành 2 tế bào con từ một tế bào mẹ ban đầu.

Hồi đáp

Chu kỳ tế bào là hoạt động diễn ra theo chu kỳ từ lần phân chia tế bào này sang lần phân chia tế bào khác để tạo ra các tế bào mới.

Câu 2 trang 85 Sinh học 10: Sau một chu kì tế bào có thể hình thành bao nhiêu tế bào con từ tế bào mẹ?

Chu kỳ tế bào là hoạt động diễn ra theo chu kỳ từ lần phân chia tế bào này sang lần phân chia tế bào khác dẫn đến hình thành 2 tế bào con từ một tế bào mẹ ban đầu.

Trả lời:

Sau một chu kỳ tế bào, hai tế bào con được hình thành từ một tế bào mẹ.

Luyện tập trang 85 Sinh học 10: Các ô mới được tạo từ các ô ban đầu giống hay khác nhau?

Hướng dẫn giải:

Chu kỳ tế bào là hoạt động diễn ra theo chu kỳ từ lần phân chia tế bào này sang lần phân chia tế bào khác dẫn đến hình thành 2 tế bào con từ một tế bào mẹ ban đầu.

Trả lời:

Các ô mới được tạo giống hệt với các ô ban đầu.

Câu 3 trang 86 Sinh học 10Các giai đoạn của chu kỳ tế bào là gì? Kể tên các pha của chu kỳ tế bào.

Hướng dẫn giải:

Quan sát hình 18.1 và cho biết các giai đoạn thực hiện trong hình.

Sinh học 10 Bài 18: Chu kỳ tế bào |  Giá khai sinh 10 Chân Trời Sáng Tạo (ảnh 1)

Trả lời:

Ở tế bào nhân thực, chu kì tế bào gồm 2 pha:

Pha chuẩn bị (pha trung gian) giúp tế bào phát triển, tích luỹ vật chất, nhân đôi ADN và nhiễm sắc thể. Kỳ trung gian gồm ba pha G1, S, G2.

Phân chia tế bào (pha M): phân chia nhân và phân chia tế bào chất để tạo ra tế bào mới.

Câu 4 trang 86 Sinh học 10Nêu mối quan hệ giữa các pha của chu kì tế bào.

Hướng dẫn giải:

Quan sát hình 18.1 và cho biết các giai đoạn thực hiện trong hình.

Sinh học 10 Bài 18: Chu kỳ tế bào |  Giá khai sinh 10 Chân Trời Sáng Tạo (ảnh 1)

Trả lời:

Mối quan hệ giữa các pha của chu kỳ tế bào: Pha chuẩn bị giúp tổng hợp các chất cần thiết cho quá trình phân chia và điều khiển chu kỳ tế bào. Giai đoạn nguyên phân tạo ra các tế bào mới, tiếp tục quá trình phân chia tế bào.

Luyện tập trang 86 Sinh học 10: Lập bảng thể hiện vai trò của các pha G1, S, G2, M diễn ra trong chu kỳ tế bào.

Hướng dẫn giải:

Pha chuẩn bị (pha trung gian) giúp tế bào phát triển, tích luỹ vật chất, nhân đôi ADN và nhiễm sắc thể. Kỳ trung gian gồm ba pha G1, S, G2.

Giai đoạn phân chia tế bào (pha M) bao gồm hai quá trình: phân chia nhân, trong đó các nhiễm sắc thể của tế bào mẹ phân chia thành hai phần giống hệt nhau và phân chia tế bào chất.

Trả lời:

Sinh học 10 Bài 18: Chu kỳ tế bào |  Sinh ra trong 10 Chân Trời Sáng Tạo (ảnh 2)

III. kiểm soát chu kỳ tế bào

Câu 5 trang 86 Sinh học 10: Chu kỳ tế bào có bao nhiêu điểm kiểm tra? Kể tên các điểm kiểm soát của chu kỳ tế bào.

Hướng dẫn giải:

Quan sát vị trí các điểm kiểm tra chu kỳ tế bào (gạch đỏ) trên hình 18.2 và cho biết các điểm kiểm tra đó.

Sinh học 10 Bài 18: Chu kỳ tế bào |  Giá sinh 10 chân trời sáng tạo (ảnh 3)

Trả lời:

Có ba điểm kiểm soát chính trong chu kỳ tế bào, đó là điểm kiểm tra G1 (điểm kiểm tra ban đầu), điểm kiểm tra G2/M và điểm kiểm tra chuyển tiếp ty thể.

Câu 6 trang 86 Sinh học 10: Nêu được sự hiểu biết về kiểm soát chu kỳ tế bào.

Hướng dẫn giải:

Quan sát vị trí các điểm kiểm tra chu kỳ tế bào (gạch đỏ) trên hình 18.2 và cho biết các điểm kiểm tra đó.

Sinh học 10 Bài 18: Chu kỳ tế bào |  Giá sinh 10 chân trời sáng tạo (ảnh 3)

Trả lời:

Kiểm soát tế bào đảm bảo rằng các giai đoạn của chu kỳ tế bào được hoàn thành một cách chính xác trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Nếu lỗi được phát hiện, chu kỳ tế bào sẽ bị chặn tại điểm kiểm tra cho đến khi lỗi được sửa.

IV. bệnh ung thư

Giải Sinh học 10 trang 87

Câu 7 trang 87 Sinh học 10: Quan sát hình 18.3 và cho biết sự khác nhau giữa quá trình phân chia của tế bào bình thường và quá trình phân chia của tế bào ung thư.

Sinh học 10 Bài 18: Chu kỳ tế bào |  Giá sinh 10 chân trời sáng tạo (ảnh 4)

Hướng dẫn giải:

– Quan sát hình 18.3 và cho biết lỗi điều khiển tế bào ở tế bào bình thường và tế bào ung thư.

Trả lời:

Trong các tế bào bình thường, khi quá trình phân chia tạo ra các tế bào bị lỗi, các tế bào bị hư hỏng được phát hiện bằng cách kiểm soát chu kỳ tế bào và được lập trình để chết.

Ở tế bào ung thư, khi xuất hiện tế bào lỗi, tế bào này mất kiểm soát, nó không chết theo chương trình mà tiếp tục phân chia để tạo ra nhiều tế bào lỗi.

Câu 8 trang 87 Sinh học 10: Quan sát hình 18.4 và nêu cơ chế hình thành u ác tính.

Sinh học 10 Bài 18: Chu kỳ tế bào |  Giá sinh 10 chân trời sáng tạo (ảnh 5)

Hướng dẫn giải:

– Quan sát hình 18.4 và cho biết các giai đoạn trong cơ chế hình thành khối u ác tính.

Trả lời:

Cơ chế hình thành khối u ác tính:

Khi một tế bào bị đột biến, nó sẽ tiếp tục phân chia, phát triển thành nhiều tế bào đột biến mới. Những tế bào này phát triển ngoài tầm kiểm soát dẫn đến ung thư tại chỗ. Nếu các khối u này không được phát hiện, chúng sẽ di chuyển theo dòng máu hoặc hệ bạch huyết đến các mô và cơ quan khác trong cơ thể và hình thành các khối u mới (ung thư di căn).

Luyện tập trang 87 Sinh học 10: Trong quá trình sinh u ác tính, chu kỳ tế bào được kiểm soát như thế nào?

Hướng dẫn giải:

Cơ chế hình thành khối u ác tính:

Khi một tế bào bị đột biến, nó sẽ tiếp tục phân chia, phát triển thành nhiều tế bào đột biến mới. Những tế bào này phát triển ngoài tầm kiểm soát dẫn đến ung thư tại chỗ. Nếu các khối u này không được phát hiện, chúng sẽ di chuyển theo dòng máu hoặc hệ bạch huyết đến các mô và cơ quan khác trong cơ thể và hình thành các khối u mới (ung thư di căn).

Trả lời:

Trong khối u ác tính, chu kỳ tế bào nằm ngoài tầm kiểm soát, vì vậy các tế bào khiếm khuyết tiếp tục phân chia để tạo thành khối u.

Giải Sinh học 10 trang 89

Luyện tập trang 89 Sinh học 10: Qua đồ thị hình 18.5, hãy cho biết yếu tố nào có nguy cơ cao gây bệnh ung thư và cách phòng tránh bệnh ung thư.

Sinh học 10 Bài 18: Chu kỳ tế bào |  Giá sinh 10 chân trời sáng tạo (ảnh 6)

Hướng dẫn giải:

Hãy quan sát Hình 18.5 và hiểu các yếu tố nguy cơ cao gây ung thư và cách phòng tránh dựa trên các yếu tố đó.

Trả lời:

– Các yếu tố nguy cơ cao gây ung thư: Chế độ ăn uống không lành mạnh, hút thuốc lá, di truyền.

– Cách phòng ngừa ung thư: xây dựng lối sống lành mạnh như tránh hút thuốc lá, tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh.

(hạn chế đồ uống có cồn, thức ăn nhanh, chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ,…).

Bài tập (trang 89)

Bài 1 trang 89 Sinh học 10: So sánh sự biến đổi chu kì tế bào ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực.

Hướng dẫn giải:

Ở tế bào nhân sơ, chu kỳ nguyên phân là một quá trình phân chia đơn giản.

Ở tế bào nhân thực, chu kỳ tế bào gồm 2 pha: pha chuẩn bị (kỳ trung gian) giúp tế bào lớn lên, tích lũy nguyên liệu, nhân đôi ADN và nhiễm sắc thể; phân bào (pha M).

Trả lời:

Sự khác nhau giữa chu kì tế bào ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực

Bài 2 trang 89 Sinh học 10Cơ chế nào điều khiển chu kỳ tế bào? Tại sao nói pha G1 vừa là pha sinh trưởng vừa là pha điều khiển của chu kỳ tế bào?

Hướng dẫn giải:

Trong chu kỳ tế bào, có 3 điểm kiểm tra, đó là điểm kiểm tra G1 (điểm kiểm tra khởi đầu), điểm kiểm tra G2/M và điểm kiểm tra giữa quá trình chuyển đổi.

Trả lời:

Chu kỳ tế bào kiểm soát sự phân chia tế bào thông qua các trạm kiểm soát.

– Giai đoạn G1 chịu trách nhiệm tổng hợp các chất cần thiết cho sự tăng trưởng, nhưng nếu xảy ra lỗi, điểm kiểm tra G1 sẽ sử dụng cơ chế báo hiệu để dừng chu kỳ tế bào cho đến khi lỗi được sửa. Sau đó, nó bước vào pha S và bắt đầu quá trình sao chép DNA. . Như vậy, pha G1 vừa là pha sinh trưởng vừa là pha điều khiển của chu kỳ tế bào.

Bài 3 trang 89 Sinh học 10: Trong chu kỳ tế bào, pha nào thành phần tế bào có nhiều biến đổi nhất và pha nào có nhiều biến đổi về hình thái nhất? Hai giai đoạn này có quan hệ với nhau như thế nào?

Hướng dẫn giải:

Chu kì tế bào gồm 4 pha:

Chi trả từ:

Pha G2 có nhiều biến đổi về thành phần tế bào và pha M (pha phân bào) có nhiều biến đổi về hình thái. Pha G2 cung cấp nguyên liệu (các bào quan, ADN và tế bào chất) cho pha M, pha M của quá trình phân chia tế bào, để các tế bào mới tiếp tục bước vào các pha phân chia.

Bài 4 trang 89 Sinh học 10: Ở tế bào phôi, chỉ mất 15-20 phút để hoàn thành một chu kỳ tế bào, nhưng tế bào thần kinh trưởng thành hầu như không phân bào. Hãy giải thích tại sao.

Hướng dẫn giải:

– Các bào quan trong tế bào thần kinh: lưới nội chất, ti thể, ribôxôm, lysôxôm, bộ máy Golgi, peroxixôm, khung tế bào.

Trả lời:

Tế bào thần kinh trưởng thành biệt hóa cao nên mất trung thể nên không thể hình thành thoi phân bào tham gia phân bào nên tế bào thần kinh trưởng thành hầu như không có sự phân bào.

Bài 5 trang 89 Sinh học 10: Nếu quá trình phân chia tế bào diễn ra không bình thường thì kết quả sẽ như thế nào? Giải thích.

Hướng dẫn giải:

Khối u là một nhóm các tế bào không phân biệt nhân lên trong cơ thể do sự phân chia tế bào không kiểm soát được và khả năng di căn và xâm lấn các bộ phận khác của cơ thể.

Trả lời:

Nếu tế bào phân chia không bình thường sẽ gây ra ung thư, vì khi tế bào phân chia không kiểm soát sẽ liên tục tạo ra các tế bào khiếm khuyết mới, các tế bào này hình thành nên khối u và ung thư có thể di căn đến các cơ quan khác .

Tham khảo thêm các bài giải SGK Sinh học lớp 10 hay và chi tiết:

Xem lại Chương 3

Bài 19: Quá trình phân bào

Bài 20: Thực hành: Quan sát tiêu bản của các lần phân chia nguyên phân và giảm phân

Bài 21: Công nghệ tế bào

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giải SGK Sinh học 10 Bài 18 (Chân trời sáng tạo): Chu kì tế bào , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *