Giải Toán 7 trang 35, 36 Chân trời sáng tạo tập 2

Rate this post

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 35, 36 SGK Toán 7 Đường chân trời sáng tạo tập 2. Bài 4. Viết biểu thức biểu thị chu vi hình thang cân trong hình 3. Cho hình vuông có cạnh 2x và bên trong hình chữ nhật có hai cạnh dài x và 3 (Hình 5). Tìm đa thức theo biến x biểu thị diện tích của phần tô màu xanh

Bài 1 trang 35 SGK Toán 7 Tập 2 – Những chân trời sáng tạo

Cho hai đa thức P(x) = ( – 3{x^4} – 8{x^2} + 2x) và Q(x) = (5{x^3} – 3{x^2} + 4x – 6 ).

Hãy tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x).

Phương pháp:

Cách 1: Nhóm các đơn thức thành cùng một lũy thừa rồi cộng (trừ)

Cách 2: Sắp xếp đa thức theo thứ tự giảm dần rồi cộng (trừ) sao cho các hạng tử cùng bậc ở cùng một cột, rồi cộng (trừ) từng cột.

Xem thêm:: Giải bài 5,6,7,8,9,10,11 trang 55,56 SGK toán 7 tập 1

P(x) + Q(x) = (-3×4 – 8×2 + 2x) + (5×3 – 3×2 + 4x – 6)

P(x) + Q(x) = -3×4 – 8×2 + 2x + 5×3 – 3×2 + 4x – 6

P(x) + Q(x) = -3×4 + 5×3 + (-8×2 – 3×2) + (2x + 4x) – 6

P(x) + Q(x) = -3×4 + 5×3 – 11×2 + 6x – 6

P(x) – Q(x) = (-3×4 – 8×2 + 2x) – (5×3 – 3×2 + 4x – 6)

P(x) – Q(x) = -3×4 – 8×2 + 2x – 5×3 + 3×2 – 4x + 6

P(x) – Q(x) = -3×4 – 5×3 + (-8×2 + 3×2) + (2x – 4x) + 6

P(x) – Q(x) = -3×4 – 5×3 – 5×2 – 2x + 6

Bài 2 trang 35 SGK Toán 7 Tập 2 – Chân Trời Sáng Tạo

Gọi đa thức là M(x) = (7{x^3} – 2{x^2} + 8x + 4)

Tìm đa thức N(x) sao cho M(x) + N(x) = (3{x^2} – 2x)

Phương pháp:

M(x) + N(x) = P(x) thì N(x) = P(x) – M(x)

Xem thêm:: Giải bài 5,6,7,8,9,10,11 trang 55,56 SGK toán 7 tập 1

Câu trả lời:

Xem thêm: Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 10, 11 SGK Toán 9 Tập 1 – Căn bậc hai

Gọi đa thức là A(y) = ( – 5{y^4} – 4{y^2} + 2y + 7)

Tìm đa thức B(y) sao cho B(y) – A(y) = (2{y^3} – 9{y^2} + 4y)

Phương pháp:

B(y) = B(y) – A(y) + A(y)

Xem thêm:: Giải bài 5,6,7,8,9,10,11 trang 55,56 SGK toán 7 tập 1

Câu trả lời:

2022 08 03 134410 46

Bài 4 trang 36 SGK Toán 7 Tập 2 – Những chân trời sáng tạo

Viết biểu thức tính chu vi hình thang cân ở hình 3.

2022 08 03 134410 43

Phương pháp:

Chu vi hình thang = tổng 4 cạnh hình thang

Xem thêm:: Giải bài 5,6,7,8,9,10,11 trang 55,56 SGK toán 7 tập 1

Câu trả lời:

Chu vi hình thang là: 8x + (15x – 6) + 2(4x+1) = 31x – 4

Bài 5 trang 36 SGK Toán 7 Tập 2 – Chân Trời Sáng Tạo

Cho một tam giác (xem hình 4) có chu vi là 12t – 3. Tìm cạnh chưa biết của tam giác.

2022 08 03 144328 8

Phương pháp:

Cạnh tam giác = chu vi – tổng độ dài 2 cạnh còn lại.

Xem thêm:: Giải bài 5,6,7,8,9,10,11 trang 55,56 SGK toán 7 tập 1

Câu trả lời:

Cạnh chưa biết của tam giác là: 12t – 3 – (3t + 8) – (4t – 7) = 5t – 4.

Xem thêm: : Bài tập: Giải bài 34 35 36 37 38 trang 68 SGK Toán 7 tập 1

Bài 6 trang 36 SGK Toán 7 Tập 2 – Chân Trời Sáng Tạo

Cho ba đa thức P(x) = (9{x^4} – 3{x^3} + 5x – 1)

Q(x) = ( – 2{x^3} – 5{x^2} + 3x – 8) và R(x) = ( – 2{x^4} + 4{x^2} + 2x – 10 )

Tính P(x) + Q(x) + R(x) và P(x) – Q(x) – R(x)

Phương pháp:

+ Bước 1: Bỏ dấu ngoặc: Trước dấu ngoặc là dấu “-” thì ta bỏ dấu ngoặc và đổi dấu của tất cả các số hạng trong ngoặc.

+ Bước 2: Nhóm các đơn thức có cùng lũy ​​thừa biến

+ Bước 3: Thu gọn

Xem thêm:: Giải bài 5,6,7,8,9,10,11 trang 55,56 SGK toán 7 tập 1

Câu trả lời:

2022 08 03 134410 49

Bài 7 trang 36 SGK Toán 7 Tập 2 – Chân Trời Sáng Tạo

Đặt đa thức là (P(x) = {x^3} – 4{x^2} + 8x – 2). Viết P(x) dưới dạng tổng của hai đa thức bậc hai

Phương pháp:

Ta thấy trong đa thức P(x) không có hạng tử bậc 4 nên ta sẽ cộng đơn thức bậc 4 vào đa thức sao cho kết quả của đa thức là hằng số.

Xem thêm:: Giải bài 5,6,7,8,9,10,11 trang 55,56 SGK toán 7 tập 1

Câu trả lời:

Bài 8 trang 36 SGK Toán 7 Tập 2 – Chân Trời Sáng Tạo

Hãy lấy một hình vuông có cạnh 2x và bên trong hình chữ nhật có cạnh dài x và 3 (Hình 5). Tìm đa thức theo biến x biểu thị diện tích của phần tô màu xanh

2022 08 03 160751

Phương pháp:

Ta tính diện tích hình vuông lớn

Tính diện tích hình chữ nhật nhỏ

Trừ diện tích hình vuông khỏi diện tích hình chữ nhật để được diện tích cần tìm

Xem thêm:: Giải bài 5,6,7,8,9,10,11 trang 55,56 SGK toán 7 tập 1

Câu trả lời:

2022 08 03 134410 52

Bài 9 trang 36 SGK Toán 7 Tập 2 – Chân Trời Sáng Tạo

a) Thực hiện phép tính: ((3x – 1) + trái[ {(2{x^2} + 5x) + (4 – 3x)} right])

b) Cho A = 4x + 2, C = (5 – 3{x^2}). Tìm đa thức B sao cho A + B = C

Phương pháp:

a) Bước 1: Bỏ dấu ngoặc: Trước dấu ngoặc là “-”, ta bỏ dấu ngoặc và đổi dấu của tất cả các số hạng trong ngoặc.

+ Bước 2: Nhóm các đơn thức cùng cơ số

+ Bước 3: Thu gọn

b) Ta tính được C – A = B

Xem thêm:: Giải bài 5,6,7,8,9,10,11 trang 55,56 SGK toán 7 tập 1

Câu trả lời:

a) (3x – 1) + [(2×2 + 5x) + (4 – 3x)]

= 3x – 1 + 2×2 + 5x + 4 – 3x

= 2×2 + (3x + 5x – 3x) + (-1 + 4)

= 2×2 + 5x + 3

b) Vì A + B = C nên B = C – A

B = 5 – 3×2 – (4x + 2)

B = 5 – 3×2 – 4x – 2

B = -3×2 – 4x + (5 – 2)

B = -3×2 – 4x + 3

Vậy B = -3×2 – 4x + 3.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giải Toán 7 trang 35, 36 Chân trời sáng tạo tập 2 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *