Khái niệm về biểu thức

Rate this post

Bài 1: Khái Niệm Biểu Thức Đại Số – Giải bài 1,2,3 trang 26; Bài 4.5 trang 27 SGK Toán 7 Tập 2. Chương 4 Biểu Thức Đại Số.

Đầu tiên. Khái niệm biểu thức đại số

Các biểu thức liên quan đến các phép toán cộng, trừ, nhân, chia và lũy thừa không chỉ trên số mà còn trên chữ cái được gọi là biểu thức đại số.

Ví dụ:

2x – 5; ax2 + bx + c; ; …

2. Biểu thức số nguyên, biểu thức phân số.

a) Biểu thức đại số không chứa biến ở mẫu được gọi là biểu thức nguyên.

b) Biểu thức đại số chứa biến có dạng gọi là biểu thức vi phân.

Đáp án và bài giải Toán 7 Tập 2 Trang 26,27 Khái Niệm Biểu Thức Đại Số SGK

Bài 1: Viết các biểu thức đại số biểu diễn:

a) Tổng của ex và y;

b) Sản phẩm ix và y;

c) Tích của tổng x và y với hiệu của ex và y.

Giá: a) Tổng của ex và y là x + y

b) Tích của ix và y là xy

c) Tích của tổng của x và y với hiệu ex và y với hiệu ex và y là (x + y)(x – y).

Giá: Nếu một hình thang có đáy lớn a, đáy nhỏ b và chiều cao h thì biểu thức diện tích hình thang là:

hoặc 1/2 (a + b)h hoặc (a + b)h : 2.

Bài 3 trang 26: Dùng bút chì nối các ý 1), 2),…, 5) với a), b),…, c) sao cho cùng nghĩa (ví dụ: nối 1) với e):

2016-01-28_202027

BẰNG: Ý tưởng 1) cho rằng x – y được đọc là hiệu ix và y. So với các ý cần nối ta chọn e) vì chúng có nghĩa giống nhau.

Làm tương tự cho các câu còn lại, ta được kết quả như sau:

C1.3.2

Bài 4: Vào một ngày mùa hè, buổi sáng nhiệt độ là t độ, buổi trưa nhiệt độ tăng x độ so với buổi sáng, buổi chiều khi mặt trời lặn nhiệt độ giảm đi y độ so với buổi trưa. Viết biểu thức đại số biểu thị nhiệt độ lúc mặt trời lặn của ngày hôm đó theo t, x, y.

Hỏi người đó nhận được bao nhiêu tiền nếu:

a) Trong một quý làm việc, người đó làm đủ ngày công và làm việc đạt hiệu quả cao nên được thưởng thêm m đồng?

b) Trong hai quý làm việc, người đó có bị trừ n đồng (n

HD: a) Một quý có 3 tháng nên trong 1 quý người đó nhận được 3 đồng. Do đảm bảo đủ ngày công và làm việc có hiệu quả cao nên trong quý người đó được thưởng thêm m đồng.

Vậy trong một phần tư người đó được tất cả 3a + m (đồng).

b) Trong hai quý làm việc (6 tháng) người đó hưởng lương 6a (đồng). Theo đề bài, trong quý làm việc người đó chỉ nhận được 6a – n (đồng).

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Khái niệm về biểu thức , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *