Khái niệm, phân loại, danh pháp và tính chất vật lí của amin

Rate this post

Bài viết sẽ giải đáp giúp bạn thế nào là amino? Phân loại và gọi tên? Cùng với những tính chất vật lý thú vị của amin.

amen

I – KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, HỌ VÀ TÊN

1. Khái niệm

Amin là hợp chất hữu cơ được hình thành khi một hoặc nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử amoniac bị thay thế bằng một hoặc nhiều gốc hiđrocacbon. Ví dụ:

Công thức tổng quát của amin:

CxHyNz (x, y, z trong N*; y ≤ 2x + 2 + z; y chẵn nếu z chẵn; y lẻ nếu z lẻ).

hoặc CnH2n+2-2k+tNt (ni thuộc N*; ki thuộc N; ti thuộc N*).

Nếu là amin bậc một thì công thức chung có thể đặt là: CnH2n+2-2k-t(NH2)t..

2. Phân loại Các amin được phân loại theo 2 cách phổ biến nhất:

a) Theo đặc điểm cấu tạo gốc hiđrocacbon: amin thơm, amin béo, amin dị vòng. Ví dụ:

b) Theo bậc của amin: Bậc của amin: là số nguyên tử H trong phân tử NH3 đã bị thay thế bởi một gốc hiđrocacbon. Do đó, các amin được phân loại thành: amin bậc một, bậc hai và bậc ba. Ví dụ:

3. Danh pháp

a) Cách gọi tên theo danh pháp chức gốc: ank + yl + amin b) Cách gọi tên theo danh pháp thay thế: ankan + vị trí + amin c) Tên thông thường chỉ áp dụng cho một số amin

Phức hợp Tên gốc – chức danh Tên thay thế Tên thông thường

CH3-NH2 metylamin metanamin CH3-CH(NH2)-CH3 isopropylamin propan-2-amin CH3-NH-C2H5 etylmetylamin N-metyletamin CH3-CH(CH3)-CH2-NH2 isobutylamin 2-metylpropan-1-CH2-amin CH( NH2)-CH3 sec-butylamin butan-2-amin (CH3)3C-NH2 tert-butylamin 2-metylpropan-2-amin CH3-NH-CH2-CH2-CH3 metylpropylamin N-metylpropan-1-amin CH3-NH -CH (CH3)2 isopropylmetylamin N-metylpropan-2-amin C2H5-NH-C2H5 dietylamin N-etylentômin (CH3)2N-C2H5 etyldimetylamin N,N-đimetyltanamin C6H5-NH2 phenylamin benzenamin

Xem thêm:: Công thức vốn chủ sở hữu chung là gì? – Luật Hoàng Phi

– Tên các nhóm ankyl đọc theo thứ tự a, b, c… – Đối với amin bậc 2, bậc 3, chọn mạch dài nhất chứa N làm mạch chính, N có chỉ số vị trí nhỏ nhất. Đặt một nguyên tử N trước mỗi nhóm thế của amin – Khi nhóm -NH2 đóng vai trò là nhóm thế gọi là nhóm amin. Ví dụ: CH3CH(NH2)COOH (axit 2-aminopropanoic)

4. Đồng phân của amin có đồng phân là:

– Đồng phân về mạch cacbon: – Đồng phân về vị trí nhóm chức – Đồng phân về dãy amin

II – TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Amin tan tốt trong nước vì giữa amin và nước có liên kết hiđro liên phân tử. Độ tan trong nước giảm khi số nguyên tử C tăng.

– Metyl-, dimetyl-, trimetyl- và etylamin là chất khí có mùi khó chịu, độc, dễ tan trong nước, ở dạng amin đồng đẳng cao và không ở thể lỏng, rắn.

– Anilin là chất lỏng, nhiệt độ sôi 184oC, không màu, rất độc, ít tan trong nước, tan trong cồn và xăng.

BÀI TẬP ỨNG DỤNG

Câu hỏi 1. Chất nào sau đây là amin bậc hai?

A. CH3-CH2NH2 B. CH3-CHNH2-CH3

C. CH3-NH-CH3 D. CH3-NCH3-CH2-CH3Câu 2. Phát biểu nào sau đây về tính chất vật lý của amin là không đúng?

MỘT. Metyl amin, đimetyl amin, etyl amin là chất khí, dễ tan trong nước

b. Các amin khí có mùi giống như amoniac và độc hại

. Anilin là chất lỏng màu đen khó tan trong nước

Đ. Độ tan trong nước của amin giảm khi số nguyên tử cacbon trong phân tử tăng.

Xem thêm:: Giải SBT Hóa học 10 trang 9 Link kiến ​​thức – Tailieumoi.vn

Câu 3. C4H11N có bao nhiêu đồng phân amin?

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 Câu 4. Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C4H11N là

A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.

Câu 5. Số đồng phân cấu tạo của amin thơm có công thức phân tử C7H9N là

A. 4. B. 5. C. 6. D. 8.

Câu 6. Cặp ancol và amin nào sau đây có cùng bậc?

A. (CH3)3COH và (CH3)3C-NH2.

B. (CH3)2CHOH và (CH3)2CH-NH2.

C. C6H5CH(OH)-CH3 và C6H5-NH-CH3.

D. C6H5CH2OH và CH3-NH-C2H5.

Câu 7. Tên của C6H5-NH-CH3 là

A. Metylphenyl amin. B. N-metylanilin

C. N-metyl benzen amin. Đ. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 8. N,N- Etyl metyl propan-1-amin có CTCT là

MỘT.(CH3)(C2H5)(CH3CH2CH2)N BỎ. (CH3)2CH(CH3)(C2H5)N

C. (CH3)2(C2H5)N một cách dễ dàng. (CH3)(C2H5)(CH3)2CHN

Câu 9. Axit amin no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là

Xem thêm:: Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 trang 69 SGK Hóa 9: Luyện tập chương 2 Hóa

MỘT. CxHyN (x ≥ 1) b.CnH2n+3N (n 1) C. CnH2n +1 N (n 1) một cách dễ dàng. C2H2n–5N

Câu 10. Công thức chung của amin thơm (chứa 1 vòng benzen) là đơn chức bậc 1.

MỘT. CnH2n – 7NH2 (n 6) BỎ. CnH2n+1NH2 (n≥6)

C. C6H5NHCnH2n+1 (n≥6) một cách dễ dàng. CnH2n – 3NH2 (n≥6)

TRẢ LỜI

Đầu tiên

2 3 4 5 6 7 8 9 10

hoặc

BỎ

một cách dễ dàng

hoặc

BỎ

hoặc

Bài Tập Hóa Học Lớp 12 – Xem Ngay

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Khái niệm, phân loại, danh pháp và tính chất vật lí của amin , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *