HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH THUẾ TNCN NĂM 2020

Rate this post

ab0fa163b7e9a3882d66169f5aba6623

Hướng dẫn cách tính thuế TNCN năm 2020 Loại thứ hai áp dụng đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương và các khoản phụ cấp của cá nhân có ký hợp đồng lao động (trên 3 tháng hoặc dưới 3 tháng).

I. Xác định tỷ giá tính TAP

– Đối với hợp đồng lao động dưới 3 tháng mà tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 2.000.000 đồng thì khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% với điều kiện phải đăng ký mã số thuế cá nhân.

– Đối với cá nhân không cư trú, thường áp dụng cho người nước ngoài, mức chiết khấu là 20% trên tổng số tiền lương, tiền công thu được.

– Đối tượng tính theo Biểu lũy tiến đối với cá nhân có ký hợp đồng làm việc từ 03 tháng trở lên.

khung thuế (Đầu tiên) Thu nhập chịu thuế/tháng (triệu đồng) (2) Thuế (%) (3) Công thức tính số thuế phải nộp (4) 1 đến 5 5 Thu nhập chịu thuế (TNDN) x 5% 2 Trên 5 đến 10 10 CBT x 10% – 250.000 VND 3 Trên 10 đến 18 15 CBT x 15% – 750.000 VND 4 Trên 18 đến 32 20 VND 20 C 1.650.000 5 Trên 32 đến 52 25 TNTT x 25% – 3.250.000 VNĐ 6 Trên 52 đến 80 30 TNTT x 30% – 5.850.000 VNĐ 7 Trên 80 35 TN x 300.000 VNĐ

(Một phần nội dung của biểu thuế luỹ tiến nêu tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC)

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất (%)

Ở đó:

Thu nhập chịu thuế cho TAP = Tổng thu nhập (1) – (Bảo hiểm (2) + Khấu trừ (3) + Loại trừ (4))

Đầu tiên. Tổng doanh thu các khoản được trả bao gồm: tiền lương, tiền công, tiền thưởng, các khoản phụ cấp, trợ cấp, v.v.

2. BẢO HIỂM Tỷ lệ bắt buộc: BHXH (8%), BHYT (1,5%), BHTN (1%).

3. giảm giá:

– Mức giảm trừ gia cảnh:

+ Đối với người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng.

– Đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

4. Các mặt hàng miễn thuế bao gồm:

– Tiền ăn giữa ca không quá 730.000đ/tháng.

Ví dụ: Nếu bạn nhận tiền cấp dưỡng là 750.000 VNĐ/tháng thì bạn sẽ được miễn 730.000 VNĐ, còn 750.000 – 730.000 = 20.000 sẽ tính vào thu nhập chịu thuế trong TAP.

– Đền bù chi phí áo quần không quá 5.000.000 VNĐ/năm (Miễn toàn bộ nếu chi bằng hiện vật)

Ví dụ: Bạn được hưởng trợ cấp phù hợp là 4.900.000 đồng/năm/người thì được miễn hoàn toàn.

Nếu bạn nhận được 5.200.000 VND/năm/người thì bạn sẽ được miễn 5.000.000 VND và 200.000 VND sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế đối với TAP.

– Phụ cấp điện thoại, xăng xe, công tác phí (theo Quy chế tài chính/Quy chế nội bộ của Công ty).

– Mức hỗ trợ tiền thuê nhà không vượt quá 15% trên tổng thu nhập chịu thuế (không bao gồm tiền thuê nhà)…

B. Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần nêu tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC (Xem phần I. Xác định tỷ giá tính TAP).

III. Cùng xem các ví dụ sau để hiểu rõ hơn về cách tính thuế TNCN:

ví dụ 1: Tháng 5 năm 2020 Ông A nhận được khoản thu nhập như sau:

  • Lương mỗi ngày làm việc: 20 000 000 VND
  • Tiền ăn giữa ca: 500.000đ
  • Phụ cấp điện thoại: 200.000.000 VND

Tháng này zaA chưa đóng góp khoản nào liên quan đến từ thiện, nhân đạo…

Ngoài ra, Mr. Đã nuôi con dưới 18 tuổi, đã đăng ký là người phụ thuộc trong công ty.

Cách tính TAP của Mr. A vào tháng 5 năm 2020 như sau:

1. Tổng thu nhập = 20 000 000 VND + 500 000 VND + 200 000 VND = 20.700.000 VNĐ

2. Bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội (8%) = 20.000.000 VND x 8% = 1.600.000 VND

Bảo hiểm y tế (1,5%) = 20.000.000 x 1,5% = 300.000 đồng

BHTN (1%) = 20.000.000 x 1% = 200.000 đồng

_________________________________________________________________

Tổng cộng = 2.100.000 VNĐ

3. Giảm giá:

– Mình: 11.000.000 VNĐ

– 1 cấp dưới = 4.400.000 VNĐ

Tổng chiết khấu: 15.400.000 VNĐ

4. Miễn trừ = 500.000 (tiền ăn giữa ca)

Vì thế, thu nhập chịu thuế (TNDN) = Tổng thu nhập – (Bảo hiểm + Khấu trừ + Miễn thuế)

= 20.700.000 vnđ – (2.100.000 vnđ + 15.400.000 vnđ + 500.000 vnđ) = 2.700.000 vnđ

Từ đó suy ra thu nhập chịu thuế của Mr. Có phải họ đang ở mức 1 (đến 5 triệu đồng).

Dựa vào công thức ở cột (4) đối với bậc 1 trong bảng Định phí lũy tiến từng phần, thì:

Số tiền TAP phải trả = TNT x 5% = 2.700.000 VNĐ x 5% = 135.000 VNĐ

Từ đây cũng có thể suy ra lương tháng của Mr. Là nó:

Lượng thức ăn lấy = Tổng doanh thu(BH + TAP)

= 20.700.000 vnđ – (2.100.000 vnđ + 135.000 vnđ) = 18.465.000 vnđ

ví dụ 2: Vào tháng 6 năm 2020, Mr. M nhận được thu nhập như sau:

o Lương ngày công: 50.000.000 VNĐ

o Tiền ăn giữa ca: 500.000đ

o Tiền điện thoại: 200.000 VNĐ

Tháng này ZM không đóng góp tiền từ thiện, nhân đạo…

Ngoài ra, Mr. M nuôi 2 con dưới 18 tuổi đã đăng ký người phụ thuộc với công ty.

Cách tính TAP của Mr. M vào tháng 6 năm 2020 như sau:

1. Tổng thu nhập = 50 000 000 VND + 500 000 VND + 200 000 VND = 50.700.000 VNĐ

2. Bảo hiểm:

+ Tiền lương đóng BHXH, BHYT = 20 lần lương cơ sở = 20 x 1.490.000 đồng = 29.800.000 đồng

(Từ 01.07.2018 = 20 x 1.390.000đ = 27.800.000đ)

+ Tiền lương đóng BHTN = 20 lần lương tối thiểu vùng = 2 = 20 x 4.420.000 đồng = 88,4 triệu đồng (ông M vượt lương nên mức lương là 50.000.000 đồng)

Bảo hiểm xã hội (8%) = 29.800.000 đồng x 8% = 2.384.000 đồng

Bảo hiểm y tế (1,5%) = 29.800.000 đồng x 1,5% = 447.000 đồng

BHTN (1%) = 50.000.000 đồng x 1% = 500.000 đồng

_________________________________________________________________

Tổng cộng = 3.331.000 VNĐ

3. Giảm giá:

– Mình: 11.000.000 VNĐ

– 2 người phụ thuộc = 2 x 4.400.000 VNĐ = 8.800.000 VNĐ

Tổng giảm giá: 19.800.000 vnđ

4. Miễn giảm = 500.000đ (tiền ăn giữa ca)

Vì thế, thu nhập chịu thuế (TNDN) = Tổng thu nhập – (Bảo hiểm + Khấu trừ + Miễn thuế)

= 50.700.000đ – (2.970.000đ + 16.200.000đ + 500.000đ) = 31.030.000 VNĐ

(Từ 1/7/2018 = 50.700.000 VNĐ – (3.331.000 VNĐ + 19.800.000 VNĐ + 500.000 VNĐ) = 27.069.000 VNĐ

Từ đó suy ra thu nhập chịu thuế của Mr. M đang ở mức 4 (Trên 18 đến 32 triệu đồng).

Dựa vào công thức ở cột (4) đối với bậc 4 trong bảng Định phí lũy tiến từng phần, thì:

Số tiền TAP phải trả = TNT x 20% – 1.650.000 = (27.069.000 VNĐ x 20%) – 1.650.000 VNĐ = 3.763.800 VNĐ

Từ đây cũng có thể suy ra lương tháng của Mr. M là:

Số tiền thực phẩm nhận được = Tổng thu nhập – (Bảo hiểm + TAP)

= 50.700.000 – (3.331.000đ + 3.763.800đ) = 43.605.200đ

Chúng tôi hy vọng rằng với những hướng dẫn và ví dụ về cách tính APR mới nhất năm 2020 ở trên, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc tính toán số tiền APR phải trả của mình.

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH THUẾ TNCN NĂM 2020 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *