Lai hai cặp tính trạng Giải bài tập Sinh 9 trang 16

Rate this post

Sinh học 9 Bài 4: Lai hai cặp tính trạng là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 9 có thêm gợi ý tham khảo nhằm giải các bài tập trong nội dung bài học và bài tập cuối trang 16 nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Giá sinh 9 bài 4 trang 16 giúp các em nắm được kiến ​​thức về thí nghiệm Mendel và biến dị tổ hợp. Giải Sinh 9 bài 4: Lai hai cặp tính trạng được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu giúp các em học sinh nhanh chóng biết cách làm bài thi đồng thời là tài liệu hữu ích giúp quý thầy cô thuận tiện trong việc học tập môn Sinh học. Vì vậy, đây là nội dung chi tiết bài 4 SGK Sinh 9: Lai hai cặp tính trạng mời các em tải về tại đây.

Lí thuyết Sinh 9 Bài 4: Lai hai cặp tính trạng

Thí nghiệm của I. Mendel

– Hạt vàng, da trơn × Hạt xanh, da nhăn.

– Phân tích kết quả thí nghiệm của Menden:

F2 Kiểu hình Số hạt F2 Tỉ lệ kiểu hình Tỉ lệ từng cặp tính trạng ở F2 Vàng, trơn3159/16 vàng/xanh = 3/1 Vàng, nhăn1013/16 Xanh, trơn1083/16 (trơn)/(nhăn)3/nhăn) =3, 16

Tỷ lệ của từng cặp tính năng:

+ Vàng: Xanh ≈ 3 : 1 Theo quy luật phân phối của Menden tính trạng trội là vàng chiếm 3/4, tính trạng lặn là xanh chiếm 1/4.

– Nhận xét: Tỉ lệ các kiểu hình ở F2 bằng tích tỉ lệ mỗi tính trạng thành phần của nó.

  • Hạt vàng, đánh bóng = 3/4 vàng × 3/4 đánh bóng = 9/16
  • Hạt vàng nhăn = 3/4 vàng × 1/4 nhăn = 3/16
  • Hạt xanh, trơn = 1/4 xanh × 3/4 trơn = 3/16
  • Hạt xanh, nhăn = 1/4 xanh × 1/4 nhăn = 1/16

– Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 = 9 : 3 : 3 : 1 = (3 : 1) (3 : 1) (mức độ phân li của từng cặp tính trạng). Các đặc điểm về màu sắc và hình dạng quả độc lập với nhau.

– Hoàn thành:

“Khi hai bố mẹ phân li độc lập về hai cặp tính trạng thuần chủng trái ngược nhau về mặt di truyền thì ở F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng thành phần”.

II. Biến thể tổ hợp

– Quan sát thí nghiệm ta nhận thấy:

  • Ở F2, ngoài các kiểu hình của bố mẹ ở P là vàng, trơn và xanh, nhăn.
  • Xuất hiện các đặc điểm khác như xanh vàng, trơn nhăn gọi là biến dị lai

– Biến dị tổ hợp: chính sự phân li độc lập các cặp tính trạng của P tạo ra các kiểu hình khác với P, kiểu hình này gọi là biến dị tổ hợp.

Ý nghĩa: làm giàu vốn gen ở sinh vật có hình thức sinh sản hữu tính (giao phối).

Trả lời các câu hỏi về nội dung sgk Sinh học 9 Bài 4

Câu hỏi trang 14

Quan sát hình 4 và điền nội dung thích hợp vào bảng 4

Bảng 4. Phân tích kết quả của Mendel

Câu hỏi trang 15

Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Khi bố mẹ khác nhau về 2 cặp tính trạng thuần chủng di truyền trái ngược độc lập với nhau lai với nhau thu được F2 có tỉ lệ mỗi loại kiểu hình bằng…… các tính trạng thành phần của nó.

Trả lời:

Khi bố mẹ lai khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng, di truyền trái ngược nhau độc lập với nhau thì được F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng thành phần.

Chọn các bài tập trong SGK Sinh 9 Bài 4 trang 16

câu hỏi 1

Căn cứ vào đâu mà Mendel cho rằng màu sắc và hình dạng của những hạt đậu trong thí nghiệm của ông được di truyền độc lập với nhau?

câu trả lời gợi ý

– Tính trạng màu sắc, hình dạng đậu Hà Lan trong thí nghiệm của Mendel di truyền độc lập (không phụ thuộc lẫn nhau) vì tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích tỉ lệ các tính trạng thành phần của nó (tỷ lệ các tính trạng liên quan đến tỉ lệ kiểu hình ở F2).

câu 2

thay đổi hợp chất là gì? Nó xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?

câu trả lời gợi ý

– Sự phân li độc lập của các cặp tính trạng đã dẫn đến sự tổ hợp lại các tính trạng của P, tạo ra kiểu hình khác với P, kiểu hình này gọi là biến dị tổ hợp.

– Biến dị tổ hợp xảy ra ở các hình thức sinh sản hữu tính (giao phối).

câu 3

Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là F2 nhất thiết phải có:

a) Tỉ lệ phân bố của mỗi cặp tính trạng là 3 trội: 1 lặn.

b) Tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích của tỉ lệ các tính trạng hợp thành nó.

c) 4 kiểu hình khác nhau.

d) Các biến dị tổ hợp.

Chọn câu trả lời đúng.

câu trả lời gợi ý

Trả lời: b.

Câu hỏi tự học Lai hai cặp tính trạng

Câu hỏi 1: thay đổi hợp chất là gì?

A. Làm biến đổi kiểu hình đã có B. Là tạo ra những biến đổi hàng loạt C. Là sự tổ hợp các tính trạng đã có ở bố mẹ D. Cả a và b đều đúng

Câu 2: Tại sao biến dị tổ hợp chỉ xảy ra ở sinh sản hữu tính?

A. Do qua giảm phân (phân chia độc lập, tổ hợp tự do của các cặp gen tương ứng) tạo ra nhiều loại giao tử B. Do khi thụ tinh, các giao tử kết hợp ngẫu nhiên với nhau tạo ra nhiều tổ hợp genC. Vì trong quá trình giảm phân có sự thay đổi ở D. Cả A và B

Câu 3: Sau thí nghiệm của Mendel, khi lai đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng trơn với đậu xanh hạt nhăn thu được F1 toàn hạt vàng trơn. Khi F1 tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu hình ở F2 là:

A. 9 hạt vàng, nhăn: 3 hạt vàng, trơn: 3 hạt xanh, nhăn: 1 xanh, trơnB. 9 vàng, trơn: 3 xanh, nhăn: 3 xanh, trơn: 1 vàng, nhănC. 9 vàng, nhăn : 3 xanh, nhăn : 3 vàng, trơn : 1 xanh, trơnD. 9 vàng, trơn: 3 vàng, nhăn: 3 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn

Câu 4: Trong thí nghiệm lai 2 cặp gen của Mendel, khi cho F1 lai với nhau thì kết quả thu được về kiểu hình như thế nào?

A. 1 vàng, trơn: 1 xanh, nhăn B. 3 vàng, trơn: 1 xanh, nhănC. 1 vàng, trơn: 1 vàng, nhăn: 1 xanh, trơn: 1 xanh, nhănD. 4 vàng, trơn: 4 vàng, nhăn: 1 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn

Câu 5: Hai hay nhiều cặp tính trạng là phép lai, trong đó:

A. Lai một cặp bố mẹ thuần chủng để phân biệt nhiều cặp tính trạng tương phản B. Lai một cặp bố mẹ thuần chủng để phân biệt hai hay nhiều cặp tính trạng tương phảnC. Đem lai một cặp bố mẹ thuần chủng để phân biệt 2 cặp tính trạng tương phản D. Lai bố mẹ phân biệt 2 hay nhiều cặp tính trạng tương phản

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Lai hai cặp tính trạng Giải bài tập Sinh 9 trang 16 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *