Hoàn thành chuỗi phản ứng CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6

Rate this post

Với việc hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4 → C2H2 → C4H4 → C4H6 → C3H6 Chuỗi phản ứng hóa học hiđrocacbon do trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong biên soạn, trình tự phản ứng giúp các em học sinh ghi nhớ tính chất của hiđrocacbon đã học để hoàn thành chuỗi phản ứng một cách tốt nhất . Vui long tham khảo thông tin đo.

1) 2CH4 overset{t^{circ} }{rightrow} C2H2 + 3H2

2) 2C2H2overset{t^{circ }, xt, p}{rightrow} C4H4

Bạn đang xem: Hoàn thành phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6

3) CHẮC CHẮN-CH=CH2 + 2H2overset{Pd/PdCO_{3} ,t^{o} }{right arrow} CH2=CH-CH=CH2

4) C4H10overset{t^{circ},xt {right-arrow} C3H6 + CH4

Một số phản ứng hữu cơ thường gặp

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

2CH4 → C2H2 + 3H2 (t = 1500 độ, làm lạnh nhanh)

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

2CH4 → C2H2 + 3H2 (t = 1500 độ, làm lạnh nhanh)

2C2H2 → C4H4

C4H4 + H2 → C4H6

n(CH2=CH−CH=CH2 )→ (CH2−CH=CH−CH2−)n

2CH4 → C2H2 + 3H2

C2H2 + HCl → C2H3Cl

nCH2=CHCl → (−CH2−CHCl−)n

C4H10overset{Ni,t^{o} {mũi tên bên phải} CH4 + C3H6

2CH4overset{1500{o}C, lln {rightrow}C2H2 + 3H2

2C2H2overset{xt, p,t^{o} {rightrow}C4H4

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2NH4NO3

Câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến ứng dụng

Câu hỏi 1. Ankan X có công thức phân tử C5H12. Clo hóa X thu được 4 dẫn xuất monoclo. X tên là

A. 2,2-đimetylpropan

B. 2- metylbutan

C. pentan

A. 2,2-đimetylbutan

B. 3- metylpentan

C. hexan

D. 2,3-đimetylbutan

Câu 3. Một hiđrocacbon X cộng với axit clohiđric theo tỉ lệ mol 1:1 thu được sản phẩm có thành phần clo theo khối lượng là 45,223%. Công thức phân tử của X là

A.C4H8

B. C3H6

C. C3H8

D. C2H4

Câu 4. Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1:1 thu được chất hữu cơ Y (nhưng 74,08% brom theo khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. X tên là

A. but-1-en

B. etilen

C. but-2-en.

D. propilen

Câu 5. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo thành kết tủa?

A. CH3–CH=CH2

B. CH2–CH–CH=CH2.

C. CH3–CC–CH3

D. CH3–CH2–C CH2

Câu 6. Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. CH2=CH–CH2–CH3

B. CH3–CH–C(CH3)2.

C. CH3–CH=CH–CH2–CH3

D. (CH3)2–CH–CH=CH2

Câu 7. Ba hiđrocacbon X, Y, Z liên tiếp trong dãy đồng đẳng, trong đó phân tử khối của Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm thu được khi hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca cháy. (OH)2 nữa thì thu được số gam kết tủa là

A. 30 gam

B. 10 gam

C. 40 gam

D. 20 gam

Câu 8. Dẫn từ từ 6,72 lít (đvc) hỗn hợp X gồm etilen và propilen vào dung dịch brom thì dung dịch brom nhạt màu và không có khí bay ra. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng 9,8 gam. Thành phần phần trăm thể tích của etilen trong X là

A.50,00%

B.66,67%

C. 57,14%

D. 28,57%

Câu 9. Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Cho X đi qua nung nóng, thoát ra hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hóa là

MỘT.20%

B. 25%

C.50%

mất 40%

Câu 10. Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. but-1-en

B. but-2-en.

C. 1,2-đicloetan

D. 2-clopropen

………….

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

1B 2B 3B 4A 5D 6C 7A 8B 9C 10B

Câu 7.

Phân tử Z nhiều hơn 2 nhóm CH2 → MZ = MX + 28 so với phân tử X

→ MZ = 2MX → 2MX = MX + 28 → MX = 28 → X là C2H4

Câu 8.

C2H4: x mol; C3H6: y mol

x + y = 0,3 mol (1)

mdung dịch sau phản ứng tăng = mX

28x + 42y = 9,8 (2)

Từ (1) (2) ⇒ x = 0,2 mol; y = 0,1 mol

%VC2H4 = 0,2 : 0,3. 100% = 66,67%

Câu 9.

MX = 15 nH2 : nC2H4 = 1 : 1 (Hiệu suất 1 trong 2)

Giả sử X có 1 mol H2 và 1 mol C2H4

H2 + C2H4overset{t^{circ} }{rightrow} C2H6

Bảo toàn khối lượng: mX = mY

⇒CnH2n-2

⇒ nY = 2 : 4/3 = 1,5 mol

Ta có n khí khử = nX – nY = nH2 pư = 2 – 1,5 = 0,5 mol

⇒ H% = 0,5 : 1. 100% = 50%

Trường THPT Lê Hồng Phong gửi đến các bạn phương trình hóa học Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6, khi CH4 bị phân hủy tạo ra C2H2, có thể thấy đây là phản ứng điều chế axetilen từ metan. thấy rất thường gặp ở dạng phản ứng hóa học và bài tập chuẩn bị. Chúng tôi hy vọng tài liệu này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.

Tôi hy vọng bạn học tốt.

Đăng bởi: THPT Lê Hồng Phong

Thể loại: Giáo dục

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Hoàn thành chuỗi phản ứng CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *